Platform Rijksoverheid Online

Hieronder vindt u een overzicht van de OWMS-waardelijsten en -elementen die worden gebruikt in toepassingen van het Platform Rijksoverheid Online.

Voor toepassingsspecifieke metadata, zie de documentatie van het informatiepublicatiemodel (IPM). Hieronder volgt een overzicht van de toepassing van de eigenschappen en waardelijsten uit de OWMS kern en Mantel.

Eigenschappen

De volgende OWMS eigenschappen worden gebruikt in het IPM:

Waardelijsten

De volgende waardelijsten worden gebruikt in het IPM: