dcterms:dateCopyrighted

Kenmerken

Term name
dateCopyrighted
Label
Copyrightdatum
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop copyright is gelegd op het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten vinden op basis van de datum waarop het copyright is ingegaan, of juist verloopt.
Toelichting
Het gebruik van de copyrightdatum is voor overheidsinformatie meestal niet van toepassing.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-dateCopyrighted
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.dateCopyrighted" content="" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.dateCopyrighted" content="" scheme="XSD.dateTime">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.dateCopyrighted" content="2000-05-01" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.dateCopyrighted" content="2000-05-01T13:20:08" scheme="XSD.dateTime">
XML Syntax
<dcterms:dateCopyrighted></dcterms:dateCopyrighted>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:dateCopyrighted>2000-05-01</dcterms:dateCopyrighted>
<dcterms:dateCopyrighted>2000-05-01T11:00:08</dcterms:dateCopyrighted>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:dateCopyrighted" content="" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:dateCopyrighted" content="" datatype="xsd:dateTime" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:dateCopyrighted" content="2000-05-01" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:dateCopyrighted" content="2000-05-01T13:20:08" datatype="xsd:dateTime" />