overheid:OpenbaarLichaamVoorBedrijfEnBeroep (OWMS 3.5)

Kenmerken

Waarden
Ga naar waarden
Term name
OpenbaarLichaamVoorBedrijfEnBeroep
Label
Openbaar lichaam voor bedrijf en beroep
Type
Waardelijst
Onderhoudsprocedure
Veranderingen van indeling of naamgeving worden gesignaleerd door Overheid.nl en verwerkt in deze lijst. Vragen over de samenstelling van de lijst kunnen gesteld worden aan advies@overheid.nl.
Eigenschappen

Downloads