dcterms:type

Kenmerken

Term name
type
Label
Informatietype
Type
Eigenschap
Definitie
Aard of soort van het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten geordend kunnen publiceren naar aard van de inhoud, bijvoorbeeld veelgestelde vragen, product- en, contactinformatie.
Toelichting
Op basis van de soort informatie ontstaan collecties van informatieobjecten. Voorbeelden van zulke collecties zijn: wet- en regelgeving, veelgestelde vragen, bekendmakingen, contactinformatie, producten en diensten. Deze collecties kunnen binnen een publicatie (of website) in samenhang getoond worden. Bijvoorbeeld vanuit de beschrijving van een product verwijzen naar de bijbehorende veelgestelde vragen en contactinformatie.
Verplichting
Verplicht
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-type
Niet te verwarren met
  • dcterms:format: Format heeft betrekking op de fysieke of softwarematige vorm van het informatieobject, zoals bestandsextensies. Type heeft betrekking op de inhoud van het informatieobject.
  • dcterms:subject: Type beschrijft wat het informatieobject is, subject waar het informatieobject over gaat.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.type" scheme="" content="">
<link rel="DCTERMS.type" href=""/>
<link rel="DCTERMS.type" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.type" scheme="OVERHEID.Informatietype" content="bekendmaking">
<meta name="DCTERMS.type" scheme="OVERHEIDvg.Documenttype" content="beschikking">
<link rel="DCTERMS.type" href="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/databank" />
<link rel="DCTERMS.type" href="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/databank" title="databank"/>
XML Syntax
<dcterms:type scheme=""></dcterms:type>
<dcterms:type resourceIdentifier=""/>
<dcterms:type resourceIdentifier=""></dcterms:type>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:type scheme="overheid:Informatietype">bekendmaking</dcterms:type>
<dcterms:type scheme="overheidvg:Documenttype">beschikking</dcterms:type>
<dcterms:type resourceIdentifier="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/databank" />
<dcterms:type resourceIdentifier="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/databank">databank</dcterms:type>
XHTML+RDFa syntax
<link rel="dcterms:type" href="" />
<link rel="dcterms:type" href="" title="" />
Bijvoorbeeld:
<link rel="dcterms:type" href="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/databank" />
<link rel="dcterms:type" href="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/databank" title="databank" />