owms:Beleidsr_tegemoetk_wijz_gesl_registratie

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Beleidsr_tegemoetk_wijz_gesl_registratie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Artikel 2 Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014
rdfs:seeAlso
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045577&artikel=2