UPL-registerproducten

Waarden
UniformeProductnaam URI Registerinzage Registerbijhouding
antenneregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregInz X
antenneregister registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregRegistr X
architectenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/architRegInz X
bag inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bagInz X
begraafplaatsregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begraafplaatsregister X X
beëindiging registratie kenteken bij uitvoer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beeindRegistrKentekUitvoer X
big-register inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInschr X
big-register inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInz X
bijzettingenregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzettingenregister X X
boedelregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/boedelregInz X
brp-geheimhoudingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpGehhVzk X
brp-inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschr X
brp-inschrijving buitenlandse akte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschrBuitAkte X
brp-inschrijving niet in leven zijnd kind http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschrOverlKind X
brp-inzagerecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInzRecht X
brp-uittreksel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpUittr X
brp-uittreksel met gezag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpUittrGezag X
brp-wijzigingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpWijzVzk X
centraal archief overledenen inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrArchOverlInz X
centraal insolventieregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrInsolvRegInz X
centraal register beroepsonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cregberond X
centraal register opleidingen hoger onderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrRegOplHogOnd X
centraal register uitsluiting kansspelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cruks X X
centraal testamentenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrTestamRegInz X
crematoriumregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crematoriumregister X X
curatele- en bewindregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/curateleBewReg X X
dierenregistratiedocument http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenregDoc X
diergeneeskunderegister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diergenRegister X X
diplomaregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplomaregister X
diplomaregister gegevensverstrekking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplRegGegVerstr X
fietsenregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fietsenregister X
frequentiegebruik registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/frequentiegebrReg X
geneesmiddelen bijwerkingenregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genbijwnreg X
gerechtsdeurwaardersregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gerechtsdeurwaardersregister X X
gezagsregister uittreksel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezagsregUittr X
grondwateronttrekkingsvergunning registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_registratie X X
handelsregister gegevensverstrekking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegGegVerstr X
handelsregister inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegInschr X
hondenhoudersregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/honderhoudersregistratie X
huwelijksgoederenregister inschrijving huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInsHuwPartVw X
huwelijksgoederenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInz X
incassoregisterinschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/increginschr X
kentekenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekRegInz X
levensmiddelenbedrijfregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levmiddbedrreg X
luchtvaartregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvaartregister X
nachtregisterplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nachtregpl X
octrooiregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooiregister X X
onbemand-luchtvaartuigsysteem exploitantregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbLuchtvSysExplReg X
opkopersregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opkoperreg X
orgaandonor registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/orgaandonReg X
paardachtigen identificatie en registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentRegistr X
pensioenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pensRegInz X
politiekegroeperingsregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpreg X
register arbeidsbeperkten inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regArbBepIns X
register gemeenschappelijke regelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_gemeenschappelijke_regelingen X
register kinderopvang en peuterspeelzalen inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regKindOpvPeutSpZlInz X
register kinderopvang inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_kinderopvang_inschrijving X
register niet-bekostigde educatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regNietBekostEducatie X X
registratie instellingen en opleidingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regInstEnOpl X
rijbewijsregister uittreksel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewRegUittr X
rijksmonumentenregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijksMonumReg X X
rni inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rniInschr X
snelle motorboot registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snelMbootReg X
stralingsartsen en deskundigen registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stralingsartsDeskReg X
verhuismelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuismelding X
voogdij aantekening gezagsregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdAantGezReg X
watervergunning registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_registratie X
wijnproducentenregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijnprodreg X