dcterms:description

Kenmerken

Term name
description
Label
Omschrijving
Type
Eigenschap
Definitie
Omschrijving van het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten beoordelen op inhoudelijke relevantie.
Toelichting

Met description kan een informatieobject uitgebreider beschreven worden dan met de meer gestructureerde metadata-eigenschappen. In de description kan ook context van het object beschreven worden. Uiteraard is het mogelijk om voor bepaalde collecties voor te schrijven hoe de description wordt gebruikt.

Voorbeeld

  • Beschrijving van de inhoud of een grafische voorstelling van de inhoud.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description
Niet te verwarren met
  • dcterms:abstract: Description geeft een beschrijving van de inhoud, inclusief statusinformatie als 'in behandeling' en 'goedgekeurd'. Abstract geeft een samenvatting van de inhoud zoals bij een wetenschappelijk artikel. Gebruik bij voorkeur description.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.description" content="">
<meta name="DCTERMS.description" content="" lang="nl">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.description" content="Toelichting Belastingaangifte 2002">
<meta name="DCTERMS.description" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" lang="nl">
XML Syntax
<dcterms:description></dcterms:description>
<dcterms:description xml:lang="nl"></dcterms:description>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:description>Toelichting Belastingaangifte 2002</dcterms:description>
<dcterms:description xml:lang="nl">Toelichting Belastingaangifte 2002</dcterms:description>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:description" content="" />
<meta property="dcterms:description" content="" xml:lang=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:description" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" />
<meta property="dcterms:description" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" xml:lang="nl" />