dcterms:conformsTo

Kenmerken

Term name
conformsTo
Label
Voldoet aan
Type
Eigenschap
Definitie
Verwijzing naar een bestaande standaard waar het informatieobject aan voldoet.
Doel
Informatieobjecten vinden die voldoen aan een standaard.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-conformsTo
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.conformsTo" href="">
<link rel= "DCTERMS.conformsTo" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.conformsTo" href="http://www.overheid.nl/policy/67">
<link rel= "DCTERMS.conformsTo" href="http://www.overheid.nl/policy/67" title="Policy met betrekking tot gelijke kansen">
XML Syntax
<dcterms:conformsTo resourceIdentifier=""/>
<dcterms:conformsTo resourceIdentifier=""></dcterms:conformsTo>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:conformsTo resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/policy/67"/>
<dcterms:conformsTo resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/policy/67">Policy met betrekking tot gelijke kansen.</dcterms:conformsTo>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:conformsTo" href=""/>
<link rel= "dcterms:conformsTo" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:conformsTo" href="http://www.overheid.nl/policy/67"/>
<link rel= "dcterms:conformsTo" href="http://www.overheid.nl/policy/67" title="Policy met betrekking tot gelijke kansen."/>