overheid:PostcodeHuisnummer

Kenmerken

Term name
PostcodeHuisnummer
Label
Postcode-huisnummer
Type
Syntax Codeer Schema
Definitie
Geheel of eerste deel van de samenvoeging van postcode en volledig huisnummer.
Beheerder
KOOP
Bron
TNT Post, conform Postwet 2009 Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025572/#Hoofdstuk3_Artikel10
Toelichting
Codeerschema om een locatie aan te duiden met de combinatie van een postcode en een huisnummer. Bestaat uit het geheel of eerste deel van de samenvoeging van postcode en volledig huisnummer. Een waarde van postcode-huisnummer ontstaat door een Nederlandse postcode te laten volgen door een huisnummer met huisnummertoevoegingen. De spaties tussen de onderdelen van postcode en huisnummer worden weggelaten. De reeks bestaat dus uit vier onderdelen: vier cijfers van de postcode twee hoofdletters van de postcode een reeks cijfers van het huisnummer een reeks tekens die begint met ander teken dan een cijfer. Dit is de huisnummertoevoeging Voorbeelden van geldige postcode-huisnummer waarden zijn: 1234AB56 1234AB56bis 1234AB56-7 1234AB 1234 De laatste waarde betekent: Alle adressen met een postcode die begint met 1234. Zoals beschreven in de BAG met daarin de definitie van de attribuutsoorten: postcode (code attribuutsoort 11.60); huisnummer (11.20), huisletter (11.30) en huisnummertoevoeging (11.40). Zoals beschreven in de GBA met daarin de definitie van de elementen postcode (elementnummer 11.60), huisnummer (11.20), huisletter (11.30) en huisnummertoevoeging (11.40). Zowel de BAG als de GBA verwijst voor de postcode naar TNT Post. In de praktijk van e-Overheid voor Burgers is dit vertaalt naar een reguliere expressie in de XML-validator: ^[1-9]\d{3}([A-Z]{2}(\d+(\S+)?)?)?$
Eigenschappen