owms:Beleidsr_teg_zelf_aangebr_vz_Gron_art_2

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Beleidsr_teg_zelf_aangebr_vz_Gron_art_2
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Artikel 2 Beleidsregel tegemoetkoming zelf aangebrachte voorzieningen huurders Groningen
rdfs:seeAlso
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0046656&artikel=2