StandaardenOverheid.nl

dcterms:isFormatOf

Kenmerken
Term name
isFormatOf
Label
Is formaat van
Type
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject met dezelfde intellectuele inhoud als het beschreven object, maar in een ander formaat.

Doel

Mogelijk maken voor de burger om dezelfde informatie te vinden in een ander formaat.

Toelichting

Voorbeeld:

Voor een HTML-document dat oorspronkelijk uitgegeven is: [ISBN] 0711504237

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Niet te verwarren met
  • dcterms:format: Format geeft het formaat aan van het beschreven informatieobject, isFormatOf verwijst naar een ander object.
  • dcterms:hasFormat: IsFormatOf verwijst naar een informatieobject wat eerder bestond dan het beschreven object, hasFormat verwijst juist naar latere informatieobjecten.
  • dcterms:isPartOf: IsPartOf verwijst naar informatieobjecten waar het beschreven object onderdeel van uitmaakt, hasFormat verwijst naar informatieobject met dezelfde informatie, maar alleen in een ander formaat.
  • :
  • :
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.isFormatOf" href="">
<link rel= "DCTERMS.isFormatOf" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<link rel= "DCTERMS.isFormatOf" href="http://www.isnb.org/ISBN:0711504237">
<link rel= "DCTERMS.isFormatOf" href="http://www.isnb.org/ISBN:0711504237" title="Het boek der wijsheid">
XML Syntax
<dcterms:isFormatOf resourceIdentifier=""/>
<dcterms:isFormatOf resourceIdentifier=""></dcterms:isFormatOf>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:isFormatOf resourceIdentifier="http://www.isnb.org/ISBN:0711504237"/>
<dcterms:isFormatOf resourceIdentifier="http://www.isnb.org/ISBN:0711504237">Het boek der wijsheid</dcterms:isFormatOf>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:isFormatOf" href=""/>
<link rel= "dcterms:isFormatOf" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:isFormatOf" href="http://www.isnb.org/ISBN:0711504237"/>
<link rel= "dcterms:isFormatOf" href="http://www.isnb.org/ISBN:0711504237" title="Het boek der wijsheid"/>