StandaardenOverheid.nl

UPL-notities

Waarden
UniformeProductnaamURIAantekening
UPL-naam nog niet beschikbaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UPL-naam_nog_niet_beschikbaar
aanduiding naamgebruikhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanduiding_naamgebruik
aangifte vertrek buitenlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AangifteVertrekBuitenlandmelding bij gemeente Den Haag dat de aangever meer dan acht maanden van een jaar in het buitenland zal wonen
aanleunwoninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanleunwoningwoning waarin aan de bewoner zorg kan worden verleend vanuit een nabijgelegen instelling
aanpassing zelfgebouwd vliegtuig meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanpZelfbVliegtMeld
aanschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijvingbeschikking van een bestuursorgaan dat tot bestuursrechtelijke handhaving wordt overgegaan (dwang of dwangsom) als geen einde wordt gemaakt aan een onwettelijke toestand; grondslag in de wet voor de organisatie waarvan het orgaan een deel is
aanschrijving gemeentehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijving_gemeente
aansprakelijkstelling gemeentehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aansprakelijkstelling_gemeente
aansprakelijkstelling overheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aansprStOverh
aanvullende beurs kwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanvBeursKwijtsch
aanvullende inkomensvoorziening ouderenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanvInkVzOuder
aanwijzing inzamelaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanwInzam
aanwijzingsbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanwijzingsbesluit
aanzegtermijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanzegtermijntermijn die een werkgever in acht moet nemen om het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te kondigen
aardgasvrije huurwoning subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aardgasvrijeHuurwSubsidie
accijnshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/accijns
achternaam gebruiksbeëindiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/achternGebrBeeindregeling voor het einde van het einde van het recht om de achternaam van een (huwelijks)partner te gebruiken; wegens een nieuw partnerschap of op verzoek van de voormalige partner
achternaamwijziginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/achternaamwijzigingregeling voor de wijziging van een achternaam op verzoek
adoptiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptie
adoptie aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptie_aangifte
adoptie- of pleegzorguitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptiePleegzUitk
adoptieherroepinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptieherroeping
adr bestuurderscertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adrbestcertcertificaat voor een chauffeur die gevaarlijke stoffen over de weg wil vervoeren
adresonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adresonderzoekonderzoek naar de juistheid van in de basisregistratie personen opgenomen gegevens; grondslag geldt voor de beschikking gegevens ambtshalve aan te passen
affectieschadehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/affectieschadesmartengeld voor de naasten van slachtoffers
afgezette gebieden betreden ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afgezette_gebieden_betreden_ontheffing
aflosbedrag inburgeringslening verlaginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrInburglenVerlag
aflosbedrag studieschuld verlaginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrStuSchldVerlag
afmeervergunning vaartuigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afmeervergunning_vaartuigen
afsluiting openbare weg vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afsluiting_openbare_weg_vergunning
afstand doen nederlandse nationaliteithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afstand_doen_nederlandse_nationaliteit
afvalbeheersbijdragehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvbehbijdrverplichte bijdrage van producenten en importeurs in de kosten van het verwerken en recycelen van verpakkingsmateriaal
afvalbeheersbijdrage vlakglashttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvbehbijdrvlhglverplichte bijdrage van producenten en importeurs in de kosten van het verwerken en recycelen van vlakglas
afvalcontainerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalcontainer
afvaldoorzoekingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvaldoorzoekingsvergunning
afvalinzamelaarslijsthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzlstlijst van inzamelaars die bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen mogen inzamelen
afvalinzameling blikhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzBlik
afvalinzameling bouw- en sloopafvalhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_bouw-_en_sloopafval
afvalinzameling chemisch afvalhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_chemisch_afval
afvalinzameling gfthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_gft
afvalinzameling glashttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_glas
afvalinzameling grofvuilhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_grofvuil
afvalinzameling luiershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_luiers
afvalinzameling oud papierhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_oud_papier
afvalinzameling plastichttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_plastic
afvalinzameling plastic metaal drankenkartonshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalInzPMDK
afvalinzameling textielhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_textiel
afvalinzamelstationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzamelstation
afvalkalenderhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalkalender
afvalpashttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalpasidentificatiemiddel voor het gebruik van gemeenschappelijke inzamelmiddelen of van de milieustraat
afvalstoffenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstbelbelasting voor bedrijven die afvalstoffen storten of verbranden of afvalstoffen daarvoor naar het buitenland brengen
afvalstoffenheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstoffenheffingheffing van de gebruikers van percelen voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
afvalstortontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstortontheffing
afvalvervoerskennisgevinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvvervkgmelding dat afvalstoffen naar het buitenland worden overgebracht
afvalwaterlozingontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalwaterlozingontheffing
akte van de burgerlijke standhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/akte_van_de_burgerlijke_stand
alarmsirenehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alarmsirenesirene voor het waarschuwen van de bevolking bij mogelijke onmiddellijke bedreiging van de gezondheid
alarmsireneshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alarmsirenes
alcoholvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alcoholvergunningvergunning voor het tegen betaling verstrekken van alcoholhoudende drank
algemene periodieke keuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apkverplichte periodieke keuring van motorvoertuigen
algemene periodieke keuring bezwaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apkBezwbezwaar tegen beschikking na de periodieke keuring van een motorvoertuig; verschillende grondslagen voor weigering en afgifte van het keuringsrapport
alimentatie inninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alimentatieInninginvordering van kosten voor verzorging en opvoeding door een landelijk bureau
amateuristische kunstbeoefeningsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/amateuristische_kunstbeoefeningsubsidie
amateurkunstsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/amateurkunstsubsidiesubsidie voor amateuristische kunstbeoefening op grond van een provinciale of gemeentelijke regeling
ambtenaar burgerlijke standhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ambtBurgStnd
ambtshalve vermindering belastingaanslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ambtshVermBelAansl
ambulancevervoerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ambulancevervoer
antenne(schotel) plaatsingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenne(schotel)_plaatsingsvergunning
antenneregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregInzinzage in het register van antennes voor radio, telefonie en zendamateurs
antenneregister registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregRegistr
antireclamestickerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antireclamesticker
anw-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/anw-uitkeringuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet
aor financiële ondersteuninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aorFinOndfinanciële ondersteuning voor voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
aow-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aow-uitkeringuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet
arbeidsdeskundige-inschakelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbdeskinschverplichting voor werkgever om in bepaalde gevallen advies in te winnen bij een deskundige
arbeidsmiddelenkeuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbmiddkeurverplichte keuring van op een arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen
archeologische-vondstmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archvndstmld
archief inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archiefInzage
archiefbescheiden behoud voor raadpleginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archiefbescheiden_behoud_voor_raadplegingmachtiging voor overheidsinstellingen om documenten van ouder dan 20 jaar die nog veel geraadpleegd worden, niet naar het archief over te brengen
architectenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/architRegInz
asbestbevattende weg meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestWegMelding
asbestslachtoffer tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestsloTgmkvoorschot op een recht op vergoeding van schade door blootstelling aan asbest; verschillende grondslagen voor werknemers en anderen
asbestverwijderinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestverwijdering
assurantiebelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/assurbel
asverstrooiinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asverstrooiinggemeentelijke regeling voor verstrooiing van as van gecremeerden
auto-aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/auto-aanpassingaanpasing van een auto voor iemand met een lichamelijke beperking
autobandeninnameverplichtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autobndinnverplverplichting om bij het professineel beschikbaarstellen van autobanden de oude banden zonder vergoeding in te nemen
autobandenproducent of importeur bedrijfsmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autobandenproducent_of_importeur_bedrijfsmelding
autohuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autohuuropgenomen voor verwerking in SDG
autokinderzitjehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autokinderzitje
automatische incasso of machtiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/automatische_incasso_of_machtiging
avondwinkelopenstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/avondwinkelopenstelling
awbz-indicatie voor verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/awbz-indicatie_voor_verblijf
awbz-persoonlijke verzorginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/awbz-persoonlijke_verzorging
awbz-verpleginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/awbz-verpleging
baatbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/baatbelastinggemeentelijke belasting voor rechthebbenden op onroerend goed wegens op kosten van de gemeente aangebrachte voorzieningen die voordelig zijn voor dat goed
backpay-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/backpayUitkfinanciële tegemoetkoming voor niet uitbetaalde salarissen aan ambtenaren en militairen in Nederlands Indië in de Tweede Wereldoorlog
badinrichtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichtingkennisgeving aan gedeputeerde staten van het ingebruiknemen van een plaats om te zwemmen of te baden
badinrichting legionellapreventiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_legionellapreventie
badinrichting legionellepreventiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_legionellepreventie
badinrichting ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_ontheffing
badkameraanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badkameraanpassing
bag inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bagInzinzage in het basisregister van adressen en gebouwen
ballon oplaten bij vliegveld toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ballonOplVliegvToesttoestemming van de verkeersleiding van een vliegveld voor het dichtbij oplaten van balonnen; verschillende grondslagen voor vrije balonnen en grote aantallen sfeerbalonnen
bankierseedhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bankierseed
basisschool klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/basisschKlacht
batterijen en accu's-inzamelverplichtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/battaccuinzplicht
bebouwde kom vaststellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bebouwde_kom_vaststellingvaststelling van de bebouwde kom voor de Wegenwet
bedieningstijdenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedieningstijdenopeningstijden van bruggen en sluizen
bedrijf aan huis meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijf_aan_huis_melding
bedrijfsafvalinzamelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalinzameling
bedrijfsafvalstoffenheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalstoffenheffing
bedrijfsafvalstoffenmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrafvmldmelding van een bevoegde instelling welke bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen zijn ontvangen
bedrijfsafvalstoffenregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrafvregregistratie van afgegeven bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen
bedrijfsafvalwater en -slibverwerkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwater_en_slibverwerkingvoor het lozen van bedrijfsafvalwater op het oppervlaktewater of op een zuiveringsinstallatie is een vergunning nodig
bedrijfsafvalwaterlozingontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwaterlozingontheffinglijkt verouderd
bedrijfsafvalwatermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwatermeldingmelding van lozing van afvalwater niet uit een inrichting
bedrijfsbewegwijzeringvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsbewegwijzeringvergunning
bedrijfsgezondheidszorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsgezondheidszorg
bedrijfshulpverleners aanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrHulpverlAanw
bedrijfsinterne milieuzorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsinterne_milieuzorg
bedrijfsterrein huren of kopenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsterrein_huren_of_kopen
bedrijfsterreinuitgiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsterreinuitgifte
bedrijfsverzamelgebouw toewijzing en beheerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsverzamelgebouw_toewijzing_en_beheer
beeldende kunstsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beeldende_kunstsubsidie
begeleid werkenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begWerkbegeleiding in het werk van personen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen
begeleiding schoolverlaterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begSchoolverl
beginseltoestemming adoptie buitenlands kindhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beginseltoestAdoptBuitKnd
begraafplaatsregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begraafplaatsregister
begrafenis uitstelvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begrafenis_uitstelvergunning
beklag over niet-vervolgen strafbaar feithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beklagNtVervStrFeit
bekwaamheid leraar vo erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bekwLeraarVOErkeen van de benoemingsvereisten voor leraren
bel-me-niet registerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belMeNietReg
belasting hardheidsclausuleverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastHardhClVerzverzoek om tegemoet te komen aan onbillijkheden die onverkorte toepassing van een belastingregeling zou veroorzaken
belasting op leidingwaterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belleidwaterbelasting voor waterleidingbedrijven op de levering aan verbruikers
belasting zware motorrijtuigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belzwmotrijtbelasting op vrachtauto's die samen met de lading meer wegen dan 12 ton
belastingaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaangifteverstrekking van gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van de verschuldigde rijks- of decentrale belasting
belastingaanslag bezwaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_bezwaar
belastingaanslag kopiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_kopiekopie van beschikking waarbij de verschuldigde rijks- of decentrale belasting is vastgesteld
belastingbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbesluit
belastingbetaling uitstelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetUitstbeschikking volgens standaardregeling dat de verschuldigde belasting later mag worden betaald
belastingbetalingsregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetalingsregelingbeschikking voor bijzonder geval dat de verschuldigde belasting later mag worden betaald
belastingkwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingkwijtscheldingbeschikking dat de verschuldigde belasting deels niet hoeft te worden betaald
belastingrentehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingrentete betalen of te ontvangen rente over de verschuldigde belasting
belastingteruggavehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingteruggaveterruggave van te veel betaalde belasting
berichtenboxhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berichtenboxelektronische postbus voor bedrijven
bermgebruikontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bermgebruikontheffing
beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroepberoep bij een bestuursrechter
beroepskracht-kindratiohttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berkrkndratverhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen in de kinderopvang
beroepskwalificatie erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroepskwalErkerkenning van een buitenlandse kwalificatie voor de uitoefening van een beroep in nederland
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndVolwEdKlacht
