dcterms:dateCopyrighted (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
dateCopyrighted
Label
Copyrightdatum
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop copyright is gelegd op het informatieobject.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.dateCopyrighted" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS. dateCopyrighted" content="2003-12-07"> 
XML Syntax
<dcterms:dateCopyrighted></dcterms:dateCopyrighted >
Voorbeeld
<dcterms:dateCopyrighted >2003-12-07</dcterms:dateCopyrighted >