dcterms:relation

Kenmerken

Term name
relation
Label
Relatie
Type
Eigenschap
Definitie
Een gerelateerd informatieobject.
Doel
Informatieobjecten vinden die gerelateerd zijn aan het beschreven informatieobject.
Toelichting

Gebruik waar mogelijk in plaats van dcterms:relation een of meer verfijningen van dcterms:relation. Die geven specifieker aan welke relatie bedoeld wordt.

Zie: dcterms:conformsTo, dcterms:hasFormat, dcterms:hasVersion, dcterms:hasPart, dcterms.isFormatOf, dcterms:isPartOf, dcterms:isReferencedBy, dcterms:isReplacedBy, dcterms:isRequiredBy, dcterms:isVersionOf, dcterms:references, dcterms:replaces, dcterms:requires.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-relation
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.relation" href="">
<link rel= "DCTERMS.relation" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.relation" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf">
<link rel= "DCTERMS.relation" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf" title="Het boek der wijsheid">
XML Syntax
<dcterms:relation resourceIdentifier=""/>
<dcterms:relation resourceIdentifier=""></dcterms:relation>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:relation resourceIdentifier="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf"/>
<dcterms:relation resourceIdentifier="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf &name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf">Het boek der wijsheid</dcterms:relation>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:relation" href=""/>
<link rel= "dcterms:relation" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:relation" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf"/>
<link rel= "dcterms:relation" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf" title="Het boek der wijsheid"/>