beroepsopleiding aanmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndAanm
beschermde dieren ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_dieren_ontheffingontheffing van een verbod aangaande in het wild levende beschermde dieren
beschermde leefomgeving aanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_leefomgeving_aanwijzingaanwijzing van natura 2000-gebied
beschermde leefomgeving schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_leefomgeving_schadevergoedingvergoeding van schade geleden door de aanwijzing van een natura 2000-gebied
beschut werkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschWerk
besmettelijke dierziektemeldingsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/besmettelijke_dierziektemeldingsplichtmelding aan de nederlandse voedsel- en warenautoriteit van een besmetting of blootstelling van een dier aan een aangewezen dierziekte
bestelautotarief gehandicapten motorrijtuigenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestAutGehMrbbijzonder tarief voor een bestelauto die is bestemd voor het vervoer van gehandicapte met een niet-opvouwbare rolstoel
bestemmingsplan inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestemmingsplan_inzage
bestemmingsplan schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestemmingsplan_schadevergoeding
betoging- of demonstratievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/betoging-_of_demonstratievergunning
betogings- of demonstratiemeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/betogDemonsMldmelding door de organisator aan de burgemeester dat een betoging wordt gehouden
beveiligingsmaatregelen na overval subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beveilMaatrOvervSubs
bevoegdheidsbewijs luchtballonpiloothttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewLuchtbPiloot
bevoegdheidsbewijs recreatief vliegerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewRecrVlieger
bevoegdheidsbewijs zweefvliegtuigpiloothttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewZwVlPiloot
bevoorradingstijdenontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoorradingstijdenontheffing
bewaartermijn asbus ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewTermAsbusOnthontheffing aan de houder van een crematorium van de verplichting om een asbus een maand te bewaren
bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewijs_van_in_leven_zijn_(attestatie_de_vita)
bewijs van nederlanderschaphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewijs_van_nederlanderschapgewaarmerkte kopie uit de basisregistratie personen waaruit de nederlandse nationaliteit blijkt
bewindhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewindsituatie waarin zakelijke rechtshandelingen voor een persoon alleen door een bewindvoerder kunnen worden verricht
bezit beschermde dieren ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezitBeschDierenOntheffing
bezoekafspraakhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezafsprafspraak voor een bezoek aan een kantoor van een overheidsinstelling
bezwaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezwaarformeel verzoek om een besluit te heroverwegen
beëindiging registratie kenteken bij uitvoerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beeindRegistrKentekUitvoer
big-register buitenlands diploma-erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegBuitDiplErkerkenning van een buitenlands diploma voor opneming in het register van beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg
big-register herinschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegHerinschrhernieuwde inschrijving in het register van beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg nadat deze is verlopen
big-register inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInschr
big-register inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInz
bijenhoudontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijenhoudonthontheffing voor het houden van bijen binnen de volgens de gemeentelijke verordening verboden afstand van woningen of wegen
bijenhoudvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijenhoudvergunning
bijstandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijstandvoorziening in de noodzakelijke kosten van het bestaan
bijstand tegenprestatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijstandTegenprverplichting om onbetaald maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten
bijstand zelfstandigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijstandZst
bijstandsverhaalhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijstandsverhinvordering van de kosten van bijstand bij onderhoudsplichtigen
bijvoeren wild ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijvoeren_wild_ontheffing
bijzettingenregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzettingenregister
bijzonder transportontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzonder_transportontheffing
bijzondere begraafplaats toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzondere_begraafplaats_toestemmingtoestemming aangaande een door particulieren aangelegde begraafplaats; verschillende grondslagen voor aanleg en ingebruikneming
bijzondere bijstandsuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzondere_bijstandsuitkering
bijzondere curatorhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzCuratorpersoon die voor een minderjarig kind handelt; verschillende grondslagen voor zaken van afstamming en in gevallen van doding van een ouder door de andere
bijzondere opsporingsdiensten klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzOpspoDnstKlacht
bijzonderebijstandsuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzBijstUitkaanvullende voorziening in de kosten van het bestaan die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden
bindend studieadvies beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bindStudadvBeroep
binnenschipcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/binSchipCertdocument waaruit blijkt dat een schip of werktuig voor de binnenwateren voldoet aan de daaraan gestelde eisen
biz-bijdragehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/biz-bijdragegemeentelijke belasting voor gezamenlijke activiteiten van bedrijven in een gebied (bedrijveninvesteringszone)
bladkorfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bladkorfplaats waar huishoudelijk groenafval achtergelaten kan worden
blijversleninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/blijversleninglening voor het treffen van voorzieningen aan een woning waardoor bewoners die op hogere leeftijd kunnen blijven gebruiken
blikbakhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/blikbak
blindengeleidehondhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/blindengeleidehond
bloedproductenin- en uitvoervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bloedprodinuitvverg
bloembollenteelteisenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bloembteelteis
bodembeschermingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodembeschermingsvergunninglijkt verouderd
bodemonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemonderzoekbij aanvraag om vergunning voor bouw over te leggen onderzoeksrapport over mogelijke verontreiniging van de bodem
bodemonderzoek schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemonderzoek_schadevergoedingvergoeding van nadeel wegens een door de overheid uitgevoerd bodemonderzoek
bodemopslagvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemopslagvergunningvergunning voor het opslaan van stoffen in de bodem of het opsporen van opslagplaatsen voor koolstofdioxide
bodemsanering instemming saneringsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_instemming_saneringsplan
bodemsanering melding voornemenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_melding_voornemen
bodemsanering verkennend onderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_verkennend_onderzoek
bodemverontreiniging meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemverontreiniging_meldingmelding van bij bodemwerkzaamheden aangetroffen verontreiniging
boedelregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/boedelregInzinzage in register van opengevallen nalatenschappen
boetehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/boetestrafrechtelijke boete
boodschappenhulphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/boodschappenhulpmaatwerkvoorziening wet maatschappelijke ondersteuning
borstprothesen transvrouwen subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brstprttranssub
bouw en verbouw welstandsadvieshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouw_en_verbouw_welstandsadvies
bouw- en grondverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouw-_en_grondverklaring
bouwblokverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwblokverzoek
bouwen nabij hoogspanningslijnenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwen_nabij_hoogspanningslijnen
bouwgronduitgiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwgronduitgiftegrondslag is koopovereenkomst
bouwplaninzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwplaninzageverschillende grondslagen voor verleende vergunning en ontwerpvergunning
bouwstoffenmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwstoffenmeldingmelding van hergebruik van eigen bouwstoffen
bouwvoorschriftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwvoorschriften
bouwwerk vaarwegvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwwerk_vaarwegvergunning
bouwwerk voltooiingsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwwerk_voltooiingsverklaringmededeling dat bouwwerkzaamheden zijn afgerond
bouwwerk werkzaamhedenmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwwrkzhmldmelding aan inspectie arbeidsomstandigheden dat bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd
bpm vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmvrijstvrijstelling van belasting op personenauto's en motorrijwielen uit het buitenland
bpm vrijstelling tijdelijk verblijf nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmVrijstTVNL
bpm-aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmAangifteaangifte voor belasting op personenauto's en motorrijwielen
bpm-teruggaafhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmTeruggaafteruggave van belasting op personenauto's en motorrijwielen bij export
braderievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/braderievergunning
brandbeheersing aanvalsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brandbeheersing_aanvalsplan
brandveiligheidadvieshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brandveiligheidadvies
briefadreshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/briefadresin de basisregistratie personen opgenomen adres voor gevallen waarin iemand geen woonadres heeft of om redenen van privacy of veiligheid geen woonadres wordt opgenomen
brp-adoptie-uitschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpAdoptUitschr
brp-geheimhoudingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpGehhVzkverzoek om geen gegevens uit de basisregistratie personen te verstrekken aan derden
brp-inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschr
brp-inschrijving buitenlandse aktehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschrBuitAkteidentiek aan brp-inschrijving, bestemd voor informatieverstrekking over inschrijving van buitenlandse akten
brp-inschrijving niet in leven zijnd kindhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschrOverlKind
brp-inzagerechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInzRechtrecht van betrokkene om over hem opgenomen gegevens in de basisregistratie personen in te zien
brp-inzagerecht gegevensverstrekkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInzRechtGeg
brp-uittrekselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpUittruittreksel van in de basisregistratie personen opgenomen gegevens
brp-uittreksel met gezaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpUittrGezaguittreksel van in de basisregistratie personen opgenomen gegevens aangevuld met gegevens over ouderlijk gezag
brp-wijzigingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpWijzVzkverzoek van betrokkene om aanpassing van over hem opgenomen gegevens in de basisregistratie personen
btw-nummervermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/btwnrvermverplichting voor bedrijven om hun nummer voor de belastingen op hun facturen te vermelden
buiten toepassingsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buiten_toepassingsverklaring
buitengewoon pensioen 1940-1945http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitGewPens4045pensioen voor deelnemers aan het verzet in de tweede wereldoorlog
buitengewoon pensioen indisch verzethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitGewPensIndischVerzetpensioen voor deelnemers aan het verzet in de tweede wereldoorlog
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers tweede wereldoorloghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitGewPensZeelOorlSlachtWO2pensioen voor zeelieden die in de tweede wereldoorlog gewond zijn geraakt
buitenlands vermogen aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlVermAanginkeerregeling
buitenlandse onderwijsbevoegdheid erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlOnderwBevErk
burger-oorlogsslachtoffers 1940 -1945 uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgOorlSlacht4045Uitkering
burgerinitiatiefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatiefverschillende grondslagen voor verschillende overheidslichamen
burgerjaarverslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerjaarverslag
burgerservicenummer (bsn)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerservicenummer_(bsn)
busbaangebruikvergunning taxi'shttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/busbaangebruikvergunning_taxi's
calamiteitenbestrijdinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/calamiteitenbestrijdingbestrijding van ongevallen en rampen; afzonderlijke grondslag voor bestrijding van overstromingsgevaar
caravanparkeerontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/caravParkOnth
caravanparkeervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/caravanparkeervergunning
carbidschietenmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/carbidschietenmelding
centraal archief overledenen inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrArchOverlInz
centraal insolventieregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrInsolvRegInzinzage in register van faillissementen
centraal register beroepsonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cregberond
centraal register opleidingen hoger onderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrRegOplHogOnd
centraal register uitsluiting kansspelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cruksdoor de kansspelautoriteit bijgehouden register van personen die tijdelijk niet aan kansspelen mogen deelnemen
centraal testamentenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrTestamRegInzinzage in register van testamenten van overledenen
certificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/certificaat
circusvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/circusvergunning
cites-vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/citesvergvergunning voor handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; grondslag is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
cliëntenonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/clntonderzonderzoek van een bank van cliënten ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
collectevergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collectevergunningvergunning voor het inzamelen van geld of goederen
collectief ontslagmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collontslmldmelding door werkgever van het ontslag van twintig of meer werknemers
collectieve arbeidsovereenkomsthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cao
collectieve en incidentele festiviteitenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collIncFestdagen waarop in gezamenlijke of individuele horeca-inrichtingen de norm voor het maximale geluidsniveau overschreden mag worden
collectieve ziektekostenverzekeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collectieve_ziektekostenverzekering
collegegeldhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collegegeldbedrag dat een student is verschuldigd wegens inschrijving voor het volgen van onderwijs aan een universiteit of instelling voor hoger beroepsonderwijs
commenciële zendvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/commzndvergvergunning voor het gebruik van een radiofrequentie
commerciële-omroeptoestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/commomrtoestvergunning voor het gebruik van een radiofrequentie
compensatieregeling persoonsgebonden budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/compRegPGB
compostvathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/compostvat
computeraanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/computeraanpassing
conformiteitsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/confverklverklaring dat een product voldoet aan de eisen van de europese gemeenschap
consignatiekas-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/consignKasUitkuitbetaling van door het rijk in bewaring genomen gelden
cosmetische-productenvoorschriftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cosmprdvrschrregeling tot strafbaarstelling van overtreding van de europese verordening over cosmetische producten
covid-19 tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/covid19Tegmfinanciële tegemoetkoming aan ondernemingen die zijn gedupeerd door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van covid-19
covid-19 werkgelegenheidssubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/covid19WerkgSubssubsidie op de loonsom van ondernemingen die door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van covid-19 omzetverlies lijden
crematoriumregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crematoriumregister
crisismaatregelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crisismtrgldoor de burgemeester op te leggen spoedmaatregel tot het verlenen van verplichte zorg bij een psychische stoornis die acuut gevaar oplevert
crisisopvanghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crisisopvangopvang in een noodsituatie; verschillende grondslagen voor jeugdigen, psychiatrische zorg, maatschappelijke zorg en zorgverzekering
crisisplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crisisplanplan van de veiligheidsregio met de beschrijving van organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing
cultuur invoerverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultinvverbverbod op de invoer van cultuurgoederen na diefstal of in strijd met UNESCO-richtlijnen
cultuurgoedaanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultuurgoedaanwtoekenning van een beschermde status aan cultuurgoederen of verzamelingen
