dcterms:audience

Kenmerken

Term name
audience
Label
Doelgroep
Type
Eigenschap
Definitie
Publiek voor wie het informatieobject bedoeld of nuttig is.
Doel
Informatieobjecte vinden die geschikt zijn voor een specifieke doelgroep.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-audience
Niet te verwarren met
  • dcterms:accessRights: Audience geeft aan de gebruiker aan voor wie de inhoud bestemd is, terwijl accessRights de gebruiker informeert over wie het informatieobject mogen gebruiken.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.audience" content="">
<meta name="DCTERMS.audience" scheme="" content="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.audience" content="ondernemer">
<meta name="DCTERMS.audience" scheme="OVERHEID.Doelgroep" content="ondernemer">
XML Syntax
<dcterms:audience></dcterms:audience>
<dcterms:audience scheme=""></dcterms:audience>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:audience>ondernemer</dcterms:audience>
<dcterms:audience scheme="overheid:Doelgroep">ondernemer</dcterms:audience>
XHTML+RDFa syntax
<link rel="dcterms:audience" href="" />
<link rel="dcterms:audience" href="" title="" />
Bijvoorbeeld:
<link rel="dcterms:audience" href="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/ondernemer" />
<link rel="dcterms:audience" href="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/ondernemer" title="ondernemer" />