dcterms:spatial (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
spatial
Label
Locatie
Type
Eigenschap
Definitie
Geografische aanduiding van de plaats op aarde waar het informatieobject betrekking op heeft.
Doel
Mogelijk maken informatieobjecten te vinden op basis van geografische kenmerken, zoals een wijk- of straatnaam of via een kaart.
Toelichting

Voorbeelden
Voor een bouwvergunning voor het adres Nieuwe Duinweg 22-24, 2587 AD in Den Haag:
schema overheid:postcodeHuisnummer, waarde '2587AD22-24'
Voor de APV van Arnhem (betreffende het grondgebied van Arnhem):
schema overheid:gemeente, waarde 'Arnhem'

Niet te verwarren met

dcterms:subject
Spatial bevat informatie over de locatie waarop de inhoud van het informatieobject betrekking heeft, subject geeft aan waar het informatieobject over gaat.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.spatial" scheme="" content="">
Voorbeelden
<meta name="DCTERMS.spatial" scheme="OVERHEID.PostcodeHuisnummer" content="2587AD24-26">
<meta name="DCTERMS.spatial" scheme="OVERHEID.Gemeente" content="Den Haag"> 
XML Syntax
<dcterms:spatial scheme=""></dcterms:spatial>
Voorbeelden
<dcterms:spatial scheme="overheid:PostcodeHuisnummer">2587AD24-26</dcterms:spatial>
<dcterms:spatial scheme="overheid:Gemeente">Den Haag</dcterms:spatial>