Beheer

OWMS is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), als essentieel onderdeel in verschillende bouwstenen van het Het Nationaal Uitvoeringsprogamma dienstverlening en e-overheid (NUP). Om burgers en bedrijven goed te kunnen informeren, is het nodig een structuur te ontwikkelen die de informatie van de overheid op een eenduidige manier ontsluit en uitwisselbaar maakt voor burgers en bedrijven.

Het team Contentstandaarden van het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële OverheidsPublicaties (KOOP) heeft een standaard ontwikkeld voor de semantiek (betekenis) en syntax (schrijfwijze) van metadata om overheidsinformatie op het internet in samenhang vindbaar te maken. De standaard heet de Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS).

Het beheerplan beschrijft de wijze waarop het beheer van OWMS is geregeld. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van hetgeen in het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden (BOMOS) van het NOiV staat beschreven. Zo geven wij de gebruikers van OWMS, onze relaties en onszelf inzicht in hoe het beheer van deze metadata standaard is ingericht.

Download het Beheerplan (Pdf, 398 KB).

PDF-bestanden kunt u openen met onder meer de gratis Adobe Acrobat Reader.