cultuurgoederen uitvoervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultGoedUitvVergvergunning voor het buiten nederland brengen van goederen die deel uitmaken van openbare collecties van het rijk of de decentrale overheid
cultuursubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultuursubsidieprovinciale subsidie voor culturele activiteiten
curatelehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/curatelesituatie waarin zakelijke en persoonlijke rechtshandelingen voor een persoon alleen door een curator kunnen worden verricht
curatele- en bewindregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/curateleBewRegdoor de raad voor de rechtspraak bijgehouden register van feiten over bewind en curatele
cursusgeldhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeldvergoeding voor het volgen van onderwijs aan een door de overheid bekostigde instelling voor leerlingen ouder dan 18 jaar
cursusgeld terugbetalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeldTerugbetterugbetaling van een vergoeding voor het volgen van onderwijs aan een door de overheid bekostigde instelling voor leerlingen ouder dan 18 jaar
dagactiviteitencentrumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dagactiviteitencentrum
dagbesteding ouderenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dagbestOuderenmaatwerkvoorziening wet maatschappelijke ondersteuning
dagopvang ouderenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dagopvang_ouderen
dagverzorging ouderenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dagverzorging_ouderenmaatwerkvoorziening wet maatschappelijke ondersteuning
damu-leerling reiskostensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/damu-llReisksub
deel onderwijsprogramma vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deelOnderwProgrVOOnthontheffing voor het volgen van onderwijs in bepaalde vakken; verschillende grondslagen voor havo/vwo en vmbo
delfstoffenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/delfstvergvergunning voor het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte
depositogarantiestelselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/depositogarantiestelselgarantieregeling voor particuliere bank- en spaartegoeden
detentie melding zorgverzekeraarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/detentieMeldZorgVerz
deurwaardersbenoeminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deurwben
dienstplicht ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstplOnth
dienstplicht uitstelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstplUitst
dienstverlening op of aan de openbare weg vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstverlening_op_of_aan_de_openbare_weg_vergunningvergunning voor het uitoefenen van beroepen als glazenwasser en scharensliep; komt niet meer voor in vng-model
dierenhoudenontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenhOnthgemeentelijke ontheffing van het verbod om hinderlijke of schadelijke dieren te houden buiten een inrichting
dierenopvanghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenopvangregeling voor bewaring van aangetroffen dieren
dierenregistratiedocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenregDocdocument voor registratie van agrarisch gehouden dieren
dierententoonstellingsmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diertentmldmelding van de inrichting en tentoonstelling, beurs of markt met dieren
dierentuinvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierentuinvergunning
dierenvervoersdocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenvervDocdocument dat aanwezig moet zijn bij het vervoer van gewervelde dieren in het kader van een economische bedrijvigheid
dierenvervoersvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenvervVergvergunning voor beroepsmatige vervoerders van dieren
dierenvervoersvoertuigcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenvervVoertCertcertificaat voor voertuigen die bij het beroepsmatige vervoer van dieren worden gebruikt
diergeneeskunderegisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diergenRegister
dierproeven instellingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierprinstverg
digidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/digiddigitaal identificatiemiddel voor personen
digid-machtiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/digid_machtiging
diplomabeschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplomabeschrvergelijking van een oud diploma met diploma's in het huidige onderwijs
diplomaregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplomaregisterregister onderwijsdeelnemers, waarin diplomagegevens zijn opgenomen
diplomaregister gegevensverstrekkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplRegGegVerstrgegevensverstrekking register onderwijsdeelnemers
discriminatie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/discrKlachtverzoek om onderzoek door college voor de rechten van de mens
dividend bronbelastingverminderinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/divbrbelvermvermindering van belasting op winstuitkering op aandelen vanwege buiten nederland betaalde belasting
dividendbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dividendbelbelasting op winstuitkering op aandelen
dode-gezelschapsdierenopruiminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dodeGezelschDierenOpr
donorgegevens kunstmatige bevruchting informatieverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/donorgegKunstmBevrInfoVerz
doodgeboren kind aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/doodgeboren_kind_aangifte
draaiorgel exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/draaiorgel_exploitatievergunning
drank- en horecavergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/drank-_en_horecavergunningvergunning voor het tegen betaling verstrekken van alcoholhoudende drank
drinkwateraansluitingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/drwatAanslVerzoek
duur prestatiebeurs verlenginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurPrestBeursVerlverlenging wegens het volgen van een lerarenopleiding; verschillende grondslagen voor wetenschappelijke of hogere beroepsopleiding
duurloopvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurloopvergunning
duurzaamheidsleninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurzhLeninggemeentelijke lening voor het verduurzamen van een huis
dwangsom bij niet tijdig beslissenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dwangsomNietTijdBesldoor de overheid op aanvraag te betalen bedrag als niet tijdig op een aanvraag of een bezwaarschrift is beslist
dyslexieverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dyslexieverklaring
dyslexiezorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dyslexiezorg
echtscheiding inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtscheiding_inschrijvinginschrijving in registers burgerlijke stand
echtscheiding verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtschVerzverzoek aan de rechtbank
economische ontwikkelingssubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/economische_ontwikkelingssubsidiegemeentelijk subsidie ter bevordering van de economische ontwikkeling
eed-energieaudithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eedEnergieAuditvierjaarlijks onderzoek bij een bedrijf naar het energiegebruik (op grond van europese richtlijn: energy efficiency directive)
eenhoofdig gezaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eenhoofdigGezag
eenmalige uitkering veteranenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eenmUitkVetuitkering voor veteranen die tussen twee en vijf jaar hebben gediend in de tweede wereldoorlog, korea of nieuw-guinea
eerste inschrijving in nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eerste_inschrijving_in_nederlandalle inschrijvingen in de basisregistratie personen
eg-beroepskwalificaties erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/egBerKwalErk
eherkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eHerkenning
einde tijdelijke arbeidsovereenkomst aanzegginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eindtdlarbovaanzaanzegtermijn
eindexamen vo aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eindexVOAanpaanpassing van de wijze van examineren vanwege lichamelijke of geestelijke bijzonderheden of de beheersing van het nederlands
elektriciteit programmaverantwoordelijkheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/elecprogverantwverantwoordelijkheid van stroomleveranciers om voor netbeheerders programma's op te stellen voor productie, transport en verbruik
elektriciteitsaansluitingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/elektrAanslVerzoek
emancipatiesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/emancipatiesubsidiesubsidie voor organisaties die zich inzetten voor emancipatie van vrouwen of minderheden; verschillende grondslagen voor gemeentelijke en provinciale regelingen
energiebesparing eigen huis subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energBespEigenHuisSubssubsidie van de rijksoverheid voor eigenaar-bewoners die energiebesparende maatregelen laten uitvoeren
energielabelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energielabelschriftelijke verklaring over het energieverbruik van een woning
energiesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energiesubsidiegemeentelijk subsidie voor energiebesparende maatregelen
epidemiologiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/epidemiologiegemeentelijke taak in de bestrijding van infectieziekten
erfbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfbelastingbelasting over de waarde van wat door vererving wordt verkregen
erfbelasting kwijtschelding bij nalating kunsthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfbelKwijtschNalatKunst
erfpachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfpachtzakelijk recht om tegen betaling van een canon de grond van een ander te gebruiken
erkenning kindhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenning_kindhandeling om een familierechtelijke relatie met een kind tot stand te brengen
erkenning kind vernietiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenKindVernbeëindiging van een familierechtelijke relatie met een niet-biologische ouder; verschillende grondslagen voor vader en moeder
erkenning kind vervangende toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenKindVervToesttoestemming van de rechtbank voor erkenning in plaats van die van moeder of kind
erkenning vaderschaphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenning_vaderschap
europese erfrechtverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eurErfrechtVerklaringin europa geldende verklaring over de bevoegdheid om over een nalatenschap te beschikken
europese sociale zekerheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eusoczekverklverklaring van bevoegd orgaan over verplichtingen in het kader van de sociale zekerheidswetgeving
europese ziekteverzekeringskaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/euziekteverzkrt
evc erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evcErkenningerkenning van organisatie die eerder verworven competenties beoordeelt
evenementenmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenmelding
evenementenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunningvergunning voor het houden van vermakelijkheden; verschilende grondslagen voor gebeurtenissen op het land of op binnenwateren
examenonderdeel beroepsonderwijs vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenondBerOndVrijst
examenvak staatsexamen vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakStExVOOnthontheffing voor een diploma van het voortgezet onderwijs vanwege aantoonbare kennis of vaardigheden
examenvak vavo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVavoOnthontheffing voor een diploma van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs vanwege aantoonbare kennis of vaardigheden
examenvak vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVOOnthontheffing voor een eindexamen; verschillende grondslagen voor atheneum, gymnasium, havo, vmbo t, vmbo basis, vmbo kader en vmbo gemengde leerweg
experiment gebruik meststoffen ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/experiment_gebruik_meststoffen_ontheffing_ontheffing voor het gebruik van gewoonlijk verboden meststoffen op zand- of lössgrond in het kader van een experiment
expertisecentra onderwijsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/expertisecentra_onderwijsplanaanvraag om een expertisecentrum op het scholenplan te brengen
extra onderwijsactiviteit basisschool vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/extrOnderwActBasisschVrijstvrijstelling van onderwijsactiviteiten verleend door het bevoegd gezag
faillissementhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faillismtrechterlijk vonnis waarin is vastgesteld dat een schuldenaar niet langer kan betalen
faunabeheereenheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faunabeheereenheidvereniging van jagers en natuurbeheerders in een gebied
faunabeheerplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faunabeheerplanplan voor de beheersing van het aantal in het wild levende dieren
fietsaanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fietsaanpassing
fietsenregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fietsenregister
financiële ondersteuning student bij bijzondere omstandighedenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/finOnderstStudBijzOmstfinanciële ondersteuning van studenten door een door de overheid bekostigde universiteit of hbo-instelling
forensenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/forensenbelastinggemeentelijke belasting voor personen die niet in de gemeente wonen, maar daar wel meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar hebben
frequentiegebruik registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/frequentiegebrRegregistratie van meldingen van het gebruik van radioapparatuur waarvoor geen vergunning nodig is
funderingsherstelsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/funderingsherstelsubsidiegemeentelijk subsidie in de kosten van herstel van funderingen
fytosanitair exportcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fytsanexpcertverklaring dat uit te voren planten en de daarbij gebruikte transportmiddelen aan de gezondheidseisen van het land van bestemming voldoen
garantverklaring verblijf in Nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/garantverklaring_verblijf_in_nederland
garantverklaring verblijf in nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/garVerklVerblNLgarantstelling voor het tijdelijke verblijf van een vreemdeling
gasaansluitingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gasAanslVerzoek
gastouderbureaus kwaliteitseisenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gastoudburkwaleiseisen aan de kwaliteit van deskundigheid, veiligheid en groepsgrootte bij de opvang van kinderen door gastouders
gastouderopvang inrichtingseisenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gastoudopvinrseiseisen aan de kwaliteit van de ruimte bij de opvang van kinderen door gastouders
gaswinning groningen schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gaswgrschvergbijzondere regeling voor vergoeding van schade door gaswinning
gba-correctieverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gba-correctieverzoek
gba-geheimhoudingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gba-geheimhoudingsverzoek
gba-inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gba-inschrijving
gba-inzagerechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gba-inzagerecht
gba-uittrekselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gba-uittreksel
gebiedsverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebiedsverbodtijdelijk verbod van de burgemeester om op bepaalde plaatsen in de gemeente te verblijven
geboorteaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteaangifte
geboorteaktehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteaktedocument waarin de geboorte van een kind wordt geregistreerd
geboorteverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteverlof
gebouw tijdelijkeverhuurvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebtijdverhvergvergunning om woonruimte tijdelijk te verhuren
gebruik autogordel en autokinderzitje ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebrAutogordelKinderzOnth
gebruik gemeentelijke pandenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruik_gemeentelijke_panden
gebruiksmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruiksmeldingmelding in verband met brandveiligheid dat een object in gebruik wordt genomen; verschillende grondslagen voor gebouwen en andere plaatsen
gebruiksvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruiksvergunning
gedenkteken openbare weghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedenktekOpenbWegvoorwaarden voor de plaatsing van gedenktekens voor verkeersslachtoffers bij rijkswegen
gedenkteken plaatsingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedenkteken_plaatsingsvergunningvergunning voor het plaatsen van gedenktekens op een gemeentelijke begraafplaats
gedoogbeslissinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissingbeslissing dat niet tot handhaving wordt overgegaan; verschillende grondslagen voor gemeente en provincie
gedoogbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbesluit
gedoogverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogverklaring
gedragscode natuurbescherminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedrcdnatbesgoedgekeurde omschrijving van in een organisatie veel voorkomende werkzaamheden en hoe daarbij wordt omgegaan met natuurwaarden
gedwongen opname psychiatrische instelling klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedwOpnPsychInstKlacht
geen privégebruik auto verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geenPrivGebrAutoVerklop verzoek afgegeven verklaring van de belastinginspectie dat een beschikbaar gestelde auto door een werknemen voor minder dan 500 km per jaar voor privédoeleinden wordt gebruikt
gehandicaptenautohttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenauto
gehandicaptenparkeerkaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart
gehandicaptenparkeerkaart bestuurderhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart_bestuurder
gehandicaptenparkeerkaart europeeshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart_europees
gehandicaptenparkeerkaart instellingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart_instellingen
gehandicaptenparkeerkaart passagierhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart_passagier
gehandicaptenparkeerplaatshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerplaatsparkeerplaats waar uitsluitend met een gehandicaptenparkeerkaart geparkeerd mag worden
gehandicaptenparkeerplaats op kentekenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerplaats_op_kentekenprakeerplaats gereserveerd voor het motorvoertuig van een gehandicapte met het aangegeven kenteken
gehandicaptenparkeervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeervergunning
gehoorapparaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehoorapparaat
