StandaardenOverheid.nl

dcterms:dateCopyrighted

Kenmerken
Term name
dateCopyrighted
Label
Copyrightdatum
Type
Definitie

Datum waarop copyright is gelegd op het informatieobject.

Doel

Informatieobjecten vinden op basis van de datum waarop het copyright is ingegaan, of juist verloopt.

Toelichting

Het gebruik van de copyrightdatum is voor overheidsinformatie meestal niet van toepassing.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.dateCopyrighted" content="" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.dateCopyrighted" content="" scheme="XSD.dateTime">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.dateCopyrighted" content="2000-05-01" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.dateCopyrighted" content="2000-05-01T13:20:08" scheme="XSD.dateTime">
XML Syntax
<dcterms:dateCopyrighted></dcterms:dateCopyrighted>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:dateCopyrighted>2000-05-01</dcterms:dateCopyrighted>
<dcterms:dateCopyrighted>2000-05-01T11:00:08</dcterms:dateCopyrighted>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:dateCopyrighted" content="" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:dateCopyrighted" content="" datatype="xsd:dateTime" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:dateCopyrighted" content="2000-05-01" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:dateCopyrighted" content="2000-05-01T13:20:08" datatype="xsd:dateTime" />