StandaardenOverheid.nl

UPL-SDG-Informatiegebied

Waarden
UniformeProductnaamURISDG_CodeSDG_InformatiegebiedSDG_ThemaSDG_URI
aangifte vertrek buitenlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AangifteVertrekBuitenlandD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
aanpassing zelfgebouwd vliegtuig meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanpZelfbVliegtMeldC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
aanvullende beurs kwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanvBeursKwijtschE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
aanvullende inkomensvoorziening ouderenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanvInkVzOuderB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
accijnshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/accijnsA4Reizen binnen de Unievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
accijnshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/accijnsL2Belastingenaccijnzen: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van accijnzen, verkrijging van teruggavehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L2
adoptiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptieG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
adoptie aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptie_aangifteG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
adoptie- of pleegzorguitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptiePleegzUitkG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
adoptieherroepinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptieherroepingG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
aflosbedrag inburgeringslening verlaginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrInburglenVerlagD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
aflosbedrag studieschuld verlaginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrStuSchldVerlagE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
afvalbeheersbijdragehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvbehbijdrM9Goederenrecyclage en afvalbeheerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M9
afvalstoffenheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstoffenheffingD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
afvalstortontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstortontheffingM9Goederenrecyclage en afvalbeheerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M9
alcoholvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alcoholvergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
algemene periodieke keuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apkC1Voertuigen in de Unietijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
algemene periodieke keuring bezwaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apkBezwC1Voertuigen in de Unietijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
alimentatie inninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alimentatieInningG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
ambtshalve vermindering belastingaanslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ambtshVermBelAanslB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
antenneregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregInzA5Reizen binnen de Uniespraaktelefonie en verzending en ontvangst van elektronische berichten en elektronische gegevens binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A5
antenneregister registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregRegistrA5Reizen binnen de Uniespraaktelefonie en verzending en ontvangst van elektronische berichten en elektronische gegevens binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A5
anw-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/anw-uitkeringG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
aow-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aow-uitkeringB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
arbeidsdeskundige-inschakelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbdeskinschQ1Gezondheid en veiligheid op het werkverplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten, waaronder risicopreventie, voorlichting en opleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_Q1
archeologische-vondstmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archvndstmldA4Reizen binnen de Unievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
autohuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autohuurH7Consumentenrechtenhuur van motorvoertuigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H7
ballon oplaten bij vliegveld toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ballonOplVliegvToestC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
basisschool klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/basisschKlachtE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
bedrijfsafvalstoffenregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrafvregM9Goederenrecyclage en afvalbeheerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M9
bedrijfshulpverleners aanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrHulpverlAanwQ1Gezondheid en veiligheid op het werkverplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten, waaronder risicopreventie, voorlichting en opleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_Q1
beginseltoestemming adoptie buitenlands kindhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beginseltoestAdoptBuitKndG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
bekwaamheid leraar vo erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bekwLeraarVOErkB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
belasting hardheidsclausuleverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastHardhClVerzB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
belastingaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaangifteB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
belastingaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaangifteL1Belastingenbtw: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van btw, verkrijging van teruggavehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L1
belastingbetaling uitstelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetUitstB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
belastingrentehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingrenteL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
beroepskwalificatie erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroepskwalErkN3Dienstenerkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndVolwEdKlachtE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
beroepsopleiding aanmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndAanmE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
bestelautotarief gehandicapten motorrijtuigenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestAutGehMrbB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
bestemmingsplan inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestemmingsplan_inzageN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
bevoegdheidsbewijs luchtballonpiloothttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewLuchtbPilootC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
bevoegdheidsbewijs recreatief vliegerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewRecrVliegerC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
bevoegdheidsbewijs zweefvliegtuigpiloothttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewZwVlPilootC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
bewaartermijn asbus ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewTermAsbusOnthD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewijs_van_in_leven_zijn_(attestatie_de_vita)B9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
beëindiging registratie kenteken bij uitvoerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beeindRegistrKentekUitvoerC1Voertuigen in de Unietijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
big-register inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInzH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
bijstandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijstandB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
bijzondere curatorhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzCuratorG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
bijzonderebijstandsuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzBijstUitkB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
bindend studieadvies beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bindStudadvBeroepE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
boedelregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/boedelregInzD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
borstprothesen transvrouwen subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brstprttranssubG3Burger- en familierechtenregels inzake erkenning van de genderidentiteithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G3
