owms:CITES

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CITES
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, Washington, 03-03-1973
rdfs:seeAlso
https://wetten.overheid.nl/BWBV0003833/