dcterms:publisher

Kenmerken

Term name
publisher
Label
Uitgever
Type
Eigenschap
Definitie
De persoon of organisatie verantwoordelijk voor het publiceren van het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten vinden op basis van de persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor het publiceren.
Toelichting
Een organisatie die een informatieobject op een website plaatst, is de publisher van het informatieobject. Een burger neemt contact op met de publisher voor het verkrijgen van exemplaren in een ander formaat, of het opnieuw uitgeven van de informatie in het informatieobject.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-publisher
Niet te verwarren met
  • dcterms:creator/dcterms:contributor: De publisher is de organisatie of persoon die het informatieobject beschikbaar maakt aan het publiek (op de traditionele wijze door het uitgeven van een boek, of door het plaatsen van het informatieobject op een website). Een burger zou contact op kunnen nemen met de publicerende organisatie om extra exemplaren te bestellen of auteursrechten te bespreken. Creator en tot op zekere hoogte ook de contributor zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het informatieobject. Een gebruiker zou dan ook contact opnemen met de auteur om na te vragen waarom het beleid beschreven in het informatieobject werd ontwikkeld, of hoe er aan de discussie werd bijgedragen. In voorkomende gevallen zijn publisher en creator identiek.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.publisher" content="">
<meta name="DCTERMS.publisher" scheme="" content="">
<link rel="DCTERMS.publisher" href=""/>
<link rel="DCTERMS.publisher" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.publisher" content="Voorlichtingdienst Arnhem">
<meta name="DCTERMS.publisher" scheme="OVERHEID.Gemeente" content="Zwijndrecht">
<meta name="DCTERMS.publisher" scheme="OVERHEID.Waterschap" content="Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden">
<link rel="DCTERMS.publisher" href="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/Zwolle" />
<link rel="DCTERMS.publisher" href="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/Ministerie_van_Defensie" title="Ministerie van Defensie" />
XML Syntax
<dcterms:publisher></dcterms:publisher>
<dcterms:publisher scheme=""></dcterms:publisher>
<dcterms:publisher resourceIdentifier=""/>
<dcterms:publisher resourceIdentifier=""></dcterms>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:publisher scheme="overheid:Gemeente">Zwolle</dcterms:publisher>
<dcterms:publisher resourceIdentifier="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/Zwolle" />
<dcterms:publisher resourceIdentifier="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/Ministerie_van_Defensie">Ministerie van Defensie</dcterms:>
XHTML+RDFa syntax
<link rel="dcterms:publisher" href="" />
<link rel="dcterms:publisher" href="" title="" />
Bijvoorbeeld:
<link rel="dcterms:publisher" href="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/Zwolle" />
<link rel="dcterms:publisher" href="http://standaarden.overheid/nl/owms/terms/Ministerie_van_Defensie" title="Ministerie van Defensie" />