bpm vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmvrijstB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
bpm vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmvrijstC1Voertuigen in de Unietijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
bpm vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmvrijstC4Voertuigen in de Uniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
bpm-aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmAangifteA4Reizen binnen de Unievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
bpm-aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmAangifteC4Voertuigen in de Uniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
bpm-aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmAangifteL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
bpm-teruggaafhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmTeruggaafB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
bpm-teruggaafhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmTeruggaafC4Voertuigen in de Uniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
brp-inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschrD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
brp-inschrijving buitenlandse aktehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschrBuitAkteD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
brp-inzagerechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInzRechtI1Bescherming van persoonsgegevensuitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
btw-nummervermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/btwnrvermL1Belastingenbtw: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van btw, verkrijging van teruggavehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L1
buitenlands vermogen aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlVermAangB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
buitenlandse onderwijsbevoegdheid erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlOnderwBevErkB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
centraal archief overledenen inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrArchOverlInzI1Bescherming van persoonsgegevensuitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
centraal insolventieregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrInsolvRegInzH1Consumentenrechtenonline of in persoon goederen, digitale inhoud of diensten (waaronder financiële diensten) in een andere lidstaat kopenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H1
centraal insolventieregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrInsolvRegInzJ7Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfinsolventieprocedures en liquidatie van bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
centraal register beroepsonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cregberondE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
centraal register opleidingen hoger onderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrRegOplHogOndE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
centraal testamentenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrTestamRegInzD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
certificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/certificaatM8Goederencertificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M8
cites-vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/citesvergA4Reizen binnen de Unievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
collegegeldhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collegegeldE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
conformiteitsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/confverklM1Goederenverkrijging van CE-markeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M1
cultuurgoederen uitvoervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultGoedUitvVergA4Reizen binnen de Unievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
curatele- en bewindregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/curateleBewRegH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
cursusgeldhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeldE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
cursusgeld terugbetalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeldTerugbetE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
damu-leerling reiskostensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/damu-llReisksubE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
deel onderwijsprogramma vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deelOnderwProgrVOOnthE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
depositogarantiestelselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/depositogarantiestelselH2Consumentenrechteneen bankrekening hebben in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H2
depositogarantiestelselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/depositogarantiestelselJ7Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfinsolventieprocedures en liquidatie van bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
detentie melding zorgverzekeraarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/detentieMeldZorgVerzF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
diergeneeskunderegisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diergenRegisterF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
digidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/digidD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
digid-machtiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/digid_machtigingD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
diplomabeschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplomabeschrN3Dienstenerkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
diplomaregister gegevensverstrekkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplRegGegVerstrN3Dienstenerkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
discriminatie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/discrKlachtB7Werk en pensionering binnen de Uniegelijke behandeling (regels die discriminatie op het werk verbieden, regels inzake gelijke betaling van mannen en vrouwen en inzake gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B7
donorgegevens kunstmatige bevruchting informatieverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/donorgegKunstmBevrInfoVerzF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
doodgeboren kind aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/doodgeboren_kind_aangifteG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
drinkwateraansluitingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/drwatAanslVerzoekH3Consumentenrechtenaansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, verwijdering van huishoudelijk afval, telecommunicatie en internethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H3
duur prestatiebeurs verlenginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurPrestBeursVerlE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
echtscheiding inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtscheiding_inschrijvingG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
echtscheiding inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtscheiding_inschrijvingG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
echtscheiding verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtschVerzG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
eg-beroepskwalificaties erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/egBerKwalErkB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
eindexamen vo aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eindexVOAanpE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
elektriciteitsaansluitingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/elektrAanslVerzoekH3Consumentenrechtenaansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, verwijdering van huishoudelijk afval, telecommunicatie en internethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H3
energiebesparing eigen huis subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energBespEigenHuisSubsD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
energielabelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energielabelD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
erfbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfbelastingD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
erfbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfbelastingG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
erkenning kindhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenning_kindG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
erkenning kind vernietiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenKindVernG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
erkenning kind vervangende toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenKindVervToestG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
