dcterms:date

Kenmerken

Term name
date
Label
Datum
Type
Eigenschap
Definitie
Datum die verband houdt met een gebeurtenis in de levenscyclus van een informatieobject.
Doel
Informatieobjecten vinden met betrekking tot een datum.
Toelichting

Gebruik waar mogelijk in plaats van dcterms:date een of meer verfijningen van dcterms:date. Die geven specifieker aan welke datum bedoeld wordt.

Zie: dcterms:available, dcterms:created, dcterms:issued, dcterms:modified, dcterms:valid, dcterms:dateAccepted, dcterms:dateCopyrighted en dcterms:dateSubmitted.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-date
Niet te verwarren met
  • dcterms:temporal: Temporal is een verfijning van coverage en verwijst naar de periode waar de informatie over gaat (content). Date is een datum uit de levenscyclus van het informatieobject zelf (container).
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.date" content="" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.date" content="" scheme="XSD.dateTime">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.date" content="2000-05-01" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.date" content="2000-05-01T13:20:08" scheme="XSD.dateTime">
XML Syntax
<dcterms:date></dcterms:date>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:date>2000-05-01</dcterms:date>
<dcterms:date>2000-05-01T11:00:08</dcterms:date>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:date" content="" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:date" content="" datatype="xsd:dateTime" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:date" content="2000-05-01" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:date" content="2000-05-01T13:20:08" datatype="xsd:dateTime" />