dcterms:issued (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
issued
Label
Uitgiftedatum
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop het informatieobject formeel werd uitgegeven.
Doel
Mogelijk maken voor een burger om informatieobjecten te vinden op basis van de datum waarop een document formeel werd uitgegeven.
Toelichting

Voorbeelden
Voor een persbericht dat is goedgekeurd en aan de redacties verzonden op 2 december 2002 maar dat pas om 11:00 de volgende dag wordt vrijgegeven: "2002-12-03T11:00"
Voor een consultatiedocument voltooid op 20 maart 2003 dat aan het ministerie werd vrijgegeven voor commentaar op 30 maart, en op 10 april op de website werd gezet voor algemene consultatie met een sluitdatum van 30 mei:"2003-04-10"
Voor een homepage die op 6 januari 2000 bereikbaar werd: "2000-01-06"
Voor dezelfde homepage in mei, na wijziging op 1 mei"2000-01-06"

Niet te verwarren met

dcterms:available
Gebruik available voor de datum waarop een informatieobject (container) beschikbaar kwam in de vorm waar de metadata bij hoort. Issued is de formele datum die hoort bij de informatie in het object (content).
dcterms:temporal
Temporal verwijst naar datums met betrekking tot de inhoud van het informatieobject (content), en niet datums over het informatieobject (container).

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.issued" content="">
Voorbeelden
<meta name="DCTERMS.issued" content="2002-12-03T11:00">
<meta name="DCTERMS.issued" content="2003-04-10"> 
XML Syntax
<dcterms:issued></dcterms:issued>
Voorbeelden
<dcterms:issued>2002-12-03T11:00</dcterms:issued>
<dcterms:issued>2003-04-10</dcterms:issued>