dcterms:description (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
description
Label
Omschrijving
Type
Eigenschap
Definitie
Omschrijving van het informatieobject.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om van een informatieobject te beoordelen of het voor hem relevant is. Niet-limitatieve voorbeelden van de omschrijving: omschrijving van de inhoud of een verwijzing naar een grafische voorstelling van de inhoud.
Toelichting
Met description kan een informatieobject uitgebreider beschreven worden dan met de meer gestructureerde metadata-eigenschappen. In de description kan ook context van het object beschreven worden. Uiteraard is het mogelijk om voor bepaalde collecties voor te schrijven hoe de description wordt opgebouwd.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.description" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.description" content="Brochure voor ouders over de invoer van de verplichte afspraken over onderwijs thuis"> 
XML Syntax
<dcterms:description></dcterms:description>
<dcterms:description xml:lang=""></dcterms:description>
Voorbeeld
<dcterms:description> Brochure voor ouders over de invoer van de verplichte afspraken over onderwijs thuis </dcterms:description>
<dcterms:description xml:lang="nl"> Brochure voor ouders over de invoer van de verplichte afspraken over onderwijs thuis </dcterms:description>