dcterms:isReferencedBy

Kenmerken

Term name
isReferencedBy
Label
Wordt aangehaald door
Type
Eigenschap
Definitie
Verwijzing naar een informatieobject waarin wordt gerefereerd aan, of geciteerd uit het beschreven object.
Doel
Informatieobjecten vinden die naar een informatieobject verwijzen.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-isReferencedBy
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.isReferencedBy" href="">
<link rel= "DCTERMS.isReferencedBy" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.isReferencedBy" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">
<link rel= "DCTERMS.isReferencedBy" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842" title="K.B. van 26 mei 1956">
XML Syntax
<dcterms:isReferencedBy resourceIdentifier=""/>
<dcterms:isReferencedBy resourceIdentifier=""></dcterms:isReferencedBy>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:isReferencedBy resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842"/>
<dcterms:isReferencedBy resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">K.B. Van 26 mei 1956</dcterms:isReferencedBy>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:isReferencedBy" href=""/>
<link rel= "dcterms:isReferencedBy" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:isReferencedBy" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842"/>
<link rel= "dcterms:isReferencedBy" href="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842" title="K.B. van 26 mei 1956"/>