dcterms:accessRights

Kenmerken

Term name
accessRights
Label
Toegangsrechten
Type
Eigenschap
Definitie
Informatie over wie toegang heeft tot het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten beperken tot gebruikers met bepaalde rechten.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-accessRights
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.accessRights" content="">
<meta name="DCTERMS.accessRights" content="" scheme="">
<link rel= "DCTERMS.accessRights" href="">
<link rel= "DCTERMS.accessRights" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.accessRights" content="Administrator">
<meta name="DCTERMS.accessRights" content="Administrator" scheme="OVERHEID.Profiel">
<link rel= "DCTERMS.accessRights" href=http://www.overheid.nl/profile/it/administrator">
<link rel= "DCTERMS.accessRights" href=http://www.overheid.nl/profile/it/administrator" title="Administrator">
XML Syntax
<dcterms:accessRights></dcterms:accessRights>
<dcterms:accessRights scheme=""></dcterms:accessRights>
<dcterms:accessRights resourceIdentifier=""/>
<dcterms:accessRights resourceIdentifier=""></dcterms:accessRights>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:accessRights>Administrator</dcterms:accessRights>
<dcterms:accessRights scheme="overheid:Profiel">Administrator</dcterms:accessRights>
<dcterms:accessRights resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/profile/it/administrator"/>
<dcterms:accessRights resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/profile/it/administrator">Administrator</dcterms:accessRights>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:accessRights" href=""/>
<link rel= "dcterms:accessRights" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:accessRights" href="http://www.overheid.nl/profile/it/administrator"/>
<link rel= "dcterms:accessRights" href="http://www.overheid.nl/profile/it/administrator" title="Administrator"/>