dcterms:coverage (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
coverage
Label
Dekking
Type
Eigenschap
Definitie
Plaats, periode of jurisdictie waarop het informatieobject van toepassing is.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om overheidsinformatie te vinden die betrekking heeft op een bepaalde plaats, periode of jurisdictie.
Toelichting
In de praktijk wordt vooral gebruik gemaakt van de verfijningen dcterms:spatial en dcterms:temporal om aan te geven wat het bereik is van het informatieobject.
Niet te verwarren met

dcterms:subject
Coverage bevat informatie over de plaats en de periode waarop de inhoud van het informatieobject betrekking heeft. In sommige gevallen zal het nuttig zijn dezelfde informatie op te nemen in beide elementen.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name=" DCTERMS.coverage" content="">
Voorbeeld
<meta name=" DCTERMS.coverage" content="Koude oorlog "> 
XML Syntax
<dcterms:coverage></dcterms:coverage>
Voorbeeld
<dcterms:coverage>Koude Oorlog</dcterms:coverage>