dcterms:Period (OWMS 3.5)

Term name Period
Label Period
Type Syntax Codeer Schema
Definitie Periode in de tijd, aangeduid met een start- en einddatum
Onderhoudsprocedure Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: owms@ictu.nl
Toelichting Voor een formele definitie zie dcterms:Period. In html-syntax kan niet gestructureerd een begin- en einddatum worden opgenomen. Dublin Core heeft er daarom bij dcterms:Period voor gekozen in e content een zgn. structured value string op te nemen. Hiermee kan gestructureerd contentinformatie worden opgeslagen. Er zijn drie 'attributen' toegestaan inhet html-element content: 'name', 'start' en 'end', gescheiden door puntkomma's. Met 'start' en 'end' wordt de periode in jaartallen/datums aangegeven, met 'naam' kan een omschrijving van een periode worden opgenomen, bijvoorbeeld 'Wereldoorlog II'. Deze drie 'attributen' zijn alle optioneel; worden ze weggelaten, dan geldt de string zelf als waarde voor het meta-element period.

Kenmerken