owms:Bedrijfsvoeringsorganisatie

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bedrijfsvoeringsorganisatie
overheid:grondslag
bron: http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003740&hoofdstuk=I&afdeling=2&paragraaf=1&artikel=8&lid=3
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Samenwerkingsvorm
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
bedrijfsvoeringsorganisatie
skos:changeNote
2015-02-17 RFC 20150203-1 Created
skos:note
2015-02-17 RFC 20150203-1 Created
skos:prefLabel
bedrijfsvoeringsorganisatie