dcterms:audience (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
audience
Label
Doelgroep
Type
Eigenschap
Definitie
Publiek voor wie het informatieobject bedoeld of nuttig is.
Doel
Mogelijk maken voor een burger om informatieobjecten te vinden die geschikt zijn voor een specifieke doelgroep.
Niet te verwarren met

dcterms:accessRights
Audience geeft aan de gebruiker aan voor wie de inhoud bestemd is, terwijl accessRights de gebruiker informeert over wie het informatieobject mogen gebruiken.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.audience" scheme="" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.audience" scheme="OVERHEID.Doelgroep" content="ondernemer"> 
XHTML+RDFa syntax
<dcterms:audience scheme=""></dcterms:audience>
Voorbeeld
<dcterms:audience scheme="overheid:Doelgroep">ondernemer</dcterms:audience>