XML-Schemadefinitie OWMS 4.0

De eigenschappen en codeerschema's van de Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) zijn gedefiniëerd in XML Schema.

Voor OWMS 4.0 zijn twee verschillende schema's gedefinieerd:

 • OWMS 4.0 full: De volledige versie die ook beschikbaar is voor OWMS 3.5. Wijzigingen ten opzichte van OWMS 3.5 zijn:
  • Toevoeging van het attribuut resource-identifier voor diverse eigenschappen;
  • Uitbreiding van de reguliere expressie voor schema-namen;
  • Toevoeging van overheid-authority in de OWMS-kern.
 • OWMS 4.0 plugin: De plugin versie die u in uw eigen contentmodel kunt importeren. Deze plugin versie is toegevoegd zodat u gebruik kunt maken van OWMS metadata in uw eigen schema's zonder het volledige contentmodel van OWMS te moeten volgen. Consequentie hiervan is wel dat de validatie van het schema minder stringent is. Een deel van de validatie die in de XSD van OWMS 3.5 aanwezig was, wordt nu door schematron bestanden uitgevoerd.

Wijzigingshistorie:

 • 1 augustus 2017
  Gewijzigd: owms.xsd en owms-struct-plugin.xsd. 
  Om de schema's in overeenstemming te brengen met de normatieve specificatie is de cardinaliteit van de eigenschappen dcterms:language, dcterms:creator, dcterms:spatial en overheid:authority gecorrigeerd naar maxOccurs="unbounded".
 • 17 augustus 2021
  Gewijzigd: alle schema's met include statements
  De paden naar de te includeren bestanden waren absolute http-URLs. Bij implementatie van https bleken sommige validators niet bestand tegen de redirect van http naar https. Daarom zijn alle paden aangepast naar relatieve URLs.

XSD bestanden zijn het best te bekijken met daarvoor bedoelde XML editors. Met Firefox zijn ze direct leesbaar. Internet Explorer heeft problemen met openen van een aantal bestanden.

OWMS 4.0 full:

OWMS 4.0 plugin:

In een plaatje ziet de samenhang in de XSD's van OWMS 4.0 full er als volgt uit:

Samenhang XML-Schemadefinitie OWMS 4.0 Full

In een plaatje ziet de samenhang in de XSD's van OWMS 4.0 plugin er als volgt uit:

Samenhang XML-Schemadefinitie OWMS 4.0 plugin