europese erfrechtverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eurErfrechtVerklaringG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
europese sociale zekerheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eusoczekverklK3Werknemerstewerkstelling van werknemers in andere lidstaten (detachering, regels betreffende het vrij verrichten van diensten, woonplaatsvereisten voor werknemers)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K3
europese ziekteverzekeringskaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/euziekteverzkrtF3Gezondheidszorgregels inzake ziekteverzekering die van toepassing zijn tijdens een kort of langdurig verblijf in een andere lidstaat, met inbegrip van regels over de wijze waarop een Europese ziekteverzekeringskaart moet worden aangevraagdhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F3
evenementenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
examenonderdeel beroepsonderwijs vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenondBerOndVrijstE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
examenvak vavo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVavoOnthE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
examenvak vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVOOnthE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
extra onderwijsactiviteit basisschool vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/extrOnderwActBasisschVrijstE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
faillissementhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faillismtJ7Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfinsolventieprocedures en liquidatie van bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
fietsenregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fietsenregisterH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
financiële ondersteuning student bij bijzondere omstandighedenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/finOnderstStudBijzOmstE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
frequentiegebruik registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/frequentiegebrRegA5Reizen binnen de Uniespraaktelefonie en verzending en ontvangst van elektronische berichten en elektronische gegevens binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A5
fytosanitair exportcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fytsanexpcertA4Reizen binnen de Unievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
gasaansluitingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gasAanslVerzoekH3Consumentenrechtenaansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, verwijdering van huishoudelijk afval, telecommunicatie en internethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H3
geboorteaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteaangifteG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
geboorteaktehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteakteG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
geboorteverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteverlofB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
gebruik autogordel en autokinderzitje ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebrAutogordelKinderzOnthC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
gedenkteken openbare weghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedenktekOpenbWegC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
gedoogbeslissinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissingN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
geen privégebruik auto verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geenPrivGebrAutoVerklB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
gehandicaptenparkeerkaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaartA3Reizen binnen de Unieondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A3
gehandicaptenparkeerplaatshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerplaatsA3Reizen binnen de Unieondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A3
gehandicaptenparkeerplaats op kentekenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerplaats_op_kentekenA3Reizen binnen de Unieondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A3
geluidsontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsontheffingN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
geneesmiddeleninformatiebank inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneesmInfoBankInzF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
geneesmiddelenrecepthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneesmiddelenreceptF2Gezondheidszorgonline of in persoon geneesmiddelen kopen in een andere lidstaat dan die waar zij door een arts zijn voorgeschrevenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F2
geregistreerd partnerschap ontbindinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geregistreerd_partnerschap_ontbindingG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
geregistreerd partnerschapaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geregistreerd_partnerschapaangifteG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
geslachtswijzigingsaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geslachtswijzigingsaangifteG3Burger- en familierechtenregels inzake erkenning van de genderidentiteithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G3
gezagsregister uittrekselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezagsregUittrG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
gezamenlijk gezaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezGezagG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
groot pleziervaartbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grPlezVaartbewC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
handelsregister gegevensverstrekkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegGegVerstrH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
heffingskorting uitbetalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hefKortUitbetB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
herbestemming monument subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/herbestMonSubsD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
hoger onderwijs aanmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hogOndAanmE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
horecabedrijf exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecaExplVrgN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
huisdierenpaspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisdierenpaspoortA4Reizen binnen de Unievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
huisvestingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisvestingsvergunningD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
huurtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurtoeslagD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
huwelijk bij volmachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijkBijVolmG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
huwelijksaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijksaangifteG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
huwelijksdispensatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijksdispensatieG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
huwelijksgoederenregister inschrijving huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaardenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInsHuwPartVwG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
huwelijksgoederenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInzG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
inburgeringsexamen aanmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamAanmeldD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
inburgeringsexamen aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamAanpasD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
inburgeringsleninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgeringsleningD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
inburgeringsplicht ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlOnthD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
inburgeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlVrijstD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
inburgeringstermijn verlenginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbTermVerlD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
individuele goedkeuring voertuighttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indGoedkVoertC1Voertuigen in de Unietijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
individuele studietoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indStudToeslE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
instandhouding monument subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/instHoudMonSubsD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
integriteitsbeoordelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integriteitsbeoordelingN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
internationale diplomawaarderinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/internatDiplWaardB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
internationale-kinderontvoeringsmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/intKindOntvMeldingG5Burger- en familierechtenrechten en regels die gelden bij grensoverschrijdende ontvoering van kinderen door een van de oudershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G5
investeringssubsidie duurzame energiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/investSubsDuurzEnerD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
invoerrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invoerrechtL3Belastingendouanerechten en andere belastingen en rechten op ingevoerde productenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L3
invorderingsrentehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invorderingsrenteL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
iow-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/iowUitkeringB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
jachtaktehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jachtakteB8Werk en pensionering binnen de Unieverplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteitenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
jeugdhulphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
jeugdhulp klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpKlachtF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
jeugdhulpdossierhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpdossierI1Bescherming van persoonsgegevensuitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
jeugdige bijrijder vrachtauto verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdBijrVrAutoVerklC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
jongeren met een handicap onderwijsvoorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jongHandicOndVoorzE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
kabels- en leidingenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
kampeerautotarief motorrijtuigenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kampAutTatMrbB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
kansspelautomaatvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kansspelautomaatvergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
kentekenbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekenbewijsC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
kentekenoverschrijving bij overlijdenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekOverschOverlC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
kentekenoverschrijving bij overdracht particulierenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekOverschOverdrPartC4Voertuigen in de Uniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
kentekenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekRegInzC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
kentekenschorsinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekenschorsingC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
keurmerkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keurmerkM8Goederencertificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M8
kinderbijslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderbijslagG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
kinderopvangtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderopvangtoeslagE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
kinderopvangtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderopvangtoeslagG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
kinderopvangtoeslag tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KinderOpvToeslagTegemoetkE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
kinderopvangtoeslag tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KinderOpvToeslagTegemoetkG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
kindgebonden budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindGebBudG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
klacht vergunninghouder interlandelijke adoptiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtVerghInterlAdoptG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
klacht zorgaanbiederhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgaanbiederF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
klacht zorgverlenerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgverlenerF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
klein vaarbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klVaarbewC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
leeftijdsgrenzen speciaal onderwijs ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leeftijdsgrSpecOndOnthE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
leerplichtvrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerplichtvrijstellingE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
leerwegondersteunend onderwijs toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerwegonderstOndToelE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
legalisatie documenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legalisatie_documentB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
leraren promotiebeurshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenPromBeursE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
lerarenbeurshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenbeursE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
lesgeldhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
lesgeld terugbetalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldTerBetE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
levenlanglerenkrediethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levenlanglerenkredietE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
liquide middelen aangifte bij binnenkomst of verlaten EUhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/liqMiddAangBinnenkVerlEUA2Reizen binnen de Unierechten en verplichtingen van reizigers die per vliegtuig, trein, schip of bus in of vanuit de Unie reizen en van personen die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen kopenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A2
loon premie volksverzekering inhouding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonpvvinhK2Werknemerssocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie (aanmelding als werkgever, aanmelding van werknemers, kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, betaling van sociale bijdragen, rechten en verplichtingen in verband met pensioenen)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K2
loon premie werknemersverzekering inhoudinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonpwvinhK2Werknemerssocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie (aanmelding als werkgever, aanmelding van werknemers, kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, betaling van sociale bijdragen, rechten en verplichtingen in verband met pensioenen)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K2
loonbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonbelastingK2Werknemerssocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie (aanmelding als werkgever, aanmelding van werknemers, kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, betaling van sociale bijdragen, rechten en verplichtingen in verband met pensioenen)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K2
loonsuppletiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonsupplB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
loonsuppletiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonsupplF4Gezondheidszorgalgemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
maatregel eindexamen beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatrEindexBerE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
machtiging voorlopig verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/machtVoorlVerblD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
machtiging voorlopig verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/machtVoorlVerblD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
marktvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktvergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
mbo-studentenfondshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboStudFondsE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
mbo-verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboVerklaringE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
medicijnen mee op reis verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medicOpReisVerklA4Reizen binnen de Unievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
medicijnen mee op reis verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medicOpReisVerklF2Gezondheidszorgonline of in persoon geneesmiddelen kopen in een andere lidstaat dan die waar zij door een arts zijn voorgeschrevenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F2
