overheid:ThemaindelingOverheid_v1.6 (depricated)

Waarden Ga naar waarden
Term name overheid:ThemaindelingOverheid_v1.6
Label Thema-indeling Overheid
Type Waardelijst
Onderhoudsprocedure De Thema-indeling Overheid wordt niet langer onderhouden.
Toelichting De Thema-indeling Overheid (voorheen: Vraagstructuur Rijk) is een thematische indeling om overheidsinformatie te ordenen. Deze standaard indeling kan bijvoorbeeld worden ingezet als navigatiemiddel op websites van overheden, of in een KCC applicatie. Zo kan informatie op consistente wijze worden getoond aan eindgebruikers (burgers en ondernemers). De thema-indeling is in 2007 na een gebruikersonderzoek onder burgers tot stand gekomen. Er is geen gebruik meer bekend.
Beheerder technisch beheerd
Bron e-Overheid voor Burgers
Data XML RDF N3

Kenmerken