geluidsbelasting grenswaardehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsbelasting_grenswaardevaststellen van een hogere toelaatbare geluidsbelasting bij een weg, spoorweg of industrieterrein
geluidsontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsontheffingontheffing van het verbod om met een apparaat in de open lucht geluidhinder te veroorzaken
geluidsruimteinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsruimteinformatieinformatie over de beschikbare geluidsruimte in een geluidszone
gemeenschappelijke regelingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingenregionale samenwerkingsverbanden
gemeenschappelijke regelingen geschilbeslechtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen_geschilbeslechtingbevoegdheid van gedeputeerde staten om geschillen te beslechten tussen deelnemers van gemeenschappelijke regelingen die niet aan de rechter worden voorgelegd
gemeente stichtingen en vennootschappen goedkeuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeente_stichtingen_en_vennootschappen_goedkeuring
gemeentearchief inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentearchief_inzage
gemeentefinanciënhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentefinanciengemeentebegroting
gemeentegarantie hypotheek op koopwoningenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentegarantie_hypotheek_op_koopwoningen
gemeentegidshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentegids
gemeentegrenscorrectiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentegrenscorrectiewijziging van de gemeentegrens waarbij het aantal inwoners van een van de betrokken gemeente niet met meer dan 10% toe- of afneemt
gemeentelijke onderscheiding voordrachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentelijke_onderscheiding_voordracht
geneeskundige behandelingsovereenkomsthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneeskbehoverovereenkomst waarmee de afspraken over geneeskundige handelingen tussen patiënt en arts of organisatie worden vastgelegd
geneesmiddelen bijwerkingenregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genbijwnreg
geneesmiddelen-bijwerkingenmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genbijwnmldverplichting voor de houder van een handelsvergunning om bijwerkingen van geneesmiddelen te registreren
geneesmiddelenbereidings- of -groothandelsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genmidbergrhvergvergunning voor het bereiden van geneesmiddelen voor onderzoek het het uitoefenen van de groothandel in geneesmiddelen
geneesmiddeleninformatiebank inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneesmInfoBankInzregister van geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning is verleend
geneesmiddelenrecepthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneesmiddelenreceptgeneesmiddelenrecepten die aan minimumeisen voldoen, zijn geldig in alle EU-landen
gerechtsdeurwaardersregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gerechtsdeurwaardersregister
geregistreerd partnerschap omzetting in huwelijkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geregistreerd_partnerschap_omzetting_in_huwelijk
geregistreerd partnerschap ontbindinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geregistreerd_partnerschap_ontbinding
geregistreerd partnerschapaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geregistreerd_partnerschapaangifte
geslachtswijzigingsaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geslachtswijzigingsaangifteverklaring dat een persoon ervan overtuigd is dat hij tot het andere geslacht behoort als op zijn geboorteakte is vermeld
gesubsidieerde rechtsbijstand en mediationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gesubsRechtsbijstMed
gevonden of verloren voorwerphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gevVerlVoorwerp
gewetensbezwaren militaire dienst erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gewBezwDPlErkerkenning van bezwaar tegen persoonlijke vervulling van militaire dienst van dienstplichtige of militair
gewezen verdachte schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gewVerdSchVergvergoeding van kosten en schade aan een verdachte van wie de zaak door intrekking door het openbaar ministerie of anderszins zonder veroordeling is geëindigd; ook grondslagen in volgende artikelen
gezagsregister uittrekselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezagsregUittrdoor de rechtbanken bijgehouden register van feiten over gezag over minderjarigen
gezamenlijk gezaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezGezaggezamenlijk gezag over minderjarige; verschillende grondslagen voor niet-gehuwde ouders of voor een ouder samen met een ander
gezondheidsdiensthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezondheidsdienstregionaal openbaar lichaam belast met taken op het gebied van de publieke gezondheid
gezondheidsopvoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezondheidsopvoedingvoorlichting in het kader van de jeugdgezondheidszorg
ggo-vergunning ingeperkt gebruikhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ggovergingepgebrvergunning voor ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen
ggo-vergunning introductie in milieuhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ggovergintrmilvergunning voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen
ggo-vergunning voeding en diervoederhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ggovergvoeddiervvergunning voor gebruik in voeding en diervoeder van genetisch gemodificeerde organismen
gladheidbestrijdinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gladheidbestrijding
glastuinbouwbedrijven meldingsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/glastuinbouwbedrijven_meldingsplicht
godsdienstonderwijssubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/godsdienstonderwijssubsidie
graafmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/graafmeldingmelding dat graafwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers
grafmonumentenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafmonumentenvergunning
grafonderhoudhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafonderhoudonderhoud van gedenkteken en grafbedekking op de begraafplaats; verschillende grondslagen voor taken gemeente en rechthebbende
grafrechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafrechtenrechten die door de gemeente worden geheven voor het beschikbaarstellen en onderhouden van graven
grafuitgiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafuitgiftehet aan een rechthebbende toekennen van een particulier graf
gratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gratiebesluit tot kwijtschelding, vermindering of aanpassing van een door de rechter opgelegde straf of maatregel
groenstroken en restgronden kopen of hurenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/groenstroken_en_restgronden_kopen_of_huren
groepsvervoerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/groepsvervoer
grondexploitatieovereenkomsthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondexplOvereenovereenkomst aangaande de verrekening van kosten van grondexploitatie met de indiener van een bouwplan
grondwaterheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwaterheffing
grondwateronttrekkingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttrekkingsvergunning
groningen waardevermeerderingssubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gronWrdVermSubssubsidieregeling voor maatregelen om woningen met bevingsschade te verduurzamen
groot pleziervaartbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grPlezVaartbewvaarbewijs voor een pleziervaartuig met een lengte van 25 tot 40 meter
groot vaarbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grootVaarbewvaarbewijs voor beroepsvaart met schepen langer dan 20 meter
grote aantallen dieren houdenontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grote_aantallen_dieren_houdenontheffing
handelingen gemeentefunctionaris ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handelingen_gemeentefunctionaris_ontheffingontheffing voor in beginsel voor raadsleden verboden handelingen
handelsregister gegevensverstrekkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegGegVerstr
handelsregister inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegInschr
handhavingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoekverzoek om een aanschrijving te laten uitgaan; grondslag in de wet voor de organisatie waarvan het orgaan een deel is
havenverordeninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/havenverordeninggemeentelijke verordening met regels voor het gebruik van de haven
heffingskorting uitbetalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hefKortUitbetaan personen met laag inkomen die een partner hebben die belasting betaalt, kan hun persoonlijke heffingskorting worden uitbetaald
herbegraven of alsnog cremerenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/herbegraven_of_alsnog_cremeren
herbestemming monument subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/herbestMonSubssubsidie voor herbestemming van rijksmonument
hergebruik overheidsinformatie verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hergebOvInfoverzoek om overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen
hervestiging vanuit het buitenlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hervestiging_vanuit_het_buitenland
hinderlijke of schadelijke dieren houdenontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hinderlijke_of_schadelijke_dieren_houdenontheffing
hofleverancieraanvraaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hofleverancieraanvraag
hoger beroep tegen uitspraak bestuursrechterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/HogBerUitsprBestRecht
hoger onderwijs aanmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hogOndAanmeerste inschrijving bij wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs
hondenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hondenbelastinggemeentelijke belasting op het bezit van een hond
hondenbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hondenbesluitbesluit ter uitvoering van een gemeentelijke verordening om tijden en plaatsen aan te wijzen waarop honden los mogen lopen of waar uitwerpselen van honden opgeruimd moeten worden
hondenhoudersregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/honderhoudersregistratie
hoogspanningslijn objecten plaatsen onderhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hoogspanningslijn_objecten_plaatsen_onderverbod op het plaatsen of hebben van gewas of objecten die geen bouwwerken zijn onder een hoogspanningslijn
hoorhulpmiddelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hoorhulpmhulpmiddel voor slechthorenden dat nodig is voor maatschappelijke participatie
horecabedrijf exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecaExplVrggemeentelijke vergunning om een openbare inrichting te hebben voor logies of de verkoop voor gebruik ter plaatse van etenswaren, rookwaren of drank
horecabedrijf explotatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecabedrijf_explotatievergunning
horecabedrijf inrichtingseisenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hobedrinreisafmetingen waaraan een ruimte voor de verkoop van alcoholhoudende drank moet voldoen
horecatijdenontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecatijdenontheffingontheffing van de verplichting om een horecabedrijf op een in een gemeentelijke verordening vastgesteld tijdstip te sluiten
hotel of pension exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hotel_of_pension_exploitatievergunning
houthandelsverplichtingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/houthandverplverplichting van handelaren in hout om een zorgvuldigheidsstelsel te hanteren ter voorkoming van de handel in illegaal gekapt hout
hsl-zuid a-16 a-4 schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hslZdA16A4SchVergregeling voor de uniforme behandeling van verzoeken om vergoeding van schade die is geleden door de aanleg van de hsl-zuid, dan wel de verbreding van de a16 of de a4
huisdierenpaspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisdierenpaspoortdocument voor het vervoer van huisdieren in europa door particulieren
huiselijk geweldondersteuninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huiselijk_geweldondersteuning
huishoudelijk afvalinzamelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huishoudelijk_afvalinzameling
huishoudelijk afvalwatermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huishoudelijk_afvalwatermeldingmelding dat vanuit een particulier huishouden afvalwater wordt geloosd in de bodem of op het oppervlaktewater
huishoudelijke hulphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huishHulpmaatwerkvoorziening wet maatschappelijke ondersteuning
huisnummertoekenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisnummertoekenning
huisvesting verblijfsgerechtigdenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisvVerblGertaakstelling voor het aantal verblijfsgerechtigden voor wie een gemeente in huisvesting moet voorzien
huisvestingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisvestingsvergunningvergunning voor het ingebruiknemen van een woning in een door het gemeentebestuur aangewezen schaarse categorie
hulpmiddel voor traplopenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hulpmTraplmaatwerkvoorziening wet maatschappelijke ondersteuning
huurtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurtoeslagtegemoetkoming van het rijk in de kosten van het huren van een woning
huwelijkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijk
huwelijk bij volmachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijkBijVolmvoltrekking van het huwelijk in afwezigheid van een van de parners
huwelijk omzetting in geregistreerd partnerschaphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijk_omzetting_in_geregistreerd_partnerschap
huwelijksaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijksaangiftemelding van het voornemen om een huwelijk aan te gaan
huwelijksdispensatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijksdispensatieontheffing van het verbod om een huwelijk aan te gaan tussen personen met een nauwe famlilierechtelijke relatie, bijvoorbeeld in gevallen wanneer die relatie door adoptie is ontstaan
huwelijksgoederenregister inschrijving huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaardenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInsHuwPartVwopenbaar register bij de rechtbank waarin huwelijkse voorwaarden zijn ingeschreven
huwelijksgoederenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInz
identiteitsfraudemeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/identiteitsfraudemeldingmelding bij centraal meldpunt identiteitsfraude
identiteitskaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/identiteitskaart
implantaat informatieverstrekkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ImplantaatInfoVerstrverplichting van zorgverlener om gegevens over gebruikte implantaten voor verwerking in een register door te geven
inbewaringstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbewaringstbeschikking van de burgemeester om een psychisch gestoorde of iemand met een psychogeriatrische afwijking met spoed onvrijwillig in een gesloten instelling op te nemen
inburgeringsbudgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgeringsbudget
inburgeringsexamenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgeringsexamen
inburgeringsexamen aanmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamAanmeld
inburgeringsexamen aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamAanpas
inburgeringsexamen vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamVrijst
inburgeringsleninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgeringsleninglening voor de kosten van opleiding voor het inburgeringsexamen
inburgeringsplicht ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlOnthontheffing van de verplichting het inburgeringsexamen te behalen wegens gebreken
inburgeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlVrijstvrijstelling van de verplichting het inburgeringsexamen te behalen wegens leeftijd, andere opleidingsverplichtingen of land van herkomst
inburgeringstermijn verlenginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbTermVerl
incassoregisterinschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/increginschr
indirecte lozing vanuit inrichtingen ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indirecte_lozing_vanuit_inrichtingen_ontheffing
individuele goedkeuring voertuighttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indGoedkVoert
individuele inkomenstoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indInkToesltoeslag op de bijstand wegens een langdurig laag inkomen
individuele studietoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indStudToesltoeslag op de bijstand voor een student die door een medische beperking zelf geen inkomen kan verwerven
informatiestandplaatsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/informatiestandplaatsvergunning
inkomensvoorziening jongerenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inkomensvoorziening_jongeren
inkoophttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inkoopaanbesteding of aannemingsovereenkomst
innovatiestimuleringssubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/innovatiestimuleringssubsidie
inreisverbod opheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inreisverbodOphpermanente of tijdelijke opheffing van het verbod aan een vreemdeling om nederland in te reizen
inrijverbodontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inrijverbodontheffing
inspecteur luchtwaardigheidseisen erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inspLuchtwEisErklijkt verouderd
instandhouding monument subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/instHoudMonSubssubsidie voor de restauratie van een rijksmonument
integratiesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integratiesubsidieprovinciaal subsidie om integratie te bevorderen
integriteitsbeoordelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integriteitsbeoordelingbeoordeling van de betrouwbaarheid van verkrijgers van overheidsopdrachten of subsidies
internationale diplomawaarderinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/internatDiplWaardregeling van internationale erkenning van diploma's voor beroepsonderwijs
internationale-kinderontvoeringsmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/intKindOntvMeldingmelding bij centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden
investeringssubsidie duurzame energiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/investSubsDuurzEnersubsidie voor zonneboilers en warmtepompen
invoerrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invoerrecht
invorderingsrentehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invorderingsrenterente verschuldigd over te laat betaalde belasting
inzamelingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inzamelingsvergunning
ioaw-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ioaw-uitkeringuitkering voor oudere en deels arbeidsongeschikte werkloze werknemers