medisch dossierhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medischDossierF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
medisch haalbaarheidsonderzoek letselschade subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medischHaalbOndLetSchSubsE4Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderzoek doen in een andere lidstaat in het kader van een onderwijsprogrammahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E4
medische keuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medKeurB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
meerderjarigheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meerderjarigheidsverklaringG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
meldpunt zorgfraudehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntZorgfraudeF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
middelbare school klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middSchKlachtE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
middelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middelingB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
mobiele puinbreker gebruiksmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobPuinbrGebrN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
moederschapsontkenning verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/moederschOntkVerklG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
motorrijtuigenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/motorrijtuigenbelB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
motorrijtuigenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/motorrijtuigenbelL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
motorrijtuigenbelasting overgangsregeling oudere voertuigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelOvergRegOudereVtgnB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
motorrijtuigenbelasting vrijstelling buitenlands kentekenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstBuitKentB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
motorrijtuigenbelasting vrijstelling oldtimerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstOldtimerB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
motorrijtuigenbelasting vrijstelling rolstoelinstallatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstRolstoelinstB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
nachtregisterplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nachtregplN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
nalatenschap verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nalatenschVerklD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
nationale accreditatie-instantiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natAccInstM3Goederenvaststelling van toepasselijke normen, technische specificaties en productcertificeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M3
nationale accreditatie-instantiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natAccInstM8Goederencertificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M8
naturalisatieverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naturalisatieverzoekD5Verblijf in een andere lidstaatvoorwaarden voor de naturalisatie van onderdanen van een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D5
nederlandse titel aanvraaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nederlTitelAanvraagB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
nietigverklaring huwelijkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nietigverklHuwG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
noodreisdocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/noodreisdocumentA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
objectvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
octrooihttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooiJ3Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfintellectuele-eigendomsrechten (octrooiaanvragen, registratie van handelsmerken, tekeningen of modellen, verwerving van licenties voor reproductie)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J3
omgevingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunningD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
omgevingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
omgevingsvergunning bouwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouwN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
omgevingsvergunning brandveilig gebruikhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgBrvGebrN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
omgevingsvergunning milieuhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieuN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
omzetbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omzetbelL1Belastingenbtw: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van btw, verkrijging van teruggavehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L1
onderhoud rijksmonument leninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderhRijksmonLenD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
onderwijsactiviteit speciaal onderwijs vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwActSpecOndVrijstE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
onderwijsbijdrage en schoolkosten deeltijders vo en vavo tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstDtVoVavoTgkE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
onderwijsbijdrage en schoolkosten vo tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstVoTgkE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
onderwijsmaster tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwMastTgkE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
oneerlijke handelspraktijkenverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oneerlHandPrakVerbJ4Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfbillijkheid en transparantie bij handelspraktijken, met inbegrip van consumentenrechten en -waarborgen in verband met de verkoop van goederen en dienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J4
ongewenstverklaring opheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongewVerklOphD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
onroerendezaakbelasting (ozb)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb)D2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
onroerendezaakbelasting (ozb)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb)L5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
ontheffing internationale sanctiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onthefIntSanctieE4Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderzoek doen in een andere lidstaat in het kader van een onderwijsprogrammahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E4
opgravingscertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opgravingscertN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
orgaandonor registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/orgaandonRegF4Gezondheidszorgalgemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
ouderschapsvaststellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ouderschapsvaststellingG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
ouderschapsverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ouderschapsverlofB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
ov-begeleiderskaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ov-begeleiderskaartA3Reizen binnen de Unieondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A3
overbruggingsuitkering aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overbrugUitkAowB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
overlijden vermist persoon verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlVermPersVerklD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
overlijdensaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlijdensaangifteD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
overlijdensuitkering anwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkAnwG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
overlijdensuitkering aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkAowG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
overlijdensuitkering wajonghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkWajongG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
overlijdensuitkering wiahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkWiaG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
parkeerbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerbelastingB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
parkeerbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerbelastingC1Voertuigen in de Unietijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
parkeerbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerbelastingD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
parkeervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunningD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
parkeervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
particuliere elektrische personenauto subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/partElPersauSubsidieC4Voertuigen in de Uniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
paspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paspoortA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
paspoort tweedehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paspTweedeA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
pensioenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pensRegInzB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
persoonsgebonden budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgebonden_budgetB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
persoonsgegevens inlichtingen- en veiligheidsdiensten inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persGegIVDInzI1Bescherming van persoonsgegevensuitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
pleegvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pleegvergoedingG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
pleziervaartuigcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plezierVaartCertificaatC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
politiegegevens inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politiegegInzI1Bescherming van persoonsgegevensuitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
postdienst aansprakelijkheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAansprH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
postdienst aansprakelijkheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAansprH6Consumentenrechtenveiligheid en beveiliging van consumentenproductenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H6
praktijkonderwijs toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/praktOndToelE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
precariobelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/precariobelastingL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
prestatiebeurs in gift omzettinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursGiftOmzE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
prestatiebeurs voorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorzE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
proefplaatsing wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/proefplWwB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
proefplaatsing wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/proefplWwF4Gezondheidszorgalgemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
rampbestrijder nabestaandenuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrNabestUitkG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
rampbestrijder uitkering ziekte of invaliditeithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrUitkZiekInvaB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
rampbestrijder uitkering ziekte of invaliditeithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrUitkZiekInvaF4Gezondheidszorgalgemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
re-integratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/re-integratieB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
re-integratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/re-integratieF4Gezondheidszorgalgemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
reclamebelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamebelastingL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
register arbeidsbeperkten inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regArbBepInsB7Werk en pensionering binnen de Uniegelijke behandeling (regels die discriminatie op het werk verbieden, regels inzake gelijke betaling van mannen en vrouwen en inzake gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B7
register arbeidsbeperkten inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regArbBepInsB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
register kinderopvang en peuterspeelzalen inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regKindOpvPeutSpZlInzE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
register kinderopvang en peuterspeelzalen inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regKindOpvPeutSpZlInzG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
register kinderopvang inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_kinderopvang_inschrijvingN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
register niet-bekostigde educatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regNietBekostEducatieE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
reinigingsrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reinigingsrechtL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
remigratie-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/remigrUitkD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
reprorechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reprorechtJ3Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfintellectuele-eigendomsrechten (octrooiaanvragen, registratie van handelsmerken, tekeningen of modellen, verwerving van licenties voor reproductie)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J3
rijbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijsC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijs buitenlands omwisselinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_buitenlands_omwisselingC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijs echtheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewEchthVerklC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijs internationaalhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_internationaalC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijs teruggaveverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbTerugVerzC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijsaanvraag na ongeldigverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewAanvrNaOngVerklC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijsregister uittrekselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewRegUittrC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijksmonumentenregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijksMonumRegD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
rioolheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolheffingD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
rni inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rniInschrD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
scheiding van tafel en bed inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidTafelBedInschrG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
scheiding van tafel en bed verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidTafelBedVerzG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
scheidingsmelding pensioenfondshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidMeldPensFndsB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
schenkbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelastingG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
schenkbelasting kwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelKwijtschD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
schenkbelasting kwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelKwijtschG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
schip teboekstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schipTeboekstelD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
schuldkwijtschelding wajonghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWajongB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
schuldkwijtschelding wiahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWiaB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
schuldkwijtschelding wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWwB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
schuldkwijtschelding ziektewethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsZwB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
schuldsaneringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schuldsanJ8Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfkredietverzekeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J8
seksbedrijf exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/seksbedrijf_exploitatievergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
snelle motorboot registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snelMbootRegC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
sollicitatieplichtontheffing wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/solliPlOnthWwB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
speciaal bewijs van luchtwaardigheid zelfgebouwd vliegtuighttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specBewLuchtwZelfgebVliegtC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
