bm:Berichttype

Waarden

Label Naam term URI
aankondiging bm:aankondiging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aankondiging
aanlegvergunning bm:aanlegvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanlegvergunning
aanwijzingsbesluit bm:aanwijzingsbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanwijzingsbesluit
agenda en notulen bm:agenda_en_notulen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/agenda_en_notulen
apv vergunning bm:apv_vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apv_vergunning
belastingbesluit bm:belastingbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbesluit
besluitenlijst bm:besluitenlijst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/besluitenlijst
bestemmingsplan bm:bestemmingsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestemmingsplan
bodembeschermingsvergunning bm:bodembeschermingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodembeschermingsvergunning
bouwvergunning bm:bouwvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwvergunning
collectevergunning bm:collectevergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collectevergunning
delegatiebesluit bm:delegatiebesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/delegatiebesluit
drank- en horecavergunning bm:drank-_en_horecavergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/drank-_en_horecavergunning
evenementenvergunning bm:evenementenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning
exploitatievergunning bm:exploitatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/exploitatievergunning
gebruiksvergunning bm:gebruiksvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruiksvergunning
gedoogbeslissing bm:gedoogbeslissing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing
gedoogbesluit bm:gedoogbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbesluit
gehandicaptenparkeervergunning bm:gehandicaptenparkeervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeervergunning
geluidvergunning bm:geluidvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidvergunning
gemeenschappelijke regelingen bm:gemeenschappelijke_regelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen
grondwateronttrekkingsvergunning bm:grondwateronttrekkingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttrekkingsvergunning
grondwatervergunning bm:grondwatervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwatervergunning
huisafval bm:huisafval http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisafval
in- en uitritvergunning bm:in-_en_uitritvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/in-_en_uitritvergunning
inspraak bm:inspraak http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inspraak
kansspelvergunning bm:kansspelvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kansspelvergunning
kapvergunning bm:kapvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kapvergunning
keurvergunning bm:keurvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keurvergunning
leegstandvergunning bm:leegstandvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leegstandvergunning
ligplaatsvergunning bm:ligplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ligplaatsvergunning
loterijvergunning bm:loterijvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loterijvergunning
lozingsmelding bm:lozingsmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lozingsmelding
lozingsvergunning bm:lozingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lozingsvergunning
marktvergunning bm:marktvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktvergunning
mededelingen bm:mededelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mededelingen
meldingen bm:meldingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldingen
milieu-informatie bm:milieu-informatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieu-informatie
milieueffectrapportage besluit bm:milieueffectrapportage_besluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieueffectrapportage_besluit
milieuvergunning bm:milieuvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuvergunning
milieuverordening bm:milieuverordening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuverordening
monumentenvergunning bm:monumentenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentenvergunning
natuurbeschermingsvergunning bm:natuurbeschermingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurbeschermingsvergunning
omgevingsvergunning bm:omgevingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning
ontgrondingenvergunning bm:ontgrondingenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingenvergunning
ontheffing flora en faunawet bm:ontheffing_flora_en_faunawet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontheffing_flora_en_faunawet
ontheffing ligplaatsverbod bm:ontheffing_ligplaatsverbod http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontheffing_ligplaatsverbod
ontheffing stortverbod bm:ontheffing_stortverbod http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontheffing_stortverbod
onttrekkingsvergunning bm:onttrekkingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onttrekkingsvergunning
openingstijden bm:openingstijden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/openingstijden
optochtvergunning bm:optochtvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/optochtvergunning
overig bm:Overig http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overig
peilbesluit bm:peilbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/peilbesluit
reclamevergunning bm:reclamevergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamevergunning
rectificatie bm:rectificatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rectificatie
register kinderopvang bm:register_kinderopvang http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_kinderopvang
sloopvergunning bm:sloopvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sloopvergunning
speelautomatenvergunning bm:speelautomatenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomatenvergunning
splitsingsvergunning bm:splitsingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/splitsingsvergunning
standplaatsvergunning bm:standplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunning
stedelijk waterplan bm:stedelijk_waterplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stedelijk_waterplan
stookvergunning bm:stookvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stookvergunning
streekplan bm:streekplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/streekplan
stroomgebiedsvisie bm:stroomgebiedsvisie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stroomgebiedsvisie
structuurvisie bm:structuurvisie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/structuurvisie
terrasvergunning bm:terrasvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terrasvergunning
uitstallingvergunning bm:uitstallingvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitstallingvergunning
vaarvergunning bm:vaarvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarvergunning
ventvergunning bm:ventvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventvergunning
verkeersbesluit bm:verkeersbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluit
verkiezingen bm:verkiezingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkiezingen
verordeningen en reglementen bm:verordeningen_en_reglementen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verordeningen_en_reglementen
vervoer gevaarlijke stoffen vergunning bm:vervoer_gevaarlijke_stoffen_vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoer_gevaarlijke_stoffen_vergunning
vestigingsvergunning bm:vestigingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vestigingsvergunning
voorbereidingsbesluit bm:voorbereidingsbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorbereidingsbesluit
vuurwerkvergunning bm:vuurwerkvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkvergunning
waterbeheersplan bm:waterbeheersplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheersplan
watervergunning bm:watervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning
wijzigingsvergunning bm:wijzigingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijzigingsvergunning

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/bm/terms/Berichttype
dcterms:identifier
Berichttype
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CV
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdfs:label
Berichttype
skos:note
Alle Bekendmakingtypen van Lokale Bekendmakingen (BM)
skos:prefLabel
Berichttype
skos:scopeNote
Alle Bekendmakingtypen van Lokale Bekendmakingen (BM)