dcterms:issued

Kenmerken

Term name
issued
Label
Uitgiftedatum
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop het informatieobject formeel werd uitgegeven.
Doel
Informatieobjecten vinden op basis van de datum waarop een document formeel werd uitgegeven.
Toelichting

Stel per collectie vast wanneer een informatieobject uitgeven is. Het kan betrekking hebben op het publiceren, maar ook op het verstrekken, of verzenden.

Voorbeelden

  • Voor een persbericht dat is goedgekeurd en aan de redacties verzonden op 2 december 2002 maar dat pas om 11:00 de volgende dag wordt vrijgegeven: "2002-12-03T11:00"
  • Voor een consultatiedocument voltooid op 20 maart 2003 dat aan het ministerie werd vrijgegeven voor commentaar op 30 maart, en op 10 april op de website werd gezet voor algemene consultatie met een sluitdatum van 30 mei:"2003-04-10"
  • Voor een homepage die op 6 januari 2000 bereikbaar werd: "2000-01-06"
  • Voor dezelfde homepage in mei, na wijziging op 1 mei"2000-01-06"
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued
Niet te verwarren met
  • dcterms:available: Gebruik available voor de datum waarop een informatieobject (container) beschikbaar kwam in de vorm waar de metadata bij hoort. Issued is de formele datum die hoort bij de informatie in het object (content).
  • dcterms:temporal: Temporal verwijst naar datums met betrekking tot de inhoud van het informatieobject (content), en niet datums over het informatieobject (container).
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.issued" content="" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.issued" content="" scheme="XSD.dateTime">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.issued" content="2000-05-01" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.issued" content="2000-05-01T13:20:08" scheme="XSD.dateTime">
XML Syntax
<dcterms:issued></dcterms:issued>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:issued>2002-12-03T11:00:00</dcterms:issued>
<dcterms:issued>2003-04-10</dcterms:issued>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:issued" content="" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:issued" content="" datatype="xsd:dateTime" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:issued" content="2000-05-01" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:issued" content="2000-05-01T13:20:08" datatype="xsd:dateTime" />