StandaardenOverheid.nl

dcterms:modified (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
modified
Label
Wijzigingsdatum
Type
Definitie

Datum waarop het informatieobject gemaakt is of voor het laatst inhoudelijk is gewijzigd.

Doel

Mogelijk maken om de actualiteit van het informatieobject vast te stellen.

Toelichting

Indien het informatieobject na aanmaken niet meer is gewijzigd, geeft modified de aanmaakdatum weer. De datum wordt bijvoorbeeld door een attenderingsservice gebruikt om te bepalen welke informatie vanaf een bepaalde datum is verschenen of gewijzigd. Een toepassing bepaalt welke datum uit de werkelijkheid gebruikt wordt als wijzigingsdatum.

Niet te verwarren met

dcterms:created
Created is een optioneel element uit de OWMS-mantel en wordt doorgaans alleen gebruikt als de datum van creatie relevant is naast de datum laatste wijziging.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.modified" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.modified" content="2000-05-01">
XML Syntax
<dcterms:modified></dcterms:modified>
Voorbeelden
<dcterms:modified>2000-05-01</dcterms:modified>
<dcterms:modified>2000-05-01T11:00</dcterms:modified>