StandaardenOverheid.nl

SDG-Informatiegebieden

Waarden
SDG_CodeSDG_InformatiegebiedSDG_IGURISDG_ThemaSDG_ThemaURI
A1Reizen binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_reizUniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
A2Reizen binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_reizUnierechten en verplichtingen van reizigers die per vliegtuig, trein, schip of bus in of vanuit de Unie reizen en van personen die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen kopenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A2
A3Reizen binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_reizUnieondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A3
A4Reizen binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_reizUnievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
A5Reizen binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_reizUniespraaktelefonie en verzending en ontvangst van elektronische berichten en elektronische gegevens binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A5
B1Werk en pensionering binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werkPensUniewerk zoeken in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B1
B2Werk en pensionering binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werkPensUniegaan werken in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B2
B3Werk en pensionering binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werkPensUnieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
B4Werk en pensionering binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werkPensUniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
B5Werk en pensionering binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werkPensUnieregels inzake aansprakelijkheid en verplichte verzekeringen in verband met verblijf of werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B5
B6Werk en pensionering binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werkPensUniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
B7Werk en pensionering binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werkPensUniegelijke behandeling (regels die discriminatie op het werk verbieden, regels inzake gelijke betaling van mannen en vrouwen en inzake gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B7
B8Werk en pensionering binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werkPensUnieverplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteitenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
B9Werk en pensionering binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werkPensUniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
C1Voertuigen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_voertuigUnietijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
C2Voertuigen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_voertuigUnieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
C3Voertuigen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_voertuigUnieverplichte motorrijtuigenverzekeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C3
C4Voertuigen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_voertuigUniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
C5Voertuigen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_voertuigUnienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
D1Verblijf in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_verblAndLStijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
D2Verblijf in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_verblAndLSkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
D3Verblijf in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_verblAndLSdeelname aan gemeentelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlementhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D3
D4Verblijf in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_verblAndLSvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
D5Verblijf in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_verblAndLSvoorwaarden voor de naturalisatie van onderdanen van een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D5
D6Verblijf in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_verblAndLSregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
E1Onderwijs of stage in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ondStageAndLSonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
E2Onderwijs of stage in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ondStageAndLSvrijwilligerswerk doen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E2
E3Onderwijs of stage in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ondStageAndLSstage lopen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E3
E4Onderwijs of stage in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ondStageAndLSonderzoek doen in een andere lidstaat in het kader van een onderwijsprogrammahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E4
F1Gezondheidszorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_gezondhzeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
F2Gezondheidszorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_gezondhzonline of in persoon geneesmiddelen kopen in een andere lidstaat dan die waar zij door een arts zijn voorgeschrevenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F2
F3Gezondheidszorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_gezondhzregels inzake ziekteverzekering die van toepassing zijn tijdens een kort of langdurig verblijf in een andere lidstaat, met inbegrip van regels over de wijze waarop een Europese ziekteverzekeringskaart moet worden aangevraagdhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F3
F4Gezondheidszorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_gezondhzalgemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
F5Gezondheidszorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_gezondhzdiensten die worden verstrekt via nationale noodnummers zoals „112” en „116”http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F5
F6Gezondheidszorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_gezondhzrechten en voorwaarden om naar een woonzorgcentrum te verhuizenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F6
G1Burger- en familierechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_burgFamRechtgeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
G2Burger- en familierechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_burgFamRechtsamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
G3Burger- en familierechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_burgFamRechtregels inzake erkenning van de genderidentiteithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G3
G4Burger- en familierechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_burgFamRechterfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
G5Burger- en familierechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_burgFamRechtrechten en regels die gelden bij grensoverschrijdende ontvoering van kinderen door een van de oudershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G5
H1Consumentenrechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_consRechtonline of in persoon goederen, digitale inhoud of diensten (waaronder financiële diensten) in een andere lidstaat kopenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H1
H2Consumentenrechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_consRechteen bankrekening hebben in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H2
H3Consumentenrechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_consRechtaansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, verwijdering van huishoudelijk afval, telecommunicatie en internethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H3
H4Consumentenrechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_consRechtbetalingen, waaronder overmakingen, en termijnen voor grensoverschrijdende betalingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H4
H5Consumentenrechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_consRechtconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
