overheid:CaribischOpenbaarLichaam

Waarden Ga naar waarden
Term name CaribischOpenbaarLichaam
Label Caribisch openbaar lichaam
Type Waardelijst
Definitie De openbare lichamen zoals bedoeld in Hoofdstuk 7 van de Grondwet.
Toelichting Deze waardelijst volgt de wetgeving hieromtrent.
Beheerder KOOP
Bron Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Data XML RDF N3

Kenmerken