StandaardenOverheid.nl

overheid:ThemaindelingOverheid_v1.6 (depricated)

Kenmerken
Waarden
Term name
overheid:ThemaindelingOverheid_v1.6
Label
Thema-indeling Overheid
Type
Onderhoudsprocedure
De Thema-indeling Overheid wordt niet langer onderhouden.
Toelichting

De Thema-indeling Overheid (voorheen: Vraagstructuur Rijk) is een thematische indeling om overheidsinformatie te ordenen. Deze standaard indeling kan bijvoorbeeld worden ingezet als navigatiemiddel op websites van overheden, of in een KCC applicatie. Zo kan informatie op consistente wijze worden getoond aan eindgebruikers (burgers en ondernemers). De thema-indeling is in 2007 na een gebruikersonderzoek onder burgers tot stand gekomen. Er is geen gebruik meer bekend.

Beheerder
Bron

e-Overheid voor Burgers

Data