StandaardenOverheid.nl

Platform Rijksoverheid Online

Hieronder vindt u een overzicht van de waardenlijsten en elementen die in de OWMS toepassing van het Platform Rijksoverheid Online worden gebruikt.

Voor toepassing-specifieke metadata, zie de documentatie van het IPM. Hieronder volgt een overzicht van de toepassing van de eigenschappen en waardelijsten uit de OWMS kern en Mantel.

Eigenschappen

De volgende OWMS eigenschappen worden gebruikt in het IPM:

Waardelijsten

De volgende waardelijsten worden gebruikt in het IPM:

Contact