StandaardenOverheid.nl

overheid:CaribischOpenbaarLichaam

Kenmerken
Waarden
Term name
CaribischOpenbaarLichaam
Label
Caribisch openbaar lichaam
Type
Definitie

De openbare lichamen zoals bedoeld in Hoofdstuk 7 van de Grondwet.

Toelichting

Deze waardelijst volgt de wetgeving hieromtrent.

Beheerder
Bron
Data