StandaardenOverheid.nl

dcterms:references

Kenmerken
Term name
references
Label
Referenties
Type
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject waaraan wordt gerefereerd in het beschreven object.

Doel

Bronbestand vinden waar in het beschreven informatieobject naar doorverwezen wordt.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.references" href="">
<link rel= "DCTERMS.references" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.references" href="http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=6">
<link rel= "DCTERMS.references" href="http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=6" title="Het boek der wijsheid">
XML Syntax
<dcterms:references resourceIdentifier=""/>
<dcterms:references resourceIdentifier=""></dcterms:references>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:references resourceIdentifier="http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=6"/>
<dcterms:references resourceIdentifier="http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=6">Het boek der wijsheid </dcterms:references>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:references" href=""/>
<link rel= "dcterms:references" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:references" href="http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=6"/>
<link rel= "dcterms:references" href="http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=6" title="Het boek der wijsheid"/>