dcterms:creator (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
creator
Label
Maker
Type
Eigenschap
Definitie
Een partij die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van het informatieobject.
Doel
Aanduiden wie het informatieobject gemaakt heeft.
Toelichting

De waarde van dit element is vaak gelijk voor alle documenten op de website van een organisatie. Alleen als een website documenten toont die onder de verantwoordelijkheid van een ander (overheids-)orgaan gemaakt zijn, kan de waarde afwijken.
Voorbeelden hiervan:
1.1     een gemeente die na een herindeling documenten publiceert die door de oorspronkelijke gemeente zijn gecreëerd (creator blijft dan de oorspronkelijke gemeente)
1.2     een kenniscentrum dat op haar website documenten publiceert die door andere overheidsorganisaties gemaakt zijn
1.3     een gemeente die op haar website documenten publiceert die door een ministerie zijn geschreven
Let op: de semantiek van deze eigenschap wordt in versie 3.5 van OWMS terug in lijn gebracht met die van Dublin Core. In eerdere versies had creator ook de betekenis van de partij die eindverantwoordelijk is voor de strekking van het informatieobject. Omdat dit vaak verkeerd geïnterpreteerd werd is hiervoor de eigenschap overheid:authority in het leven geroepen.
Voorbeeld 1: Een gemeente publiceert een vergunningaanvraag die ingediend is door een particulier en een bijlage: een bouwtekening van de hand van een architect. Voor beide documenten gold in OWMS 3.0 nog dat de gemeente aangegeven werd als de creator. In OWMS 3.5 is de gemeente in dit geval de authority en kunnen de aanvrager en de architect als vrije tekst aangeduid worden met creator.
Voorbeeld 2: Een ministerie geeft een externe partij opdracht om een specialistisch onderzoek uit te voeren en daarvan een rapport op te stellen. Als zij dit rapport publiceert was het ministerie volgens OWMS 3.0 de creator (want opdrachtgever) en de externe partij een contributor (ook al heeft deze het meeste geschreven). Volgens 3.5 is het ministerie de authority en de externe partij de creator.

Niet te verwarren met

overheid:authority
De authority is het overheidsorgaan dat de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor het informatieobject. De authority kan deze taak uitbesteed hebben of overgedragen hebben aan de creator.
dcterms:contributor
De creator is degene die eindverantwoordelijkheid draagt voor het opstellen van de intellectuele of creatieve inhoud van het document. Een contributor kan elke partij zijn die een willekeurige rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het informatieobject. Zie ook toelichting.
dcterms:publisher
De publisher is de organisatie die het informatieobject beschikbaar stelt aan het publiek (door het plaatsen van het informatieobject op een website, of op de traditionele wijze door het uitgeven van een publicatie). De creator is eindverantwoordelijk voor het maken van het informatieobject, de publisher voor de context waarin het informatieobject wordt aangeboden. Een gebruiker zou dan ook contact opnemen met de creator om na te vragen waarom het beleid beschreven in het informatieobject werd ontwikkeld, of hoe er aan de discussie werd bijgedragen.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.creator" scheme="" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.creator" scheme="OVERHEID.Gemeente" content="Zwijndrecht">
<meta name="DCTERMS.creator" scheme="OVERHEID.Waterschap" content="Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden"> 
XML Syntax
<dcterms:creator scheme=""></dcterms:creator>
Voorbeeld
<dcterms:creator scheme="overheid:Gemeente">Utrecht</dcterms:creator>