dcterms:abstract

Kenmerken

Term name
abstract
Label
Samenvatting inhoud
Type
Eigenschap
Definitie
Samenvatting van het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten onderscheiden op basis van een samenvatting van de inhoud.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-abstract
Niet te verwarren met
  • dcterms:description: Description geeft een beschrijving van de inhoud, inclusief statusinformatie als 'in behandeling' en 'goedgekeurd'. Abstract geeft een samenvatting van de inhoud zoals bij een wetenschappelijk artikel. Gebruik bij voorkeur description.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.abstract" content="">
<meta name="DCTERMS.abstract" content="" lang="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.abstract" content="Beschrijving wat te doen bij een luchtalarm.">
<meta name="DCTERMS.abstract" content="Beschrijving wat te doen bij een luchtalarm." lang="nl">
XML Syntax
<dcterms:abstract></dcterms:abstract>
<dcterms:abstract xml:lang=""></dcterms:abstract>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:abstract>Beschrijving wat te doen bij een luchtalarm.</dcterms:abstract>
<dcterms:abstract xml:lang="nl">Beschrijving wat te doen bij een luchtalarm.</dcterms:abstract>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:abstract" />
<meta property="dcterms:abstract" xml:lang=""/>
Bijvooorbeeld:
<meta property="dcterms:abstract" content="Beschrijving wat te doen bij een luchtalarm." />
<meta property="dcterms:abstract" content="Beschrijving wat te doen bij een luchtalarm." xml:lang="nl"/>