owms:BesBuiDoc_art_2

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BesBuiDoc_art_2
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Artikel 2 Besluit vaststelling gedragslijn beoordeling buitenlandse documenten door middel van legalisatie en verificatie
rdfs:seeAlso
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019727&artikel=2