Waardelijsten

De gecontroleerde waardelijsten ( controlled vocabularies of vocabulary encoding schemes) van OWMS zijn sets van waarden die kunnen worden gebruikt voor metadata eigenschappen. Elke OWMS-eigenschap heeft een waardebereik dat kan bestaan uit een of meer waardelijsten en/of syntax-codeerschema's. Een waardelijst is een uitputtende opsomming van mogelijke waarden.

Elke waardelijst is in het leven geroepen door een zogenaamde ' Community of Interest' (COI). Dit is een groep personen of organisaties die belang heeft bij het bestaan van een waardelijst. De COI van een waardelijst bepaalt op welke manier de waarden in de lijst worden onderhouden.

De waarden in een waardelijst kunnen representaties zijn van tastbare, objectief vast te stellen 'entiteiten' uit de werkelijkheid, bijvoorbeeld gemeentenamen. De COI baseert de lijst in dat geval bij voorkeur op een authentieke bron, voor gemeentenamen de gemeentewet. Er zijn echter ook lijsten van waarden die minder objectief vast te stellen zijn, zoals bijvoorbeeld de lijst met informatietypen. Deze waarden worden bepaald door materiedeskundigen die de COI aanwijst.

Er zijn twee groepen van waardelijsten die vergelijkbare typen van waarden bevatten: waardelijsten met namen van organisaties en waardelijsten met namen van bestuursorganen. Omdat deze lijsten doorgaans als complete groep tot een waardebereik van een eigenschap behoren zijn ze bij elkaar gezet.

Sommige toepassingen van OWMS kennen eigen waardelijsten. Deze vindt u onder de betreffende toepassing. Tot OWMS behoren de volgende standaard waardelijsten:

Overheidsorganisaties

Bestuursorganen