dcterms:extent

Kenmerken

Term name
extent
Label
Omvang
Type
Eigenschap
Definitie
De grootte of tijdsduur van het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten vinden op basis van de omvang in grootte of tijdsduur.
Toelichting
Extent wordt in de meeste gevallen gebruikt om de omvang van een elektronisch bestand aan te geven, zodat een indicatie van de benodigde downloadtijd of opslagcapaciteit verkregen wordt. Ook kan de speelduur van een filmfragment aangegeven worden of het aantal dagen dat een cursus duurt.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-extent
Niet te verwarren met
  • dcterms:spatial: Spatial geeft aan over welk ruimtelijk object de informatie gaat, extent beschrijft de omvang van het informatieobject zelf.
  • dcterms:temporal: Temporal geeft aan over welke periode de informatie gaat, extent geeft aan hoe lang het duurt om het informatieobject af te spelen of op een andere manier te verwerken.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.extent" content="">
<meta name="DCTERMS.extent" content="" lang="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.extent" content="120kb">
<meta name="DCTERMS.extent" content="groot" lang="nl">
XML Syntax
<dcterms:extent ></dcterms:extent>
<dcterms:extent xml:lang=""></dcterms:extent>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:extent>120kb</dcterms:extent>
<dcterms:extent xml:lang="nl">groot</dcterms:extent>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:extent" content=""/>
<meta property="dcterms:extent" content="" xml:lang=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:extent" content="120kb"/>
<meta property="dcterms:extent" content="groot" xml:lang="nl"/>