speciaal onderwijs klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndKlachtE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
speciaal onderwijs toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndToelE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
speelautomaat exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomaat_exploitatievergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
sportpatenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportpatentC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
staatsexamen nt2 aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenNt2AanpE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
staatsexamen toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenToelE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
staatsexamen vo aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenVoAanpE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
standplaatsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
stap-budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/STAPbudgetE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
stemmen per briefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemmen_per_briefD3Verblijf in een andere lidstaatdeelname aan gemeentelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlementhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D3
stemrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrechtD3Verblijf in een andere lidstaatdeelname aan gemeentelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlementhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D3
storing draadloze apparatuur meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/storDraadlAppMeldA5Reizen binnen de Uniespraaktelefonie en verzending en ontvangst van elektronische berichten en elektronische gegevens binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A5
straatartiestoptreden ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strArtOptrOnthN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
strafblad inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbladInzI1Bescherming van persoonsgegevensuitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
studenten ov-vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studOvVergE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
studentenreisproduct schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studReisprodSchVergE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
studiefinancieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinancieringE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
studiefinancieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinancieringE3Onderwijs of stage in een andere lidstaatstage lopen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E3
studiekosten leraren tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiekstLerTegE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
surceance van betalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/surcbetJ7Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfinsolventieprocedures en liquidatie van bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
taxi-informatiekaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxiInfokaartM7Goederenproducten met gebreken: consumentenrechten en garantie, verantwoordelijkheid na verkoop, rechtsmiddelen voor benadeelde partijhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M7
taxivervoer klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxivervoerKlachtH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
telecommunicatiewet geschilbeslechtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/telecomWetGeschBeslH3Consumentenrechtenaansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, verwijdering van huishoudelijk afval, telecommunicatie en internethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H3
terrasvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terrasvergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
terugbetaling studiefinanciering opschortinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terugbetStuFiOpschE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
terugkeervisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terugkeervisumA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
tewerkstellingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tewerkstvergK3Werknemerstewerkstelling van werknemers in andere lidstaten (detachering, regels betreffende het vrij verrichten van diensten, woonplaatsvereisten voor werknemers)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K3
tijdelijk en incidenteel werken in gereglementeerd beroep meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdIncWerkGeregBerMeldB2Werk en pensionering binnen de Uniegaan werken in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B2
tijdelijke opheffing geschorst kentekenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdOphGeschKentC4Voertuigen in de Uniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
tijdelijke opheffing geschorst kenteken bij evenementhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdOphGeschKentEvenC4Voertuigen in de Uniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
toeristenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenbelastingA2Reizen binnen de Unierechten en verplichtingen van reizigers die per vliegtuig, trein, schip of bus in of vanuit de Unie reizen en van personen die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen kopenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A2
toeristenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenbelastingL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
toeslag toeslagenwethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeslagToeslagenwetB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
transitokentekenbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/transitokentC1Voertuigen in de Unietijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
tweede lerarenopleiding subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tweedeLerarenOplSubsE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
uitspraak huurcommissie verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprHuurcommVerzD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
uitspraken huurcommisie inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprhuurcommInzH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
uwv reiskostenvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uwvReiskVergB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
vakantiemelding wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakMldWwB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
vakantierechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakantierechtB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
vakantierechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakantierechtK1Werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
vakbekwaamheid certificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwCertB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
vakbekwaamheid certificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwCertH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
vakbekwaamheidseishttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwEisN3Dienstenerkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
valkeniersaktehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/valkeniersakteB8Werk en pensionering binnen de Unieverplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteitenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
vennootschapsbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vennootschapsbelL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
ventvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventvergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
verblijfsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verblijfsvergunningA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
verbod op permanente nachtarbeid ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbodPermNachtarbOnthB8Werk en pensionering binnen de Unieverplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteitenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
verbruiksbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbruiksbelL2Belastingenaccijnzen: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van accijnzen, verkrijging van teruggavehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L2
vereisten benoeming leraar vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vereisBenLerVoOnthB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
verhuismeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuismeldingD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
verkeersbesluit milieuzonehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluitMilieuzoneC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
verkeersboetehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersboeteC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
verklaring afgelegd examenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklAfgelExamenE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
verklaring omtrent gedrag (vog)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_omtrent_gedrag_(vog)B8Werk en pensionering binnen de Unieverplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteitenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
verklaring omtrent gedrag (vog)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_omtrent_gedrag_(vog)N1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
vervoersdocumenten stoffelijk overschothttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoersdocumenten_stoffelijk_overschotD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
verwerking persoonsgegevens verantwoordingsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwpersgegverantwplJ11Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfregels en verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J11
verzekeringsplicht sociale verzekeringen ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlSocVerzOnthB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
verzekeringsplicht volksverzekeringen ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlVolksverzOnthB5Werk en pensionering binnen de Unieregels inzake aansprakelijkheid en verplichte verzekeringen in verband met verblijf of werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B5
veterinair exportcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetexpcertA4Reizen binnen de Unievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
voogdbenoeming verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdbenVerzG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
voogdij aantekening gezagsregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdAantGezRegG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
voor- en vroegschoolse educatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorVrSchEducatieE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
vooropleidingseisen hoger onderwijs vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vooroplEisHoVrijstE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
vreemdeling verhuismeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vreemdVerhMldD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
vreemdeling verhuismeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vreemdVerhMldD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
vrijwillige inkoop aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwInkAowB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
vrijwillige verzekering anwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzAnwG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
vrijwillige verzekering aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzAowB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
vrijwillige verzekering wiahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWiaB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
vrijwillige verzekering wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWwB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
vrijwillige verzekering ziektewethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzZwB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
wa-verzekeringsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPlB5Werk en pensionering binnen de Unieregels inzake aansprakelijkheid en verplichte verzekeringen in verband met verblijf of werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B5
wa-verzekeringsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPlC3Voertuigen in de Unieverplichte motorrijtuigenverzekeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C3
wa-verzekeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPlVrijstC3Voertuigen in de Unieverplichte motorrijtuigenverzekeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C3
waarborgfonds motorverkeer schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wbFndsMotVerkSchVergC3Voertuigen in de Unieverplichte motorrijtuigenverzekeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C3
wajong-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wajong-uitkeringB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
watervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
werkplekaanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkplekaanpassingK4Werknemersgelijke behandeling (regels die discriminatie op het werk verbieden, regels inzake gelijke betaling van mannen en vrouwen en inzake gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K4
werktijden aanpassingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdenAanpVerzK1Werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
werktijdenregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdregK1Werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
werkzoekende inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkzInschrB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
wezenuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wezenuitkeringB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
wia-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wia-uitkeringB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
wijziging voertuiggegevens meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijzVoertGegMeldingC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
wlz-indicatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wlzIindicatieF6Gezondheidszorgrechten en voorwaarden om naar een woonzorgcentrum te verhuizenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F6
woonruimte omzettingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_omzettingsvergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
woonruimte splitsingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_splitsingsvergunningN1Dienstenverkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te startenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
woonzorgcentrum of serviceflathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wnzCntSrvFlatF6Gezondheidszorgrechten en voorwaarden om naar een woonzorgcentrum te verhuizenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F6
ww-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkeringB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
ww-uitkering bij betalingsonmacht werkgeverhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkBetOnmWGB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
ww-uitkering bij betalingsonmacht werkgeverhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkBetOnmWGB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
zakenpaspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zakenpaspoortA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
zeebriefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zeebriefC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
ziektewetuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ziektewetuitkeringB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
zij-instromer onderwijs bekwaamheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndBekwOnderzB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
zij-instromer onderwijs geschiktheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndGeschOnderzB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
zorgtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgtoeslagF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
zorgverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverlofB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
zorgverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverlofK1Werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
zorgverzekeringsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPlB5Werk en pensionering binnen de Unieregels inzake aansprakelijkheid en verplichte verzekeringen in verband met verblijf of werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B5
zorgverzekeringsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPlF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
zorgverzekeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPlVrijstB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
zorgverzekeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPlVrijstF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
zwangerschaps- en bevallingsuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalUitkB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
zwangerschaps- en bevallingsverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalVerlB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
zwangerschaps- en bevallingsverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalVerlB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
zwangerschaps- en bevallingsverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalVerlK1Werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1