owms:Adviescollege

Waarden

Label Naam term URI
Adviescollege toetsing administratieve lasten owms:Adviescollege_toetsing_administratieve_lasten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviescollege_toetsing_administratieve_lasten
Adviescollege toetsing regeldruk owms:atr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/atr
Adviescommissie vennootschapsrecht owms:Adviescommissie_vennootschapsrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviescommissie_vennootschapsrecht
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken owms:Adviescommissie_voor_Vreemdelingenzaken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviescommissie_voor_Vreemdelingenzaken
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht owms:Adviescommissie_voor_burgerlijk_procesrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviescommissie_voor_burgerlijk_procesrecht
Adviesraad Internationale Vraagstukken owms:Adviesraad_Internationale_Vraagstukken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviesraad_Internationale_Vraagstukken
Adviesraad gevaarlijke stoffen owms:Adviesraad_gevaarlijke_stoffen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviesraad_gevaarlijke_stoffen
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid owms:Adviesraad_voor_het_Wetenschaps-_en_Technologiebeleid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviesraad_voor_het_Wetenschaps-_en_Technologiebeleid
Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie owms:awti http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/awti
Algemene Energieraad owms:Algemene_Energieraad http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Algemene_Energieraad
College Bescherming Persoonsgegevens owms:College_Bescherming_Persoonsgegevens_(adviescollege) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_Bescherming_Persoonsgegevens_(adviescollege)
Commissie Ekkart owms:Commissie_Ekkart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_Ekkart
Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten owms:Commissie_bedreigde_uitheemse_dier-_en_plantensoorten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_bedreigde_uitheemse_dier-_en_plantensoorten
Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken owms:Commissie_van_Advies_inzake_Volkenrechtelijke_Vraagstukken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_van_Advies_inzake_Volkenrechtelijke_Vraagstukken
Commissie voor de milieueffectrapportage owms:Commissie_voor_de_milieueffectrapportage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_voor_de_milieueffectrapportage
Gezondheidsraad owms:Gezondheidsraad http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gezondheidsraad
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek owms:Nationale_Raad_voor_Landbouwkundig_Onderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nationale_Raad_voor_Landbouwkundig_Onderzoek
Onderwijsraad owms:Onderwijsraad http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderwijsraad
Planbureau voor de Leefomgeving owms:pbl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pbl
Raad van deskundigen voor de nationale standaarden owms:Raad_van_deskundigen_voor_de_nationale_standaarden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_van_deskundigen_voor_de_nationale_standaarden
Raad voor Cultuur owms:Raad_voor_Cultuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_Cultuur
Raad voor Gezondheidsonderzoek owms:Raad_voor_Gezondheidsonderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_Gezondheidsonderzoek
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling owms:Raad_voor_Maatschappelijke_Ontwikkeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_Maatschappelijke_Ontwikkeling
Raad voor Verkeer en Waterstaat owms:Raad_voor_Verkeer_en_Waterstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_Verkeer_en_Waterstaat
Raad voor Werk en Inkomen owms:Raad_voor_Werk_en_Inkomen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_Werk_en_Inkomen
Raad voor de Financiële Verhoudingen owms:Raad_voor_de_Financiele_Verhoudingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_de_Financiele_Verhoudingen
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg owms:Raad_voor_de_Volksgezondheid_en_Zorg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_de_Volksgezondheid_en_Zorg
Raad voor het Landelijk Gebied owms:Raad_voor_het_Landelijk_Gebied http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_het_Landelijk_Gebied
Raad voor het Openbaar bestuur owms:Raad_voor_het_Openbaar_bestuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_het_Openbaar_bestuur
Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerking owms:Raad_voor_het_Wetenschappelijk_Onderzoek_in_het_kader_van_Ontwikkelingssamenwerking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_het_Wetenschappelijk_Onderzoek_in_het_kader_van_Ontwikkelingssamenwerking
Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek owms:Raad_voor_ruimtelijk,_milieu-_en_natuuronderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_ruimtelijk,_milieu-_en_natuuronderzoek
Raden voor de leefomgeving en infrastructuur owms:Raden_voor_de_leefomgeving_en_infrastructuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raden_voor_de_leefomgeving_en_infrastructuur
Ruimtelijk Planbureau owms:Ruimtelijk_Planbureau http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ruimtelijk_Planbureau
Sociaal Economische Raad owms:Sociaal_Economische_Raad http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sociaal_Economische_Raad
Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht owms:Staatscommissie_voor_het_Internationaal_Privaatrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Staatscommissie_voor_het_Internationaal_Privaatrecht
Technische Adviescommissie Waterkeringen owms:Technische_Adviescommissie_Waterkeringen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Technische_Adviescommissie_Waterkeringen
VROM-raad owms:VROM-raad http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VROM-raad
Waddenadviesraad owms:Waddenadviesraad http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waddenadviesraad
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid owms:Wetenschappelijke_Raad_voor_het_Regeringsbeleid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wetenschappelijke_Raad_voor_het_Regeringsbeleid

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviescollege
overheid:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LinktoolOrganisatietypen
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:label
Adviescollege
rdfs:subClassOf
http://purl.org/dc/terms/Agent
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviescollege
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdfs:subClassOf
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdfs:subClassOf
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LinktoolOrganisatietypen
skos:prefLabel
Adviescollege