owms:Bestuur

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijving
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/architRegInz
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begraafplaatsregister
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestuurlijke_boete
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezafspr
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzettingenregister
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzondere_begraafplaats_toestemming
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatief
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerservicenummer_(bsn)
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/contactgegAanpass
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crematoriumregister
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/digid
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/digid_machtiging
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eHerkenning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/financiële_hulp
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedenkteken_plaatsingsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbesluit
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogverklaring
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geloofsbrief
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen_geschilbeslechting
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentegids
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentegrenscorrectie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentelijke_onderscheiding_voordracht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafonderhoud
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafuitgifte
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handelingen_gemeentefunctionaris_ontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoek
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/herbegraven_of_alsnog_cremeren
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hergebOvInfo
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hofleverancieraanvraag
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kandidaatst_verkiezingen
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keur
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kiezerspas
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koninklijk_predicaataanvraag
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koninklijke_onderscheiding_voordracht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mededelingen
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(algemeen)
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(groenvoorziening)
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(straatmeubilair)
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(straatverlichting)
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntAlg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ondrstverkl
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onthVerbBalseming
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontleding_stoffelijk_overschot_toestemming
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persGegIVDInz
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpreg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciale_financien
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/raadsstuk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rectificatie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/referendum
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_gemeenschappelijke_regelingen
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenking
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stembiljet
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemmen_identificatieplicht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemmen_per_brief
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stempas
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vacature
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verlBegraven
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verordening_gemeentefunctionaris_goedkeuring
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstrekking_overheidsinformatie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoekschrift
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/volmachtbewijs_verkiezingen
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zondagsrustverstoring_ontheffing
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thema
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Bestuur
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TaxonomieBeleidsagenda
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/De_Nederlandse_Antillen_en_Aruba
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeenten
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Koninklijk_Huis_(thema)
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Parlement
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Provincies
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksoverheid
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterschappen
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/De_Nederlandse_Antillen_en_Aruba
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeenten
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Koninklijk_Huis_(thema)
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Parlement
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Provincies
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksoverheid
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterschappen
skos:prefLabel
Bestuur
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/De_Nederlandse_Antillen_en_Aruba
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeenten
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Koninklijk_Huis_(thema)
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Parlement
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Provincies
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksoverheid
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterschappen
skos:topConceptOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TaxonomieBeleidsagenda