dcterms:relation (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
relation
Label
Relatie
Type
Eigenschap
Definitie
Een gerelateerd informatieobject.
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS:relation" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS:relation" content="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-5257.html"> 
XML Syntax
<dcterms:relation resourceIdentifier=""/>
<dcterms:relation resourceIdentifier=""></dcterms:relation>
Voorbeeld
<dcterms:relation resourceIdentifier="ISBN:0711504237"/>
<dcterms:relation resourceIdentifier="ISBN:0711504237">Het boek der wijsheid</dcterms:relation>