dcterms:created (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
created
Label
Datum van creatie
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop het informatieobject gemaakt is.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden op basis van de datum van creatie van een informatieobject.
Toelichting

Gebruik dcterms:created alleen wanneer de datum toegevoegde waarde heeft naast dcterms:modified. Er zijn geen vaste regels te geven voor welke datum als aanmaakdatum van een informatieobject beschouwd moet worden. Als alleen de laatste versie van een informatieobject relevant is en eerdere versies niet beschikbaar zijn dan is datum van creatie de datum waarop de eerste versie werd gemaakt. Als verschillende versies relevant en beschikbaar zijn, dan is datum van creatie de datum waarop de eerste wijziging ten opzichte van de vorige versie werd gemaakt.
Voorbeeld
Voor een consultatiedocument voltooid op 20 maart 2008 dat aan het ministerie werd vrijgegeven voor commentaar op 30 maart, en op 10 april op de website werd gezet voor algemene consultatie met een sluitdatum van 30 mei is dcterms:created "2008-03-20", terwijl dcterms:modified "2008-05-30" is.

Niet te verwarren met

dcterms:modified
Modified bevat de datum van de laatste wijziging, created de datum van creatie of de datum van de eerste wijziging t.o.v. de vorige versie. Created kan gelijk zijn aan modified.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.created" Scheme="DCTERMS.W3CDTF" content ="">
Voorbeelden
<meta name="DCTERMS.created" Scheme="DCTERMS.W3CDTF" content="2002-12-02">
<meta name="DCTERMS.created" Scheme="DCTERMS.W3CDTF" content="2003-03-20"> 
XML Syntax
<dcterms:created></dcterms:created>
Voorbeelden
<dcterms:created>2002-12-02</dcterms:created>
<dcterms:created>2003-03-20</dcterms:created>