StandaardenOverheid.nl

dcterms:references (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
references
Label
Referenties
Type
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject waaraan wordt gerefereerd in het beschreven object.

Doel

Doorverwijzen naar bronbestanden die in een informatieobject gebruikt zijn.

HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.references" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.references" content="http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=6">
XML Syntax
<dcterms:references resourceIdentifier=""/>
<dcterms:references resourceIdentifier=""></dcterms:references>
Voorbeeld
<dcterms:references resourceIdentifier="ISBN:0711504237"/>
<dcterms:references resourceIdentifier="ISBN:0711504237">Het boek der wijsheid
</dcterms:references>