ioaz-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ioaz-uitkeringuitkering voor oudere en deels arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
iow-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/iowUitkeringuitkering voor oudere werkloze werknemers
jachtaktehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jachtakte
jachtvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jachtvergunning
jeugdgezondheidszorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdgezondheidszorg
jeugdhulphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpinzet van voorzieningen om jongeren die te kampen hebben met problemen te veilig te laten opgroeien naar zelfstandigheid en redzaamheid in de maatschappij
jeugdhulp klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpKlachtvoorziening voor klachten over aanbieders van jeugdhulp
jeugdhulpdossierhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpdossierdossier waarin de aanbieder van jeugdhulp aantekent welke problemen zijn vastgesteld en welke verrichtingen zijn gedaan
jeugdhulpverlening en jongerenwerksubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpverlening_en_jongerenwerksubsidie
jeugdige bijrijder vrachtauto verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdBijrVrAutoVerklverklaring waaruit blijkt dat een jeugdige bijrijder nog een opleiding volgt en daarom geen bewijs van vakbekwaamheid hoeft te hebben
jeugdsportsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdsportsubsidiegemeentelijk subsidie voor sport door jongeren
jongeren met een handicap onderwijsvoorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jongHandicOndVoorzvoorzieningen die jonge gehandicapten in staat stellen onderwijs te volgen
kabels- en leidingenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunningvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels; verschillende grondslagen voor openbare weg en openbaar water
kadastrale gegevens kopiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kadastrale_gegevens_kopie
kalksteenwinningsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kalkstwinvergprovinciale vergunning voor het winnen van kalksteen
kampeerautotarief motorrijtuigenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kampAutTatMrblager tarief van de motorrijtuigenbelasting voor kampeerauto's
kampeerontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kampeeronthontheffing voor het kamperen buiten kampeerterreinen
kampeerterrein exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kampeerterrein_exploitatievergunning
kansspelautomaatvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kansspelautomaatvergunningvergunning voor het aanwezig hebben van een kansspelautomaat
kansspelvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kansspelvergunning
kantine of buurthuis exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kantine_of_buurthuis_exploitatievergunning
kennisembargo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kennisembOnth
kentekenbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekenbewijsdocument voor de tenaamstelling van een voertuig
kentekenoverschrijving bij overlijdenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekOverschOverl
kentekenoverschrijving bij overdracht particulierenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekOverschOverdrPart
kentekenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekRegInz
kentekenschorsinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekenschorsingschorsing van de tenaamstelling op verzoek van de houder als geen gebruik wordt gemaakt van de weg
kermisvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kermisvergunning
kerstbomen verkoopvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kerstbomen_verkoopvergunning
keukenaanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keukenaanpassing
keurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keuralgemene strafverordening van een waterschap
keurmerkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keurmerk
kiezerspashttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kiezerspasdocument waarmee een kiezer op zijn verzoek aan de verkiezingen kan deelnemen in een stembureau naar keuze
kinderbijslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderbijslagfinanciële bijdrage in het onderhoud van kinderen van inwoners en personen voor wie in nederland loonbelasting wordt ingehouden
kindercentrumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindercentrum
kinderdagopvang inrichtingseisenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindopvinreis
kinderdagverblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderdagverblijf
kinderdagverblijf medischhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderdagverblijf_medisch
kinderopvangtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderopvangtoeslag
kinderopvangtoeslag tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KinderOpvToeslagTegemoetkaanvullende gemeentelijke tegemoetkoming voor personen met een laag inkomen
kindgebonden budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindGebBud
klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht
klacht ombudsmanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht_ombudsman
klacht vergunninghouder interlandelijke adoptiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtVerghInterlAdopt
klacht zorgaanbiederhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgaanbieder
klacht zorgverlenerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgverlener
klein vaarbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klVaarbew
kleine landschapselementensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kleine_landschapselementensubsidie
koninklijk predicaataanvraaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koninklijk_predicaataanvraag
koninklijke onderscheiding voordrachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koninklijke_onderscheiding_voordracht
koolwaterstoffenwinning-afdrachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koolwaterstoffenwinning_afdracht
koop registergoed inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koopRegGdInschr
koopwoningsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koopwoningsubsidie
koopzondageninformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koopzondageninformatie
kortverblijfhuishttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kortverblijfhuis
kostentoedelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kostentoedeling
kredietaanvraaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kredietaanvraag
kunstkoopregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kunstkoopreg
kunstzinnige vormingsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kunstzinnige_vormingsubsidie
laadpaalverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/laadpaalverzoek
landgoed-aanmerkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/landgoedAanmerking
landinrichtingsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/landinrichtingsplan
langdurigheidstoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/langdurigheidstoeslag
lange duur vakantieproducthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/langduurvakpr
leefmilieuverordening ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leefmilieuverordening_ontheffing
leeftijdsgrenzen speciaal onderwijs ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leeftijdsgrSpecOndOnth
leegstandvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leegstandvergunning
leerlingenvervoerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerlingenvervoer
leerlinggebonden financieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerlinggebonden_financiering
leerplichtverzuimmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerplichtverzuimmelding
leerplichtvrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerplichtvrijstelling
leerwegondersteunend onderwijs toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerwegonderstOndToel
legalisatie documenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legalisatie_documentbevestiging voor internationaal gebruik dat een document door een bevoegde autoriteit is afgegeven; verschillende grondslag voor nederlandse en buitenlandse documenten
legalisatie handtekeninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legalisatie_handtekeningbevestiging dat een handtekening is geplaatst door de particuliere persoon die in het document wordt genoemd
legalisatie van buitenlandse documentenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legalisatie_van_buitenlandse_documenten
legeshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leges
leraren promotiebeurshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenPromBeurs
lerarenbeurshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenbeurs
lesgeldhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeld
lesgeld buiteninvorderingstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldBuitInvSt
lesgeld terugbetalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldTerBet
levenlanglerenkrediethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levenlanglerenkrediet
levensloopregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levensloopregeling
levensmiddelenbedrijferkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levmiddbedrerk
levensmiddelenbedrijfregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levmiddbedrreg
lichaamsmateriaaldonortestvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lichmatdontstverg
lichaamsmateriaalerkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lichmaterk
ligplaatsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ligplaatsvergunning
liquide middelen aangifte bij binnenkomst of verlaten EUhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/liqMiddAangBinnenkVerlEU
logeerhuishttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/logeerhuis
lokale omroepsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lokale_omroepsubsidie
loon premie volksverzekering inhouding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonpvvinh
loon premie werknemersverzekering inhoudinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonpwvinh
loonbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonbelasting
loonkostensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonkostSub
loonsuppletiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonsupplaanvulling op het loon van een werknemer die arbeidsongeschikt is geworden en een dienstverband aangaat tegen een lager loon dan hij in theorie kan verdienen
loonsuppletie werknemershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonsuppletie_werknemers
loophulpmiddelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loophulpmiddel
loterijvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loterijvergunning
luchtkwaliteithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtkwaliteit
luchtruim gebruikvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtruim_gebruikvergunning
luchtvaart geluidscertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvGeluidscert
luchtvaart geluidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvGeluidsverklaring
luchtvaart voorvalmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvVoorvalMelding
luchtvaartregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvaartregister
m46-verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/m46-verklaring
maaltijdservicehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maaltijdservice
maaltijdsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maaltijdsubsidie
maatregel eindexamen beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatrEindexBer
maatschappelijke dienstverleningsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatschappelijke_dienstverleningsubsidie
maatschappelijke zorgsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatschappelijke_zorgsubsidie
machtiging voorlopig verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/machtVoorlVerblinreisdocument voor personen van buiten de europese unie die voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen
manifestatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/manifestatievergunning
mantelzorgcomplimenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mantelzorgcompliment
mantelzorgondersteuninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mantelzorgondersteuning
marktgeldenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktgelden
marktmanipulatie of handel met voorwetenschap meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mrktmanhandvwsmld
marktstandplaatsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktstandplaatsvergunning
marktvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktvergunningvergunning voor een vaste standplaats, een dagplaats of een standwerkersplaats op een markt
mbo-studentenfondshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboStudFonds
mbo-verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboVerklaringverklaring als geen diploma of certificaat kan worden uitgereikt over onderdelen van de opleiding waarvoor wel een waardering is behaald
mededelingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mededelingen
medicijnen mee op reis verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medicOpReisVerkl
medisch dossierhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medischDossier
medisch haalbaarheidsonderzoek letselschade subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medischHaalbOndLetSchSubs
medisch specialistentitelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medspectitel
medisch vervoerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medVervoer
medische hulpmiddelen eisenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medhlpmiddeis
medische keuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medKeur
meerderjarigheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meerderjarigheidsverklaring
meldcode huiselijk geweld en kindermishandelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mldcdhuisgewkndmis
melding gemeentelijke antidiscriminatievoorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/discrMeldGemVoorz
melding openbare ruimte (algemeen)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(algemeen)
melding openbare ruimte (groenvoorziening)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(groenvoorziening)
melding openbare ruimte (milieu)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(milieu)
melding openbare ruimte (straatmeubilair)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(straatmeubilair)
melding openbare ruimte (straatverlichting)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(straatverlichting)
melding schade gemeente eigendommenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_schade_gemeente_eigendommen
meldpunt algemeenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntAlg
meldpunt zorgfraudehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntZorgfraude
mentorschaphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mentorschapde bevoegdheid om beslissingen te nemen over de verzorging, verpleging en behandeling van personen die vanwege hun geestelijke of lichamelijke toestand niet in staat zijn om zelf zulke beslissingen te nemen
meubelaanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meubelaanp
middelbare school klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middSchKlacht
middelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middelingverzoek om voor de vaststelling van de inkomstenbelasting over een tijdvak van drie jaar uit te gaan van het gemiddelde inkomen in die periode
mijnbouw schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mijnbSchVerg
milieu provinciale subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieu_provinciale_subsidie
milieueffectrapportage ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieueffectrapportage_ontheffing
milieuhandhavinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuhandhaving
milieuinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuinformatie
milieuontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuontheffing
milieuverslag bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuverslag_bedrijf
milieuvriendelijk bouwsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuvriendelijk_bouwsubsidie
militair invaliditeitspensioenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/militInvalPens
minderhedensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/minderhedensubsidie
minimumloonhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/minimumloon
mobiele puinbreker gebruiksmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobPuinbrGebr
mobiele-communicatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobCommVerg
modelovereenkomst arbeidsrelatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/modOvereenkArbRel
moederschapsontkenning verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/moederschOntkVerkl
monumentaanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentaanwijzing
monumentensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentensubsidie
motorrijtuigenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/motorrijtuigenbel
motorrijtuigenbelasting overgangsregeling oudere voertuigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelOvergRegOudereVtgn
motorrijtuigenbelasting vrijstelling buitenlands kentekenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstBuitKent
motorrijtuigenbelasting vrijstelling invaliditeithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstInvaliditeit
motorrijtuigenbelasting vrijstelling oldtimerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstOldtimer
motorrijtuigenbelasting vrijstelling rolstoelinstallatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstRolstoelinst
motorrijtuigenbelasting vrijstelling tijdelijk verblijf nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstTijdVerblNL
motorrijtuigenbelasting vrijstelling tijdelijk verblijf nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mrbVrijstTVNL
museumsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/museumsubsidie
naamgebruik verzoek aanduidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naamgebruik_verzoek_aanduidingaanvraag om opname in de basisregistratie van het gewenste gebruik van de achternaam van de (gewezen) echtgenoot of partner door de aanvrager
naamskeuzeverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naamskeuzeverklaringdocument waarin is vastgelegd of een kind de achternaam van de vader of de moeder krijgt
nabestaandenuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nabestaandenuitkering
nachtregisterplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nachtregpl
nadeelcompensatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nadeelcompensatieloopt vooruit op inwerkingtreding titel 4.5 Algemene wet bestuursrecht
nalatenschap verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nalatenschVerkl
nationale accreditatie-instantiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natAccInstinstelling die toezicht houdt op organisaties die de betrouwbaarheid van leveranciers van producten, processen en diensten beoordelen
naturalisatieceremoniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naturalisatieceremonie
naturalisatieoptiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naturalOptie
naturalisatieverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naturalisatieverzoek
natuur- en landschapsbeheer subsidiestelselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuur-_en_landschapsbeheer_subsidiestelsel
natuurbeheer provinciale subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurbeheer_provinciale_subsidie
natuurgebied aanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_aanwijzing
natuurgebied vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_vergunning
natuurgebieden betreden ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebieden_betreden_ontheffing
natuurkampeerterreinontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurkampeerterreinontheffing
nazi-roofkunst restitutieverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naziRoofkunstRestVerz
nederlander worden door optiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nederlander_worden_door_optie
nederlandse titel aanvraaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nederlTitelAanvraag
nietigverklaring huwelijkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nietigverklHuw
no-riskpolishttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/noRiskPolisregeling die voorkomt dat werkgevers die personen met een ziekte of handicap in dienst nemen, bij ziekte geen ziektewetuitkering krijgen of hogere premies moeten betalen
noodreisdocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/noodreisdocument
notarisbenoeminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/notarisben
objectvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunningvergunning voor het plaatsen of aanbrengen van een object bij de weg of een vaarwater waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is (wegwijzer, spandoek)
octrooihttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooi
octrooiregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooiregister
olietank meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/olietankMld
olietankverwijdering meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/olietankverwijdering_melding
omgevingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning
omgevingsvergunning bouwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouw
omgevingsvergunning brandveilig gebruikhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgBrvGebr
omgevingsvergunning inrithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_inrit
omgevingsvergunning kaphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_kap
omgevingsvergunning milieuhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu
omgevingsvergunning natuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVergNat
omgevingsvergunning reclamehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_reclame
omgevingsvergunning ruimtelijke ordeninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_ruimtelijke_ordeningomgevingsvergunning die wordt verleend met een afwijking van het bestemmingsplan
omgevingsvergunning sloophttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_sloop
omgevingsvergunning uitweghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitweg
omzetbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omzetbel
omzetbelasting kleine ondernemersregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omzetbelKOR
onbemand frequentiegebruik vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbemFreqGebrVerg
onbemand-luchtvaartuigsysteem exploitantregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbLuchtvSysExplReg
onbemand-luchtvaartuigsysteem vaardigheidsbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbLuchtvSysVaardigheidsb
onbewoonbaarverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbewoonbaarverklaring
onderhoud infrastructuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderhoud_infrastructuur
onderhoud rijksmonument leninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderhRijksmonLen
onderhoudsplan vvehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ondhPlVve
ondersteuningsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ondrstverklverklaring van een kiesgerechtigde dat hij deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt
onderwijsactiviteit speciaal onderwijs vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwActSpecOndVrijst
onderwijsbijdrage en schoolkosten deeltijders vo en vavo tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstDtVoVavoTgk
onderwijsbijdrage en schoolkosten vo tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstVoTgk
onderwijshuisvestingsverordeninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ondHuisvVerord
onderwijsmaster tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwMastTgk
onderwijssubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwijssubsidie
oneerlijke handelspraktijkenverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oneerlHandPrakVerb
ongebruikelijke-transactiemeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongebrtransmldverplichting voor banken en andere bij financiële transacties betrokkenen om transacties te melden die verband kunnen houden met witwassen of het financieren van terrorisme
ongediertebestrijdinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongediertebestrijding
ongewenstverklaring opheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongewVerklOph
ongewoon voorvalmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongewVoorvalmeldverplichting voor bedrijven om ongevallen en andere ongewone gebeurtenissen te melden die nadelige effecten voor het milieu kunnen hebben
onkruidbestrijdinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onkruidbestrijding
onrechtmatig besluit schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onrmBeslSchadeverg
onrechtmatige opname psychiatrische instelling schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onrmOpnPsInstSchVerg
onroerendezaak gebruiksbeperkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaak_gebruiksbeperkingbeperking van het gebruik van of het beschikkingsrecht over een onroerende zaak op grond van een publiekrechtelijk besluit
onroerendezaak huur pacht koophttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaak_huur_pacht_koop
onroerendezaakbelasting (ozb)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb)
onroerendezaakbelasting (ozb) kopie aanslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb)_kopie_aanslag
ontgrondinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingactiviteit waarbij de hoogte van het terrein of de bodem van een water wordt verlaagd
ontgrondingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning
ontgrondingsvergunning schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning_schadevergoeding
ontheffing internationale sanctiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onthefIntSanctieontheffing van een verbod op basis van internationale afspraken of ter bestrijding van terrorisme
ontheffing verbod balseminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onthVerbBalseming
ontleding stoffelijk overschot toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontleding_stoffelijk_overschot_toestemming
ontmoetingsruimte ouderenhuisvesting subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontmoetingsrOuderenhuisvSubsidie
ontslagregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontslagreg
onttrekking weg aan het verkeerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onttrekking_weg_aan_het_verkeerbeëindigen van de openbaarheid van een weg
onveilig productmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onvprodmld
onveilig voedingsmiddel of diervoedermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onvvoeddiervmld
onverwijlde bijstand voorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onverwijlde_bijstand_voorziening
onverwijldebijstandvoorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onverwBijstVrzbeslissing van de commissaris van de koning op verzoek tot verlening van bijstand in gevallen waarin het gemeentebestuur niet tijdig besluit
oorlogsgetroffenen motorrijtuigenbelasting vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oorlGetrMrBelVerg
opbreekvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opbreekvergunning
openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/openbare_geestelijke_gezondheidszorg_(oggz)
opgraven herbegraven en grafruimenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opgraven_herbegraven_en_grafruimenvergunning
opgravingscertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opgravingscertdocument waaruit de bekwaamheid blijkt in het opsporen, onderzoeken en verwerven van cultureel erfgoed
opheffing school expertisecentra meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_expertisecentra_melding
opheffing school voortgezet onderwijs meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_voortgezet_onderwijs_melding
opiumontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opiumontheffing
opkopersregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opkoperreg
opleiding bewegingsonderwijs subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oplBewOnderwSubs
opleidingsvergoeding werklozenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opleidingsvergoeding_werklozen
optochtvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/optochtvergunning
opvoedingsondersteuninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opvoedingsondersteuning
orgaandonatie bij leven onkostenvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/orgaandonLevenOnkVerg
orgaandonor registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/orgaandonReg
ouderenwoning bijdrage bouwkostenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ouderenwoning_bijdrage_bouwkosten
ouderschapsvaststellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ouderschapsvaststelling
ouderschapsverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ouderschapsverlof
ov-begeleiderskaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ov-begeleiderskaart
overbruggingsuitkering aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overbrugUitkAow
overdrachtsbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overdrachtsbelasting
overheidseigendom schademeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overhEigSchMld
overlijden vermist persoon verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlVermPersVerkl
overlijdensaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlijdensaangifte
overlijdensaktehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlijdensakte
overlijdensuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlijdensuitkering
overlijdensuitkering anwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkAnw
overlijdensuitkering aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkAow
overlijdensuitkering wajonghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkWajong
overlijdensuitkering wiahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkWia
paardachtigen identificatie en registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentRegistr
paardachtigen identificatiedocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentDocument
pakketreishttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pakketreis
palliatieve zorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/palliatieve_zorg
parkeerbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerbelasting
parkeerboetehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerboete
parkeerontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffingontheffing van parkeerverbod op grond van de verkeerswetgeving
parkeerontheffing autobedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_autobedrijven
parkeerontheffing blauwe zonehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_blauwe_zoneontheffing van het verbod om in een aangewezen zone langer te parkeren dan de aangegeven tijd
parkeerontheffing grote voertuigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_grote_voertuigen
parkeerontheffing reclamevoertuighttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_reclamevoertuig
parkeervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunningvergunning voor het parkeren bij een parkeerautomaat of een plaats waar parkeren zonder vergunning niet is toegestaan
parkeervergunning bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning_bedrijven
parkeervergunning bewonershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning_bewoners
parkeervergunning bezoekershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning_bezoekers
parkeervergunning dienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning_diensten
parkeervergunning servicebedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning_servicebedrijven
particuliere elektrische personenauto subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/partElPersauSubsidie
paspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paspoort
paspoort tweedehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paspTweede
paspoort tweede nationaliteithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paspoort_tweede_nationaliteit
peilbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/peilbesluitbesluit waarin de waterstanden in een gebied worden vastgelegd
pensioenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pensRegInz
personenalarmeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/personenalarmering
personenvervoerconcessiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/personenvervoerconcessie
persoonsgebonden budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgebonden_budget
persoonsgegevens inlichtingen- en veiligheidsdiensten inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persGegIVDInz
persoonsgegevens verklaring onder eed of beloftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgegevens_verklaring_onder_eed_of_belofte
persoonsgegevensverwerkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persgegverw
planschadehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/planschade
plantenpaspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plantenpaspoort
plantsoenen betreden ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plantsnBetrOnth
plantsoenen betreden toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plantsoenen_betreden_toestemming
pleegkindverzorgingmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pleegkindverzorgingmelding
pleegvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pleegvergoeding
pleziervaartuigcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plezierVaartCertificaatinternationaal eigendomsbewijs voor een pleziervaartuig
podiumkunstensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/podiumkunstensubsidie
politie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politieKlacht
politiegegevens inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politiegegInz
politiekegroeperingsregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpreg
pootringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pootring
postdienst aansprakelijkheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAanspr
praktijkonderwijs toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/praktOndToel
precariobelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/precariobelastingbelasting op het hebben van voorwerpen onder, op of boven de openbare grond
prestatiebeurs in gift omzettinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursGiftOmz
prestatiebeurs voorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorz
prijsvraagvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prijsvraagvergunning
processtukken inzage benadeelde partij strafzaakhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/processtInzBenPartStrafz
proefplaatsing wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/proefplWw
project waterstaatswerkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/project_waterstaatswerkprojectplan voor de aanleg of aanpassing van dijken, wateren of kunstwerken
provinciaal inpassingsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciaal_inpassingsplan
provinciale financiënhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciale_financien
provinciale ruimtelijke verordeningontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provRuimVerordOnt
psychiatrisch ziekenhuis gedwongen opnamehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/psychiatrisch_ziekenhuis_gedwongen_opname
psychotherapie voor naoorlogse generatie vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/psychotherNaoorlGenVerg
q-koortstegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/qkoortstegem
raad voor de kinderbescherming klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/raadKindBesKlacht
raadsstukkenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/raadsstuk
rampbestrijder nabestaandenuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrNabestUitk
rampbestrijder uitkering ziekte of invaliditeithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrUitkZiekInva
rampbestrijdingsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrPlanplan van de veiligheidsregio met maatregelen die moeten worden genomen bij een ramp op een luchtvaartterrein of in een inrichting van een bepaalde categorie
rampen en zware ongevallen informatieplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampen_en_zware_ongevallen_informatieplicht
rampenplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampenplan
re-integratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/re-integratie
rechterlijke organisatie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rechtOrgKlacht
rechtmatigheidsformulierhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rechtmatigheidsformulier
rechtshulphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rechtshulp
rechtstreeks beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rechtstrBeroepberoep op de bestuursrechter waarbij op verzoek de bezwarenprocedure wordt overgeslagen
reclamebelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamebelasting
reclamemateriaalverspreiding ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamemateriaalverspreiding_ontheffing
reclassering klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclassKlacht
recreatie-inrichting exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/recreatie-inrichting_exploitatievergunning
recreatiesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/recreatiesubsidie
rectificatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rectificatie
referendumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/referendum
regiotaxihttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regiotaxi
register arbeidsbeperkten inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regArbBepIns
register gemeenschappelijke regelingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_gemeenschappelijke_regelingen
register kinderopvang en peuterspeelzalen inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regKindOpvPeutSpZlInz
register kinderopvang inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_kinderopvang_inschrijving
