dcterms:Period

Term name Period
Label Period
Type Syntax Codeer Schema
Definitie Periode in de tijd, aangeduid met een start- en einddatum
Beheerder The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron http://dublincore.org/documents/dcmi-period/
Toelichting In HTML-syntax kan niet gestructureerd een begin- en einddatum worden opgenomen. Dublin Core neemt daarom bij dcterms:Period een structured value string op. Hiermee kan gestructureerd contentinformatie worden opgeslagen. Er zijn drie 'attributen' toegestaan in het HTML-element content: 'name', 'start' en 'end', gescheiden door puntkomma's. Met 'start' en 'end' wordt de periode in jaartallen/datums aangegeven, met 'name' kan een omschrijving van een periode worden opgenomen, bijvoorbeeld '2e Wereldoorlog'. Deze drie 'attributen' zijn alle optioneel; worden ze weggelaten, dan geldt de string zelf als waarde voor het meta-element period.

Kenmerken