dcterms:hasVersion

Kenmerken

Term name
hasVersion
Label
Heeft versie
Type
Eigenschap
Definitie
Verwijzing naar een informatieobject dat een versie of aanpassing is van het beschreven object.
Doel
Informatieobjecten vinden in verschillende versies.
Toelichting
Wordt gebruikt om aan te geven welke versies van een bepaald werk bestaan. Kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor verschillende jaarversies van een brochure.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-hasVersion
Niet te verwarren met
  • dcterms:isVersionOf HasVersion verwijst naar afgeleiden van het beschreven object, isVersionOf verwijst naar informatieobjecten waar het beschreven object van is afgeleid.
  • dcterms:IsFormat / dcterms:hasFormat: Gebruik deze eigenschappen als informatieobjecten dezelfde intellectuele inhoud bevatten, maar in een ander formaat opgeslagen zijn.
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.hasVersion" href="">
<link rel= "DCTERMS.hasVersion" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.hasVersion" href="http://www.ljn.nl/A4546">
<link rel= "DCTERMS.hasVersion" href="http://www.ljn.nl/A4546" title="Draft Versie">
XML Syntax
<dcterms:hasVersion resourceIdentifier=""/>
<dcterms:hasVersion resourceIdentifier=""></dcterms:hasVersion>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:hasVersion resourceIdentifier="http://www.ljn.nl/A4546"/>
<dcterms:hasVersion resourceIdentifier= "http://www.ljn.nl/A4546">Draft Versie</dcterms:hasVersion>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:hasVersion" href=""/>
<link rel= "dcterms:hasVersion" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:hasVersion" href="http://www.ljn.nl/A4546"/>
<link rel= "dcterms:hasVersion" href="http://www.ljn.nl/A4546" title="Draft Versie"/>