register niet-bekostigde educatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regNietBekostEducatieregister van onderwijsinstellingen die niet door het rijk worden bekostigd, waarvan de diploma's worden erkend
registratienummer toeristische woonruimteverhuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regnr_toer_woonruimteverhuurhet gemeentebestuur kan bepalen dat voor de verhuur van woonruimte aan toeristen registratie van die ruimte verplicht is
reinigingsrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reinigingsrechtrecht dat is verschuldigd voor het ophalen van afval dat niet huishoudelijk is
reisdocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reisdocumentnoodreisdocument, paspoort, paspoort tweede, vluchtelingenpaspoort, vreemdelingenpaspoort, zakenpaspoort
reiskostenvergoeding ziekenbezoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reiskostenvergoeding_ziekenbezoek
reisservice van valyshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reisSrvValys
reizen met minderjarige toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reizMJToest
remigratie-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/remigrUitk
reprorechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reprorecht
respijtzorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/respijtzorg
restauratie rijksmonument subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/restRijkmonSubs
rijbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs
rijbewijs aanvragenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbAanvraageerste aanvraag van een rijbewijs
rijbewijs buitenlands omwisselinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_buitenlands_omwisseling
rijbewijs echtheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewEchthVerkl
rijbewijs eigen verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_eigen_verklaring
rijbewijs gezondheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbGezVerkl
rijbewijs internationaalhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_internationaal
rijbewijs teruggaveverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbTerugVerz
rijbewijs verklaring van geschiktheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_verklaring_van_geschiktheid
rijbewijs verklaring van rijvaardigheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbverklrijv
rijbewijs verlengenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbVerlengen
rijbewijsaanvraag na ongeldigverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewAanvrNaOngVerkl
rijbewijsregister uittrekselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewRegUittr
rijden in natuurgebied ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijdNatuurOnth
rijksmonumentenregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijksMonumReg
rijksvisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijksvisumbesluit dat een buitenlandse aanvrager toegang krijgt tot de landen en openbare lichamen in het koninkrijk
rioolaansluitingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolaansluitingsvergunning
rioolbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolbelasting
rioolbelasting bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolbelasting_bedrijven
rioolbelasting gebruikershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolbelasting_gebruikers
rioolheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolheffing
rioolonderhoudhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolonderhoud
rioolwaterzuiveringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolwaterzuivering
risicokaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/risicokaartopenbare geografische weergave van risico's op branden, rampen en crises
rni inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rniInschrregistratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen
roerenderuimtebelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/roerenderuimtebelasting
rollatorhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rollator
rolstoelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rolstoel
rolstoel en scootmobielhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rolstSctMob
rommelmarktvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rommelmarktvergunning
routeplichtontheffing vervoer gevaarlijke stoffenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffen
schade bij rampen tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schadeBijRampenTegemoetkoming
schadefonds geweldsmisdrijven uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schadefGewMisdrUitk
schadevergoeding benadeelde partij strafzaakhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schadevergBenPartStrZk
scheiding van tafel en bed inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidTafelBedInschr
scheiding van tafel en bed verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidTafelBedVerz
scheidingsmelding pensioenfondshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidMeldPensFnds
schengenvisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schengenvisum
schenkbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelasting
schenkbelasting kwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelKwijtsch
schenkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenking
schip teboekstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schipTeboekstel
scholingsvoucher wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scholingsvouchWw
schoolbegeidingsdienstsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schoolbegeidingsdienstsubsidie
schoolzwemmensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schoolzwemmensubsidie
schoonmaakhulphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schoonmaakhulp
schuldhulpverleninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schuldhulpverlening
schuldkwijtschelding wajonghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWajong
schuldkwijtschelding wiahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWia
schuldkwijtschelding wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWw
schuldkwijtschelding ziektewethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsZw
schuldsaneringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schuldsan
scootmobielhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scootmobiel
seksbedrijf exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/seksbedrijf_exploitatievergunninggemeentelijke vergunning om een voor publiek toegankelijke ruimte te hebben waarin tegen betaling seksuele handelingen of pornografische vertoningen kunnen plaatsvinden
seniorenwoning bijdrage bouwkostenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/senWonBijdBwkst
slachtoffer geweld jeugdzorg tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/finTegSlachtoffJeugdz
slijterijvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/slijterijvergunning
snelheidsbegrenzerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snelhbegrinstallatie die de maximumsnelheid van bedrijfsauto's en bussen van meer dan 3500 kg beperkt
snelle motorboot registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snelMbootReg
snuffelmarktvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snuffelmarktvergunningin een gebouw te houden markt voor tweedehands en incourante goederen en voor diensten
sociaal-cultureel werksubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sociaal-cultureel_werksubsidie
sociale werkvoorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sociale_werkvoorziening
sollicitatieplichtontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sollicitatieplichtontheffing
sollicitatieplichtontheffing wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/solliPlOnthWw
spandoekvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/spandoekvergunning
speciaal bewijs van luchtwaardigheid zelfgebouwd vliegtuighttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specBewLuchtwZelfgebVliegt
speciaal onderwijs klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndKlacht
speciaal onderwijs toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndToel
speelautomaat exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomaat_exploitatievergunning
speelautomatenhal exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomatenhal_exploitatievergunning
speelvoorziening kinderenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelvoorziening_kinderen
sportaccommodatieverhuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportaccommodatieverhuur
sportactiviteitensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportactiviteitensubsidie
sportmotoren geluidsontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportmotoren_geluidsontheffing
sportpatenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportpatent
staatsexamen nt2 aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenNt2Aanp
staatsexamen toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenToel
staatsexamen vo aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenVoAanp
stads- en dorpsvernieuwingssubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stads-_en_dorpsvernieuwingssubsidie
stadspashttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stadspas
standplaatsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunning
stap-budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/STAPbudget
starten particuliere basisschool meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strtpartbaschlmld
starten particuliere school voortgezet onderwijs meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strtpartschvomld
startend ondernemerschapsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/startend_ondernemerschapsubsidie
starterskrediet ondernemerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/starterskrediet_ondernemer
startersleninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/starterslening
startkwalificatieplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/startkwalPlicht
stedenbouwkundig planhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stedenbouwkundig_plan
stemmen per briefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemmen_per_brief
stemmen vanuit buitenlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemmen_vanuit_buitenland
stempashttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stempas
stemrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrechtrecht om deel te nemen aan verkiezingen voor vertegenwoordigend lichaam; verschillende grondslagen voor verschillende lichamen
stookontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stookonth
stookvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stookvergunning
storing draadloze apparatuur meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/storDraadlAppMeld
straatartiestoptreden ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strArtOptrOnth
straatartiestoptreden toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/straatartiestoptreden_toestemming
straatnaamgevinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/straatnaamgeving
strafbaar feit aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbFeitAang
strafbeschikking verzethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbesVerzverzoek aan de officier van justitie om een rechterlijke uitspraak over een door hem opgelegde sanctie
strafblad inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbladInz
strafzaak herzieningsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafzHerzVerz
stralingsartsen en deskundigen registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stralingsartsDeskReg
structuurvisiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/structuurvisie
studenten ov-vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studOvVerg
studentenreisproduct schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studReisprodSchVerg
studiefinancieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinanciering
studiekosten leraren tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiekstLerTeg
subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidie
surceance van betalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/surcbet
t100-bus goedkeuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/t100busgoedkkeuring van een bus die maximaal 100 km/u mag rijden
tafel- en stoelaanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tafel-_en_stoelaanpassing
tapontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tapontheffingontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende drank voor een korte termijn
tatoeage- of piercingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tatoeagevergunning
taxi chauffeurskaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxichkrt
taxi goedkeuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxgk
taxi ondernemerskaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxiondkrt
taxi-informatiekaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxiInfokaart
taxichauffeur getuigschrifthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxichgetschr
taxivergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxivergoeding
taxivervoer klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxivervoerKlacht
taxivervoersvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxivervoersvergunning
tegemoetkoming oudershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tegemoetkoming_ouders
telecommunicatiewet geschilbeslechtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/telecomWetGeschBesl
terrasvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terrasvergunning
terugbetaling studiefinanciering opschortinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terugbetStuFiOpsch
terugkeervisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terugkeervisum
tewerkstellingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tewerkstvergvergunning voor het in nederland tewerkstellen van een vreemdeling
thuiswerkvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/thuiswerkvergoeding
thuiszorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/thuiszorg
tijdelijk en incidenteel werken in gereglementeerd beroep meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdIncWerkGeregBerMeld
tijdelijk huisverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdHuisverbod
tijdelijk luchtvaartterrein ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdelijk_luchtvaartterrein_ontheffing
tijdelijke opheffing geschorst kentekenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdOphGeschKent
tijdelijke opheffing geschorst kenteken bij evenementhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdOphGeschKentEven
tillifthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tillift
toerismesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toerismesubsidie
toeristenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenbelastingbelasting op verblijf in een gemeente van een niet-ingezetene
toeristenvisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenvisum
toeslag toeslagenwethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeslagToeslagenwet
toghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tog
tolkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tolk
transitokentekenbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/transitokenttijdelijk kenteken voor de doorvoer van voertuigen zonder nederlands kenteken
traplifthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/traplift
trouwlocatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/trouwlocatie
tweede lerarenopleiding subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tweedeLerarenOplSubs
uitkering vervolgingsslachtoffers 1940-1945http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitkVervSlchtoff4045
uitlening gemeentelijke materialenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitlening_gemeentelijke_materialen
uitspraak bestuursrechter herzieningsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprBestRechtHerzVerz
uitspraak huurcommissie verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprHuurcommVerzuitspraak over huurprijzen, servicekosten en overleg van huurders met de verhuurder
uitspraken huurcommisie inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprhuurcommInz
uitstallingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitstallingsvergunning
uitvliegontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitvlOntheffing
uitvliegverbodontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitvliegverbodontheffing
urgentiebewijs woninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/urgBewWoning
urgentiebewijs woningzoekendehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/urgentiebewijs_woningzoekende
urnen bewaarplaatsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/urnen_bewaarplaatsvergunning
uwv reiskostenvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uwvReiskVerg
uwv-inzagerecht en correctieverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uwvInzRechtCorrVerz
vaarvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarvergunningvergunning voor het varen in gemeentelijke wateren
vaarweggebruikhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarweggebruikvergunning voor het varen met een bijzonder transport in openbare wateren
vacaturehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vacature
vaderschapsontkenning verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaderschapsontkenning_verklaring
vakantiemelding wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakMldWw
vakantierechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakantierecht
vakbekwaamheid certificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwCert
vakbekwaamheidseishttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwEis
valkeniersaktehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/valkeniersakte
valyspashttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/valyspas
vennootschapsbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vennootschapsbel
ventontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventonth
ventvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventvergunning
veranderen weg vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/veranderen_weg_vergunning
verblijfsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verblijfsvergunning
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijdhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verblvergregbeptijd
verbod op permanente nachtarbeid ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbodPermNachtarbOnth
verbruiksbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbruiksbelbelasting op de invoer en vervaardiging van alcoholvrije dranken
verduurzaming en onderhoud huurwoning subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verduurzOnderhoudHuurwSubsidie
vereisten benoeming leraar vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vereisBenLerVoOnth
vereniging stamboekvee erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstamverk
vergoeding woonruimtevorderinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vergoeding_woonruimtevordering
verhuismeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuismelding
verhuizing binnen gemeentehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuizing_binnen_gemeente
