StandaardenOverheid.nl

dcterms:relation

Kenmerken
Term name
relation
Label
Relatie
Type
Definitie

Een gerelateerd informatieobject.

Doel

Informatieobjecten vinden die gerelateerd zijn aan het beschreven informatieobject.

Toelichting

Gebruik waar mogelijk in plaats van dcterms:relation een of meer verfijningen van dcterms:relation. Die geven specifieker aan welke relatie bedoeld wordt.

Zie: dcterms:conformsTo, dcterms:hasFormat, dcterms:hasVersion, dcterms:hasPart, dcterms.isFormatOf, dcterms:isPartOf, dcterms:isReferencedBy, dcterms:isReplacedBy, dcterms:isRequiredBy, dcterms:isVersionOf, dcterms:references, dcterms:replaces, dcterms:requires.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.relation" href="">
<link rel= "DCTERMS.relation" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.relation" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf">
<link rel= "DCTERMS.relation" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf" title="Het boek der wijsheid">
XML Syntax
<dcterms:relation resourceIdentifier=""/>
<dcterms:relation resourceIdentifier=""></dcterms:relation>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:relation resourceIdentifier="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf"/>
<dcterms:relation resourceIdentifier="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf &name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf">Het boek der wijsheid</dcterms:relation>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:relation" href=""/>
<link rel= "dcterms:relation" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:relation" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf"/>
<link rel= "dcterms:relation" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf" title="Het boek der wijsheid"/>