H6Consumentenrechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_consRechtveiligheid en beveiliging van consumentenproductenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H6
H7Consumentenrechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_consRechthuur van motorvoertuigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H7
I1Bescherming van persoonsgegevenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_beschPersGeguitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
J1Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedrregistratie, wijziging van de rechtsvorm of sluiting van een bedrijf (registratieprocedures en rechtsvormen voor bedrijven)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J1
J10Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedrwettelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J10
J11Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedrregels en verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J11
J2Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedrverplaatsing van een bedrijf naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J2
J3Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedrintellectuele-eigendomsrechten (octrooiaanvragen, registratie van handelsmerken, tekeningen of modellen, verwerving van licenties voor reproductie)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J3
J4Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedrbillijkheid en transparantie bij handelspraktijken, met inbegrip van consumentenrechten en -waarborgen in verband met de verkoop van goederen en dienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J4
J5Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedraanbieden van grensoverschrijdende onlinebetaalfuncties bij de onlineverkoop van goederen en dienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J5
J6Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedrrechten en verplichtingen uit hoofde van het overeenkomstenrecht, met inbegrip van verschuldigde rente wegens achterstallige betalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J6
J7Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedrinsolventieprocedures en liquidatie van bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
J8Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedrkredietverzekeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J8
J9Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedrbedrijfsfusies of verkoop van een bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J9
K1Werknemershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
K2Werknemershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werknemerssocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie (aanmelding als werkgever, aanmelding van werknemers, kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, betaling van sociale bijdragen, rechten en verplichtingen in verband met pensioenen)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K2
K3Werknemershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werknemerstewerkstelling van werknemers in andere lidstaten (detachering, regels betreffende het vrij verrichten van diensten, woonplaatsvereisten voor werknemers)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K3
K4Werknemershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werknemersgelijke behandeling (regels die discriminatie op het werk verbieden, regels inzake gelijke betaling van mannen en vrouwen en inzake gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K4
K5Werknemershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werknemersregels voor personeelsvertegenwoordiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K5
L1Belastingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_belastingenbtw: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van btw, verkrijging van teruggavehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L1
L2Belastingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_belastingenaccijnzen: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van accijnzen, verkrijging van teruggavehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L2
L3Belastingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_belastingendouanerechten en andere belastingen en rechten op ingevoerde productenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L3
L4Belastingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_belastingendouaneprocedures voor invoer en uitvoer in het kader van het douanewetboek van de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L4
L5Belastingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
M1Goederenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_goederenverkrijging van CE-markeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M1
M2Goederenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_goederenvoorschriften en vereisten voor productenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M2
M3Goederenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_goederenvaststelling van toepasselijke normen, technische specificaties en productcertificeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M3
M4Goederenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_goederenwederzijdse erkenning van producten waarvoor geen EU-specificaties geldenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M4
M5Goederenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_goederenvoorschriften voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M5
M6Goederenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_goederenverkoop op afstand en buiten verkoopruimten: informatie die vooraf aan klanten moet worden gegeven, schriftelijke bevestiging van overeenkomsten, herroeping van overeenkomsten, aflevering van goederen, andere specifieke verplichtingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M6
M7Goederenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_goederenproducten met gebreken: consumentenrechten en garantie, verantwoordelijkheid na verkoop, rechtsmiddelen voor benadeelde partijhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M7
M8Goederenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_goederencertificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M8
M9Goederenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_goederenrecyclage en afvalbeheerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M9
N1Dienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
N2Dienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_dienstenkennisgeving van grensoverschrijdende activiteiten aan de autoriteitenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N2
N3Dienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_dienstenerkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
O1Bedrijfsfinancieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_bedrFinverkrijging van toegang tot financiering op Unieniveau, met inbegrip van financieringsprogramma’s en bedrijfssubsidies van de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_O1
O2Bedrijfsfinancieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_bedrFinverkrijging van toegang tot financiering op nationaal niveauhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_O2
O3Bedrijfsfinancieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_bedrFinop ondernemers gerichte initiatieven (uitwisselingen voor nieuwe ondernemers, mentorprogramma’s enz.)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_O3
P1Overheidsopdrachtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ovhOpdrdeelname aan openbare aanbestedingen: regels en procedureshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_P1
P2Overheidsopdrachtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ovhOpdronline-inschrijving op openbare aanbestedingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_P2
P3Overheidsopdrachtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ovhOpdrmelding van onregelmatigheden in verband met aanbestedingsprocedureshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_P3
Q1Gezondheid en veiligheid op het werkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_gezVeilWerkverplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten, waaronder risicopreventie, voorlichting en opleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_Q1