StandaardenOverheid.nl

dcterms:Period

Kenmerken
Term name
Period
Label
Period
Type
Definitie

Periode in de tijd, aangeduid met een start- en einddatum

Beheerder
Bron
Toelichting

In HTML-syntax kan niet gestructureerd een begin- en einddatum worden opgenomen. Dublin Core neemt daarom bij dcterms:Period een structured value string op. Hiermee kan gestructureerd contentinformatie worden opgeslagen. Er zijn drie 'attributen' toegestaan in het HTML-element content: 'name', 'start' en 'end', gescheiden door puntkomma's. Met 'start' en 'end' wordt de periode in jaartallen/datums aangegeven, met 'name' kan een omschrijving van een periode worden opgenomen, bijvoorbeeld '2e Wereldoorlog'. Deze drie 'attributen' zijn alle optioneel; worden ze weggelaten, dan geldt de string zelf als waarde voor het meta-element period.