StandaardenOverheid.nl

dcterms:accessRights

Kenmerken
Term name
accessRights
Label
Toegangsrechten
Type
Definitie

Informatie over wie toegang heeft tot het informatieobject.

Doel

Informatieobjecten beperken tot gebruikers met bepaalde rechten.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.accessRights" content="">
<meta name="DCTERMS.accessRights" content="" scheme="">
<link rel= "DCTERMS.accessRights" href="">
<link rel= "DCTERMS.accessRights" href="" title="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.accessRights" content="Administrator">
<meta name="DCTERMS.accessRights" content="Administrator" scheme="OVERHEID.Profiel">
<link rel= "DCTERMS.accessRights" href=http://www.overheid.nl/profile/it/administrator">
<link rel= "DCTERMS.accessRights" href=http://www.overheid.nl/profile/it/administrator" title="Administrator">
XML Syntax
<dcterms:accessRights></dcterms:accessRights>
<dcterms:accessRights scheme=""></dcterms:accessRights>
<dcterms:accessRights resourceIdentifier=""/>
<dcterms:accessRights resourceIdentifier=""></dcterms:accessRights>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:accessRights>Administrator</dcterms:accessRights>
<dcterms:accessRights scheme="overheid:Profiel">Administrator</dcterms:accessRights>
<dcterms:accessRights resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/profile/it/administrator"/>
<dcterms:accessRights resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/profile/it/administrator">Administrator</dcterms:accessRights>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:accessRights" href=""/>
<link rel= "dcterms:accessRights" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<link rel= "dcterms:accessRights" href="http://www.overheid.nl/profile/it/administrator"/>
<link rel= "dcterms:accessRights" href="http://www.overheid.nl/profile/it/administrator" title="Administrator"/>