dcterms:modified

Kenmerken

Term name
modified
Label
Wijzigingsdatum
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop het informatieobject gemaakt is of voor het laatst inhoudelijk is gewijzigd.
Doel
De actualiteit van het informatieobject vaststellen.
Toelichting

Indien het informatieobject na aanmaken niet meer is gewijzigd, geeft modified de aanmaakdatum weer. De datum wordt bijvoorbeeld gebruikt door een attenderingsservice of in een lijst zoekresultaten, om te bepalen welke informatie vanaf een bepaalde datum is verschenen of gewijzigd.

Er is geen algemene richtlijn vast te stellen welke datum voor modified gebruikt moet worden. U kunt in uw contentmodel vaststellen welke datum gebruikt moet worden.

Verplichting
Verplicht
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified
Niet te verwarren met
  • dcterms:created: Created is een optioneel element uit de OWMS-mantel en wordt alleen gebruikt als de datum van creatie relevant is naast de datum laatste wijziging.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.modified" content="" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.modified" content="" scheme="XSD.dateTime">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.modified" content="2000-05-01" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.modified" content="2000-05-01T13:20:08" scheme="XSD.dateTime">
XML Syntax
<dcterms:modified></dcterms:modified>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:modified>2000-05-01</dcterms:modified>
<dcterms:modified>2000-05-01T11:00:08</dcterms:modified>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:modified" content="" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:modified" content="" datatype="xsd:dateTime" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:modified" content="2000-05-01" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:modified" content="2000-05-01T13:20:08" datatype="xsd:dateTime" />