verhuizing binnen nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuizing_binnen_nederland
verhuizing naar buitenlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuizing_naar_buitenland
verhuurdersverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuurdersverklaring
verkeersbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluit
verkeersbesluit milieuzonehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluitMilieuzone
verkeersboetehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersboeteadministratieve sanctie wegens overtreding van verkeersregels
verkeersbrigadierhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbrigadier
verkeerscirculatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeerscirculatie
verkeersregelaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersregelaar
verklaring afgelegd examenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklAfgelExamen
verklaring omtrent gedrag (vog)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_omtrent_gedrag_(vog)
verklaring omtrent inkomen en vermogen (viv)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_omtrent_inkomen_en_vermogen_(viv)
verklaring positie molukkershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_positie_molukkers
verklaring van afstand nederlandse nationaliteithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_van_afstand_nederlandse_nationaliteit
verklaring van huwelijksbevoegdheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_van_huwelijksbevoegdheid
verkoopdemonstratievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkoopdemonstratievergunning
verlof tot begravenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verlBegraven
vermoeden van besmetting meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vermoeden_van_besmetting_melding
verontreinigingsheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verontreinigingsheffing
verontreinigingsontheffing van weg en terreinenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verontreinigingsontheffing_van_weg_en_terreinen
verordening gemeentefunctionaris goedkeuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verordening_gemeentefunctionaris_goedkeuring
verslavingszorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verslavingszorg
verstrekking overheidsinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstrekking_overheidsinformatiehet uit eigen beweging verstrekken van informatie over de voorbereiding en uitvoering van overheidsbeleid
vervangend kentekenbewijs of tenaamstellingscodehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervKentBewTenStCode
vervangend opleidingsdocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervOplDoc
vervangende leerplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervangende_leerplicht
vervoersdocumenten stoffelijk overschothttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoersdocumenten_stoffelijk_overschot
vervoersontheffing dierlijke meststoffenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoersontheffing_dierlijke_meststoffen
vervoersvoorziening gehandicapten en ouderenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoersvoorziening_gehandicapten_en_ouderen
vervreemding erfgoed zienswijzehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervrErfgoedZiensw
verwerking dierlijke bijproducten erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwdierlbijproderk
verwerking dierlijke bijproducten meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwdierlbijprodmld
verwerking persoonsgegevens verantwoordingsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwpersgegverantwpl
verwijdering asbestdaken subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwAsbestdakSubs
verwijzingsbordenontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwijzingsbordenontheffing
verzekeringsplicht sociale verzekeringen ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlSocVerzOnth
verzekeringsplicht volksverzekeringen ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlVolksverzOnth
verzet tegen uitspraak bestuursrechterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzetUitsprBestRecht
verzoek overheidsinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatie
verzoek overheidsinformatie inlichtingen- en veiligheidsdienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatie_IenVD
verzoekschrifthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoekschrift
verzorging pleegkindmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzorging_pleegkindmelding
veterinair exportcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetexpcert
veterinair laboratorium erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetlaberk
vijfenveertigplusser ontwikkeladvieshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vijfenveerPlusOntwAdv
visvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/visvergunning
vluchtelingenpaspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vluchtelingenpaspoort
voedselbankhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voedselbank
voertuig te koop aanbieden op openbare weg ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voertuig_te_koop_aanbieden_op_openbare_weg_ontheffing
voertuigen bedrijfsvoorraaderkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voertbedrvoorrerk
vogel preparatiemeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvVogelPrepMelding
volkstuinverhuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/volkstuinverhuur
volmachtbewijs verkiezingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/volmachtbewijs_verkiezingen
volwasseneneducatiesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/volwasseneneducatiesubsidie
voogdbenoeming verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdbenVerz
voogdij aantekening gezagsregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdAantGezReg
voor- en vroegschoolse educatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorVrSchEducatie
voorbereidingsbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorbereidingsbesluit
voorkeursrechtaanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorkRechtAanwaanwijzing door de rijks- of provinciale of gemeentelijke overheid van gronden die bij verkoop eerst aan de overheid aangeboden moeten worden
voorlopige voorkeursrechtaanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorkRechtAanwvestiging van het voorkeursrecht door burgemeester en wethouders in afwachting van een raadsbesluit
voorlopige voorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorzuitspraak van de bestuursrechter dat vooruitlopend op een definitieve uitspraak een besluit niet geldig is, of dat kan worden gehandeld alsof er al een nieuw besluit is genomen
voornaamwijziginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voornaamwijziging
vooropleidingseisen hoger onderwijs vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vooroplEisHoVrijst
vooroverleghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorovrlg
vordering rijbewijs klaagschrifthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vordRijbewKlaagschr
vos-inrichting gegevensleveringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vos-inrichting_gegevenslevering
vreemdeling verhuismeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vreemdVerhMld
vreemdelingenpaspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vreemdelingenpaspoort
vrijkomen woonruimtemeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijkomen_woonruimtemelding
vrijwillige inkoop aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwInkAow
vrijwillige verzekering anwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzAnw
vrijwillige verzekering aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzAow
vrijwillige verzekering waohttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWao
vrijwillige verzekering wiahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWia
vrijwillige verzekering wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWw
vrijwillige verzekering ziektewethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzZw
vrijwilligersverzekeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijwilligersverzekering
vrijwilligerswerksubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijwilligerswerksubsidie
vrouwenopvanghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrouwenopvang
vuurwerk ontbrandingsmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingsmeldingmelding aan gedeputeerde staten dat een kleine hoeveelheid vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht
vuurwerk ontbrandingstoestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingstoestemmingtoestemming van gedeputeerde staten voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk
vuurwerkopslagvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkopslagvergunning
vuurwerkvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkvergunning
vuurwerkverkoopvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkverkoopvergunning
wa-verzekeringsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPl
wa-verzekeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPlVrijst
waarborgfonds motorverkeer schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wbFndsMotVerkSchVerg
waarmerken documenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waarmerken_document
wajong-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wajong-uitkering
wapenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wapenvergunning
waterbeheer schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheer_schadevergoeding
waterbeheerplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheerplanprogramma van maatregelen voor de ontwikkeling en bescherming van rijks- en regionale wateren
waterbeheerprogrammahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheerprogramma
waterbeschermingszone-ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeschermingszone-ontheffing
waterbodem verontreiniging meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbodem_verontreiniging_melding
watergangonderhoudhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watergangonderhoud
waterleggerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterlegger
watermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watermelding
waterschapsbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterschapsbelastingkostentoedeling, leges, watersysteemheffing, wegenheffing, zuiveringsheffing
watersysteemheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watersysteemheffingheffing van het waterschap voor het onderhoud van wateren, waterkeringen en kunstwerken
watertoetshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watertoets
watervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunningvergunning met een relatie met het gebruik van oppervlaktewater, grondwater of waterstaatswerken
watervergunning registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_registratie
watervergunning schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_schadevergoeding
waterverkeersbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterverkeersbesluit
wedstrijd op de weghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wedstrijd_op_de_weg
wegenheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenheffingheffing van het waterschap voor het onderhoud van wegen
wegenverkeerswetontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenverkeerswetontheffing
wegsleepregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegsleepreg
welstandsadvieshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/welstandsadvies
welzijnswerksubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/welzijnswerksubsidie
werkbegeleiding werkzoekendenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkbegeleiding_werkzoekenden
werkplekaanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkplekaanpassing
werktijden aanpassingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdenAanpVerz
werktijdenregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdreg
werkzoekende inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkzInschr
wet milieubeheermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wet_milieubeheermelding
wet wijziging geregistreerd geslacht tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beleid_tegemoetk_wijz_gesl_registratie
wezenuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wezenuitkering
wia-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wia-uitkering
wijnproducentenregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijnprodreg
wijziging voertuiggegevens meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijzVoertGegMeldingmelding wanneer de gegevens van een voertuig niet meer overeenstemmen met het kentekenregister
wilde dieren houdenontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wilde_dieren_houdenontheffing
wildschadehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wildschade
winkeltijdeninformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/winkeltijdeninformatie
winkeltijdenontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/winkeltijdenontheffing
wlz-indicatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wlzIindicatie
wlz-zorg in buitenland vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wlzZorgBuitVerg
wmo-voorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wmo-voorziening
woning tijdelijke verhuurvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woning_tijdelijke_verhuurvergunning
woning tijdelijkeverhuurvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wnTijdVerhVerg
woning zoeken inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wnZkIns
woningaanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woningaanpassing
woningbemiddelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wonBemidd
woningbouwsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woningbouwsubsidie
woningen samenvoegsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woningen_samenvoegsubsidie
woningzoekende inschrijvingsbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woningzoekende_inschrijvingsbewijs
woonconsumentenorganisatie subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonconsumentenorganisatie_subsidie
woonkostentoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonkostentoeslag
woonomgeving inrichtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonomgeving_inrichting
woonruimte omzettingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_omzettingsvergunningvergunning voor het feitelijk wijzigen van de woningvoorraad, bijvoorbeeld door het splitsen of samenvoegen van woonruimte
woonruimte onttrekkingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_onttrekkingsvergunning
woonruimte splitsingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_splitsingsvergunningvergunning voor het splitsen van woonruimte in appartementsrechten of andere deelnemings- of lidmaatschapsrechten
woonruimte verblijfsgerechtigdenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_verblijfsgerechtigden
woonsubsidie ouderenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonsubsidie_ouderen
woonvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonvergunning
woonvergunning recreatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wnVergRecr
woonvergunning recreatiewoninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonvergunning_recreatiewoning
woonvergunning tweede woninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonvergunning_tweede_woning
woonvoorziening gehandicapten en ouderenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonvoorziening_gehandicapten_en_ouderen
woonwagenstandplaatshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonwagenstandplaats
woonzorgarrangement subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonzorgarrSubsidie
woonzorgcentrum of serviceflathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wnzCntSrvFlat
woonzorgcomplexhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonzorgcomplex
woz-beschikkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woz-beschikkingbesluit tot vaststelling van de waarde van een onroerende zaak
woz-taxatieverslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woz-taxatieverslag
woz-taxatieverslag kopiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woz-taxatieverslag_kopie
wrakinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wraking
wsnp-verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wsnp-verklaringverklaring burgemeester en wethouders dat geen schuldregeling overeengekomen kan worden
ww-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkering
ww-uitkering bij betalingsonmacht werkgeverhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkBetOnmWG
wwb-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwb-uitkering
wwb-uitkering categoriaalhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwb-uitkering_categoriaal
wwb-uitkering zelfstandigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwb-uitkering_zelfstandigen
wwik-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwik-uitkering
zakenpaspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zakenpaspoort
zeebriefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zeebrief
ziekenhuisafvalverwerkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zhuisafvverw
ziekenvervoerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ziekenvervoer
ziektekostenverzekering collectiefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zkKstVerzCol
ziektewetuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ziektewetuitkering
zienswijzehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zienswijze
zij-instromer onderwijs bekwaamheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndBekwOnderz
zij-instromer onderwijs geschiktheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndGeschOnderz
zondagsrustverstoring ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zondagsrustverstoring_ontheffing
zorgaanbiedersmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgaanbiedersmelding
zorginstellingtoelatingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorginstellingtoelatingsvergunning
zorgplicht riolering ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgplicht_riolering_ontheffing
zorgtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgtoeslag
zorgverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverlof
zorgverzekeringsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPl
zorgverzekeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPlVrijst
zorgvoorzieningensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgvoorzieningensubsidie
zuiveringsheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zuiveringsheffingheffing van het waterschap voor het zuiveren van afvalwater
zwaartransportvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwaartransportvergunning
zwakalcoholhoudende-drankverkoophttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwAlcDrankVerk
zwangerschaps- en bevallingsuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalUitk
zwangerschaps- en bevallingsverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalVerl
zwemwaterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwemwatervoor het publiek toegankelijke plaats voor het zwemmen
zwemwater aanwijzing inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwemwater_aanwijzing_inzage