StandaardenOverheid.nl

dcterms:audience

Kenmerken
Term name
audience
Label
Doelgroep
Type
Definitie

Publiek voor wie het informatieobject bedoeld of nuttig is.

Doel

Informatieobjecte vinden die geschikt zijn voor een specifieke doelgroep.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Niet te verwarren met
  • dcterms:accessRights: Audience geeft aan de gebruiker aan voor wie de inhoud bestemd is, terwijl accessRights de gebruiker informeert over wie het informatieobject mogen gebruiken.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.audience" content="">
<meta name="DCTERMS.audience" scheme="" content="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.audience" content="ondernemer">
<meta name="DCTERMS.audience" scheme="OVERHEID.Doelgroep" content="ondernemer">
XML Syntax
<dcterms:audience></dcterms:audience>
<dcterms:audience scheme=""></dcterms:audience>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:audience>ondernemer</dcterms:audience>
<dcterms:audience scheme="overheid:Doelgroep">ondernemer</dcterms:audience>
XHTML+RDFa syntax
<link rel="dcterms:audience" href="" />
<link rel="dcterms:audience" href="" title="" />
Bijvoorbeeld:
<link rel="dcterms:audience" href="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/ondernemer" />
<link rel="dcterms:audience" href="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/ondernemer" title="ondernemer" />